20200921_113835.jpg

Bartosz, Dawca komórek macierzystych