Resi 4 Rent
Resi 4 Rent
Wirtualny Dzień Dawcy Szpiku z Resi4Rent!
Rejestruję się

Historia

For English scroll down

Na świecie co 27 sekund, a w Polsce co 40 minut jedna osoba dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów często jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy, tzw. „bliźniaka genetycznego”.

Pomagaj razem z nami i zarejestruj się już dziś w bazie Fundacji DKMS. Twój „bliźniak genetyczny” może Cię potrzebować nawet w tej chwili!

“Jedną z najważniejszych wartości w naszej organizacji jest wspólnota i wrażliwość na potrzeby innych. Od kilku lat udowadniamy, że poprzez wspólne zaangażowanie możemy wpływać na otoczenie i zmieniać je na lepsze. Dbamy o komfort życia naszych mieszkańców, pomagamy im zadomowić się w nowym środowisku i robimy wszystko, by przeprowadzka była dla nich początkiem wyjątkowej przygody. Jednak świadomość choroby może zniszczyć każdą historię. Wiemy, że wśród nas jest wiele osób gotowych do bezinteresownej pomocy, co już wielokrotnie udowodniliśmy. Dziś możemy podzielić się tym co najcenniejsze – szansą na życie” - Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

English version:

Every 27 seconds in the world, and every 40 minutes in Poland, one person learns that they have blood cancer. For many patients, the only chance of recovery is often bone marrow or hematopoietic stem cell transplant from an unrelated donor, the so-called "genetic twin".

Join us and register today in the database of the DKMS Foundation. Your "genetic twin" may need you right now!

“One of the most important values in our organization is a sense of community and care for the needs of others. For several years we have been proving that through joint commitment we can influence the environment and change it for the better. We care about the quality of life of our residents, we help them settle in a new location and we do everything to make their move the beginning of a unique adventure for them.

However, awareness of the disease can destroy any story. We know that there are many people among us who are ready to help selflessly, which we have proven many times. Today we can share what is most valuable - a chance for life ”

- Sławomir Imianowski, President of Resi4Rent.

Zobacz, jakie to proste i zarejestruj się w bazie Fundacji DKMS.  Możesz to zrobić, nie wychodząc z domu!

See how easy it is and register in the DKMS Foundation database. You can do it without leaving your home!

Jak wygląda rejestracja? What does registration look like?

1. Zamów bezpłatny pakiet rejestracyjny przez internet / Order a free registration package online

Rejestracja online!

Odpowiedz na kilka pytań i zamów swój pakiet rejestracyjny. Prześlemy go na wskazany przez Ciebie adres.

Answer a few questions and order your registration package. We will send it to the address provided by you.

2. Wypełnij formularz, pobierz wymaz / Fill out the form, download a swab

Wypełnij formularz

Wypełnij przesłany formularz, pobierz wymaz z wewnętrznej strony policzka za pomocą pałeczek zawartych w pakiecie. Fill out the submitted form, take a swab from the inside of the cheek using the chopsticks included in the package.

3. Odeślij pakiet do Fundacji DKMS / Send the package back to the DKMS Foundation

Odeślij pakiet

Wystarczy, że wrzucisz go do skrzynki Poczty Polskiej. Po przebadaniu Twojego wymazu i wprowadzeniu Twoich danych do bazy staniesz się aktywnym potencjalnym Dawcą. Od tego momentu Twoje zgłoszenie będzie brane pod uwagę przy każdym przeszukaniu naszej bazy dla Pacjentów potrzebujących przeszczepienia komórek macierzystych z całego świata.

All you have to do is throw it into the mailbox of Poczta Polska. After examining your smear and entering your data into the database, you will become an active potential donor. From now on, your application will be considered for each search of our database for Patients in need of stem cell transplantation from around the world.

Rejestruję się i pomagam! / I am registering as a potential bone marrow donor
Kto może zostać potencjalnym Dawcą? / Who can become a potential Donor?

Potencjalnym Dawcą Szpiku może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia i nieposiadający znacznej nadwagi. Wystarczy się zarejestrować i być świadomym swojego zobowiązania. Zamów pakiet już dziś i pomóż chorym na nowotwory krwi.

Potential Bone Marrow Donor can be any generally healthy person between 18 and 55 years of age and not overweight. You just need to register and be aware of your commitment. Order your package today and help patients suffering from blood cancers.

Jak pobiera się szpik i komórki macierzyste do przeszczepu? / How are bone marrow and stem cells harvested for transplant?

Dziękujemy Ci za Twoje wsparcie! Udostępnij ten apel i pomóż nam dotrzeć do kolejnych Dawców! Thank you for your support! Share this appeal and help us reach more Donors!

Zarejestruj się i podaruj szansę na nowe życie.