Money Donation

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA WSTECZ ZA CAŁY 2022

Tegoroczne rozliczenie jest wyjątkowe, ponieważ zawiera rozwiązania nieznane wcześniej w polskim systemie podatkowym. Zacznijmy od najważniejszego. Polski Ład wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 – nawet już po jego zakończeniu. Do tej pory rok zawsze należało rozliczyć wg formy zadeklarowanej na jego początku.

Wobec tego możliwe są następujące zmiany:

  • z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo – na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według nowych zasad (bez wyliczenia podatku hipotetycznego) – wybór w terminowo złożonym PIT-36,
  • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według nowych zasad (bez wyliczenia podatku hipotetycznego) – wybór w terminowo złożonym PIT-36,
  • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem przychodów ewidencjonowanych – na zasady ogólne, ale za drugą połowę roku. Wówczas do lipca stosowany będzie ryczałt, zaś od lipca zasady ogólne ustalone według nowych zasad. Wybór w oświadczeniu składanym do 22 sierpnia 2022 r. – w tym przypadku na koniec roku składane są dwie deklaracje PIT- 28 oraz PIT-36.
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.