Grant naukowy

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy komórek krwiotwórczych dla każdego chorego potrzebującego transplantacji. Fundacja angażuje się również w projekty, które mają na celu poprawę jakości leczenia Pacjentów i wspieranie rozwoju transplantologii.


W ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”, w 2019 roku Fundacja uruchomiła „Grant Naukowy Fundacji DKMS” skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych.

Projekt został z entuzjazmem przyjęty w środowisku hematologicznym i uzyskał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Patronat PTHiT.

Laureatką I edycji Konkursu była dr Agata Szade, która pracuje nad nową metodą mobilizacji komórek macierzystych ze szpiku do krwi.

Wręczenie grantu miało miejsce na uroczystej gali, odbywającej się podczas XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Łodzi we wrześniu 2019 roku.

Mamy nadzieję, że dodatkowe finansowanie będzie dla dr. Szade znaczącym wsparciem w poszukiwaniu metody, która pozwoli na uzyskiwanie większej ilości krwiotwórczych komórek macierzystych od dawców.


zawalcz o grant na swoje badania

 

ZAKRES BADAŃ

Fundacja DKMS chce wspierać młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół transplantologii hematologicznej, terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia.


Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących immunologię transplantacyjną, kliniczną, diagnostykę, strategie terapeutyczne i dawstwo komórek krwiotwórczych.

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW

Prosimy zapoznać się z regulaminem „Grantu Naukowego Fundacji DKMS” oraz wypełnić wniosek zamieszczony poniżej. Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przełać na adres e-mail edukacja@dkms.pl do dnia 31 lipca 2020 r. Wszelkie pytania związane z projektem „Grant Naukowy Fundacji DKMS” prosimy kierować na adres edukacja@dkms.pl

HARMONOGRAM

Kwiecień 2020 – lipiec 2020 Składanie wniosków
Wrzesień 2020 – październik 2020 Ogłoszenie wyników

Wnioski można składać od 1 kwietnia do 31 lipca 2020r.

PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty zostały zaktualizowane 9 maja 2019 r.

Regulamin Grantu Naukowego Fundacji DKMS

Wniosek o Grant Naukowy Fundacji DKMS