O dawstwie komórek macierzystych z krwi lub szpiku