Higiena żywności i żywienia

 

Z uwagi na znacznie osłabioną odporność, pacjenci z nowotworami krwi powinni starać się jak najbardziej minimalizować ryzyko zakażenia wirusami czy bakteriami, co mogłoby wpłynąć na znaczne pogorszenie ich stanu zdrowia. Do działań, które warto podejmować w tym celu jest np. unikanie kontaktu z osobami chorującymi na choroby zakaźne oraz dbanie o higienę związaną zarówno z higieną osobistą, czyli np. częstym myciem rąk, jak i higieną przygotowywania posiłków.

Zasady te dotyczą szczególnie osób z neutropenią, czyli z obniżoną liczbą granulocytów obojętnochłonnych – neutrofilów, oraz otrzymujących leczenie immunosupresyjne, w tym wysokie dawki sterydów.

Dbanie o higienę żywienia dotyczy wielu aspektów, nie tylko związanych z samym wyborem produktów spożywczych, które nie będą zawierać potencjalnie chorobotwórczych mikroorganizmów. Należy zachowywać także rygorystyczne zasady higieny podczas przygotowywania i wydawania żywności, co dotyczy wszystkich osób, które mają kontakt z żywnością – pacjenta, najbliższych mu osób czy pracowników gastronomii i sklepów spożywczych. Z tego powodu ważne jest aby w okresie obniżonej odporności unikać jedzenia na mieście oraz kupowania produktów garmażeryjnych w sklepach niesprawdzonych, gdzie higiena pracy nie jest zachowana. Do zasad, które sklep spożywczy sprzedający produkty spożywczy powinien spełniać jest m.in. zachowanie czystości pomieszczeń, półek i blatów kuchennych, jak również wszelkich przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ważna jest również kontrola pracowników – czy korzystają z jednorazowych rękawiczek, zmieniają strój i obuwie po przyjściu do pracy lub posiadają ważne badania z sanepidu.

 

zasady higieny żywności i żywienia

  1. Potrawy dla chorych we wczesnym okresie po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT) oraz ze znacznymi niedoborami odporności powinny zostać przygotowane bezpośrednio przed podaniem.
  2. Niedopuszczalne jest przechowywanie gotowych potraw, nawet w lodówce.
  3. Należy unikać bądź znacznie ograniczyć bezpośrednie dotykanie żywności.
  4. Wszelkie talerze, szklanki, kubki i sztućce przeznaczone do spożywania posiłków powinny zostać dobrze umyte z użyciem odpowiednich płynów do naczyń oraz wyparzone wrzącą wodą.
  5. Wszystkie produkty i półprodukty spożywcze muszą być także przechowywane w warunkach, jakie określa etykieta lub specyfika produktu (np. mięso, wędliny, sery, masło w lodówce – najlepiej na odrębnych półkach, w nienaruszonych opakowaniach, a produkty zbożowe w suchych i przewiewnych pomieszczeniach).
  6. Dokonując zakupu produktów spożywczych powinno się zwracać uwagę na skład i oznakowanie, warunki ich przechowywania w punkcie sprzedaży, datę przydatności do spożycia oraz ogólny wygląd.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Bibliografia:

  • Evert S. Chapter 7. Nutrition. Blood and Marrow Transplant Handbook. Maziarz RT, Slater S (eds.). Springer Science LLC 2011, p: 63-70.