maja.jpg

Maja to dawczyni, która podzieliła się cząstką siebie z potrzebującym przeszczepienia pacjentem dzieli się swopja historia