pawel_dawca_szpiku_2.png

Paweł to dawca, który oddał komórki macierzyste