Money Donation

KIEDY DOSTANĘ ZWROT PODATKU W 2023 ZA ROK 2022?

Deklaracje złożone elektronicznie w terminie od 16.02.2023 do 2.05.2023 rozliczone będą w ciągu 45 dni, licząc od dnia następnego po wysyłce deklaracji.

Deklaracje złożone papierowo w terminie od 16.02.2023 do 2.05.2023 rozliczone będą w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia następnego po złożeniu deklaracji.

Jeżeli PIT zostanie automatycznie sporządzony 2.05.2023 (kiedy nie zrobi tego sam podatnik), maksymalny termin zwrotu to 3.08.2023.

Preferencyjny czas zwrotu podatku mają posiadacze karty dużej rodziny i jest to 30 dni, licząc od dnia następnego po złożeniu deklaracji.

Dotyczy to deklaracji złożonych poprawnie, jeżeli deklaracje będą wymagały poprawek i korekt, terminy się wydłużają i zaczną biec od dnia po dokonaniu „poprawek”.

Dodatkowo, rozliczając PIT w usłudze Twój e-PIT, zwrot można uzyskać nawet w ciągu 7 dni, jeżeli kwota zwrotu wynosi do 5 tys. zł.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.