Fundacja DKMS & Fundacja Banku Zachodniego WBK złączeni w pomaganiu

Fundacja DKMS i Fundacja Banku Zachodniego WBK walczą razem z nowotworami krwi już od 2015 roku! Dzięki zaangażowaniu pracowników BZ WBK w przeciągu trzech lat zostało przeprowadzonych 115 akcji rejestracji potencjalnych Dawców, zarejestrować 1517 nowych potencjalnych dawców szpiku, a 4 osoby oddały swoje komórki macierzyste bądź szpik - dając tym samym komuś szansę na nowe życie.

Wspólne działania przynoszą wspaniale rezultaty Fundacja Banku Zachodniego WBK już od 3 lat wspiera Fundację DKMS przekazując darowizny na pokrycie kosztów rekrutacji potencjalnych Dawców szpiku zarejestrowanych na akcjach w placówkach bankowych. Dzięki przekazanym darowiznom pokryto koszty rekrutacji 253 potencjalnych Dawców. Już niedługo kolejne osoby dołączą do grona potencjalnych Dawców, gdyż planowane są dalsze wspólne działania.

- Chciałabym w imieniu Fundacji DKMS podziękować Bankowi BZ WBK za dotychczasową 3- letnią współpracę, wszystkim pracownikom, którzy zainicjowali akcje rejestracji w swoich placówkach, wolontariuszom bez których pomocy nie udałoby zarejestrować kolejnych Dawców, potencjalnym Dawcom, że są w gotowości, aby pomóc oraz 4 osobom, które już oddały swoje komórki macierzyste bądź szpik dla potrzebujących Pacjentów. Dzięki zaangażowaniu firm takich jak BZ WBK możemy realizować naszą misję pomocy pacjentom walczącym z nowotworami krwi. Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy! – Olga Fąfara, Koordynator ds. Fundrisingu Korporacyjnego.