Grant naukowy

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy komórek krwiotwórczych dla każdego chorego potrzebującego transplantacji. Fundacja angażuje się również w projekty, które mają na celu poprawę jakości leczenia Pacjentów i wspieranie rozwoju transplantologii.


W ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”, Fundacja uruchamia „Grant Naukowy Fundacji DKMS”, skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych.
Projekt z entuzjazmem został przyjęty w środowisku hematologicznym i uzyskał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
oraz Patronat PTHiT.

 

ZAKRES BADAŃ

Fundacja DKMS chce wspierać młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół transplantologii hematologicznej, terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia.


Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących immunologię transplantacyjną, kliniczną, diagnostykę, strategie terapeutyczne i dawstwo komórek krwiotwórczych.

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW

Prosimy zapoznać się z regulaminem „Grantu Naukowego Fundacji DKMS” oraz wypełnić wniosek zamieszczony poniżej. Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przełać na adres e-mail edukacja@dkms.pl do dnia 30 czerwca 2019 r. Wszelkie pytania związane z projektem „Grant Naukowy Fundacji DKMS” prosimy kierować na adres edukacja@dkms.pl

HARMONOGRAM

01.04 do 30.06.2019r. Składanie wniosków
01.07 do 31.08.2019r. Ocena wniosków przez Komisję Grantową
12.09 do 14.09.2019r. Ogłoszenie wyników na konferencji PTHiT w Łodzi


Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019r.

PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty zostały zaktualizowane 9 maja 2019 r.

Regulamin Grantu Naukowego Fundacji DKMS

Wniosek o Grant Naukowy Fundacji DKMS