Money Donation

JAKI JEST TERMIN SKŁADANIA PIT-u W 2023 ROKU?

Termin rozliczania PIT 28 – do 2.05.2023.

Jednak termin zapłaty podatku za 12.2022 nadal obowiązuje do 28.02.2023.

Termin rozliczania PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39 – do 2.05.2023.

Uwaga: zwykle tym terminem jest 30 kwietnia danego roku, jednak jeżeli ten dzień wypada w dni wolne od pracy (soboty, niedziele lub święta), termin „przeskakuje” na najbliższy dzień roboczy. Dlatego w 2023 roku będzie to dzień 2.05.2023.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.