Twój klub, organizacja czy grupa zawodowa też może pomóc!

Życie ludzkie, bezpieczeństwo i odpowiedzialność społeczna jest szczególnie istotna dla takich grup zawodowych, jak m.in. strażacy, lekarze, policjanci, nauczyciele, żołnierze, ratownicy medyczni. Wymienione grupy zawodowe, ale także wiele innych, zawsze bardzo chętnie angażują się w pomoc dla potrzebujących. Jedną z form pomocy może być organizacja akcji rejestracji potencjalnych Dawców, która bezpośrednio przekłada się na możliwość uratowania życia pacjentom chorującym na nowotwory krwi.

Dzień Dawcy- Jak to zrobić?

Fundacja DKMS umożliwia zorganizowanie akcji rejestracji, dopasowując się do specyfiki pracy wymienionych grup zawodowych. Razem z przedstawicielem konkretnej instytucji Koordynator DKMS ustala indywidualnie termin, czas i miejsce rejestracji. Biorąc pod uwagę wagę oraz znaczenie codziennych, zawodowych zadań pracowników wymienionych grup zawodowych fundacja ogranicza do minimum czynności oraz zaangażowanie czasowe związane z organizacją akcji.

Od czego zacząć?

1

Koordynator DKMS, po otrzymaniu wymaganych informacji, przygotowuje potrzebną dokumentację: pismo z prośbą o wyrażenie zgody na organizację akcji i umowę wolontariacką. Zadaniem inicjatora jest uzyskanie potrzebnych podpisów i odesłanie do Fundacji dokumentów.

Promocja akcji

2

Koordynator DKMS przygotowuje i przesyła na wskazany adres plakaty, ulotki i dodatkowe materiały promocyjne. Zadaniem inicjatora jest m.in. rozwieszenie plakatów, dystrybucja ulotek w placówce, w której będzie odbywała się akcja oraz rozesłanie do jej pracowników maila z informacją o akcji rejestracji potencjalnych Dawców.

Rejestracja potencjalnych dawców

3

Koordynator DKMS przeprowadza szkolenie inicjatora i/lub wolontariuszy, którzy będą rejestrować potencjalnych Dawców poprzez przesłanie Przewodnika po organizacji akcji rejestracji pałeczkowej oraz filmów instruktażowych. W trakcie rejestracji jeden z Koordynatorów DKMS dyżuruje pod telefonem alarmowym, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania lub ewentualne wątpliwości. Przyjmuje się, że średnio inicjatorzy muszą poświęcić około 2-3h tygodniowo na organizację akcji.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO WALKI Z NOWOTWORAMI KRWI!

TWOJE WSPARCIE MA ZNACZENIE. ZOBACZ, CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ.