20190917_134944.jpg

Weronika, dawczyni komórek macierzystych