Fundacja UPS wspiera walkę z nowotworami krwi

W firmie UPS została zorganizowana akcja rejestracji potencjalnych Dawców Szpiku w trakcie której zarejestrowało się 86 nowych potencjalnych dawców. Fundacja UPS przekazała grant na pokrycie kosztów rekrutacji w wysokości 20 000 dolarów oraz została sponsorem organizowanego koncertu charytatywnego na rzecz Fundacji DKMS, który odbędzie się w październiku w Krakowie i Warszawie i przekazała czek w wysokości 3 000 dolarów.

Współpraca pomiędzy UPS a Fundacją DKMS została zapoczątkowana już w 2010 roku, kiedy w warszawskim oddziale UPS została zorganizowana akcja rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. Zarejestrowało się wtedy 96 osób, z czego już 2 osoby podarowały pacjentowi walczącemu z nowotworami krwi szansę na życie oddając swoje komórki macierzyste. Do współpracy powrócono w lipcu 2017 roku i w dwóch oddziałach firmy UPS została zorganizowana kolejna akcja rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. Dzięki przeprowadzonym działaniom edukacyjno-promocyjnym udało się zarejestrować aż 86 nowych potencjalnych Dawców szpiku, co stanowi 86 nowych szans na życie dla wszystkich chorych walczących z nowotworami krwi. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy wynosi 1:20 000 do nawet 1 do kilku milionów. O przeszczepieniu decyduje zgodność cech tkankowych, których jest ponad 13 000 i mogą występować w milionach kombinacji. To właśnie sprawia, że poszukiwania są tak trudne. Na całym świecie jest ponad 32 miliony potencjalnych Dawców szpiku, a nadal co 5. Pacjent w Polsce nie znajduje swojego „bliźniaka genetycznego”.

16 stycznia 2018 roku w Centrum Obsługi Procesów Biznesowych w Łodzi Fundacja UPS przekazała na rzecz Fundacji DKMS grant w wysokości 20 000 dolarów, który zostanie przeznaczony na realizację działań statutowych Fundacji DKMS - rekrutację nowych potencjalnych Dawców szpiku. - W imieniu Fundacji DKMS dziękuję firmie UPS za przekazany grant oraz wszystkim pracownikom, którzy zarejestrowali się i chcą nieść pomoc pacjentom walczącym z nowotworami krwi. Na świecie co 35s ktoś słyszy diagnozę nowotwór krwi – białaczka, dla wielu pacjentów jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego czyli takiej osoby, która zarejestrowała się np. podczas akcji w firmie UPS. Gorąco dziękuję za Wasze wsparcie - Marek Makowski, koordynator ds. fundrisingu.

Firma UPS w lipcu tego roku postanowiła włączyć się w kolejną inicjatywę Fundacji DKMS – koncert Światowej Orkiestry Lekarzy (World Doctors Orchestra), który odbędzie się 11 października 2018 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz 12 października 2018 r. w Krakowie. Koncert organizowany jest z okazji 10-lecia Fundacji oraz obchodzonego 13 października Dnia Dawcy Szpiku – święta wszystkich osób które oddały swoje komórki macierzyste bądź szpik. Tego dnia na jednej scenie 100- lekarzy z całego świata oraz solista – Krzysztof Książek zagra koncert na rzecz Fundacji DKMS i walki z nowotworami krwi. Firma UPS została sponsorem tego wydarzenia. - Dziękujemy firmie UPS, że ramach społecznej odpowiedzialności biznesu tak aktywnie włączyła się w walkę z nowotworami krwi i wsparcie naszej Fundacji – Marek Makowski, koordynator ds. fundrisingu.