wykaz_produktow.png

Wykaz produktów wskazanych i niezalecanych dla chorych na nowotwory układu krwiotwórczego w trakcie leczenia chemioterapeutycznego