1.jpg

Michał to dawca, który podzieł się cząstką siebie z potrzebującym przeszczepienia pacjentem dzieli się swopja historia