Fundacja DKMS i marka Red Rubin jednoczą siły w walce z nowotworami krwi

Fundacja DKMS i marka Red Rubin łączą siły w walce z nowotworami krwi. Marka Red Rubin przygotowała specjalną kolejkcę biżuterii. 25% dochodu ze sprzedaży tej kolejki przeznaczane jest na pokrycie kosztów przebadania potencjalnych Dawców szpiku.

Rejestracja i przebadanie jednego potencjalnego Dawcy to koszt 180zł, a dzięki wsparciu firmy Red Rubin, będziemy mogli zwiększać liczbę osób zarejestrowanych w bazie, zwiększając tym smamy szansę Pacjentów chorych na nowotwory krwi na znalezienie zgodnego Dawcy szpiku.

Ambasadorkami współpracy pomiędzy Fundacją DKMS a Red Rubin są dwie Magdy obie związane z ideą dawstwa i naszą Fundacją. Jedna Magda jest faktycznym Dawcą - oddała szpik i uratowała życie 16- letniej dziewczynie, a druga Magda wspiera chorych poprzez wolontariat w Fundacji DKMS. Dotychczas zorganizowała Dni Dawcy Szpiku, podczas których zarejestrowało się już ponad 300 potencjalnych Dawców szpiku. Obie Magdy są zaangażowane w misję Fundacji DKMS i swoim przykładem zachęcają do wsparcia i propagowania idei dawstwa szpiku. Rocznie rejestrujemy ponad 200 000 nowych potencjalnych Dawców szpiku, co znacząco zwiększa szanse Pacjentów potrzebujących przeszczepienia na zalezienie niespokrewnionego Dawcy.