General

Czy zgłaszane do sfinansowania projekty muszą być zrealizowane przed końcem 2022 roku?

Co do zasady tak. Termin złożenia sprawozdań ze zrealizowanych projektów upływa 31.12.2022 r. Jednakże, jeśli organizacja złoży wniosek na projekt np. 6-miesięczny albo roczny i otrzyma Dotację, to będzie mogła go zrealizować we wskazanym terminie i wtedy składać sprawozdania cząstkowe (co trzy miesiące) z postępów realizowanego projektu.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.