Zaangażuj się!

STUDIUJESZ DZIENNIE I CHCESZ POMAGAĆ INNYM? SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE!

 • Chcesz realnie pomóc Pacjentom cierpiącym na nowotwory krwi?
 • Jesteś osobą dyspozycyjną i pogodzisz studia z organizacją akcji?
 • Jesteś osobą dobrze zorganizowaną, odpowiedzialną i potrafisz działać zespołowo?
 • Wiesz, że aby osiągnąć sukces, już na studiach musisz zdobywać doświadczenie?
 • Weź udział w projekcie

  Aplikuj

  Zostań jednym z Liderów projektu!

  ZORGANIZUJ AKCJĘ REJESTRACJI POTENCJALNYCH DAWCÓW NA SWOJEJ UCZELNI

  Zaprosimy Cię na szkolenie do Warszawy, otrzymasz od nas materiały promocyjne i rejestracyjne oraz pełne wsparcie koordynatorów dedykowanych do projektu HELPERS’ GENERATION.

  Dlaczego warto?

  Organizując akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych, przede wszystkim dajesz szansę na życie Pacjentom, zmagającym się z nowotworami krwi na całym świecie.

  Jest to również wspaniała przygoda, która wielu uczestnikom poprzednich edycji pomogła odkryć czym chcą się zajmować, a także miała pozytywny wpływ na ich dalszą karierę zawodową. Dzięki dwudniowemu szkoleniu oraz wspólnym działaniom masz doskonałą okazję poznania wielu nowych ludzi z całego kraju i tym samym zdobycia wartościowych kontaktów.

  Co możesz zyskać?

  Udział w projekcie to szansa na uzyskanie cennej wiedzy oraz doświadczenia z zakresu organizowania i promowania wydarzeń charytatywnych, a także możliwość rozwoju osobistego i poznania specyfiki pracy zespołowej. Sama organizacja akcji rejestracji daje Ci również - nieporównywalne z niczym innym - poczucie pełnienia misji oraz ogromną satysfakcję.

  Każdy Lider, który rzetelnie wypełni swoje obowiązki oraz wykaże się realnym zaangażowaniem, otrzyma oficjalny certyfikat z wyszczególnionym zakresem odpowiedzialności oraz referencje. Będzie to potwierdzenie zdobytych umiejętności i doświadczenia, które są nieodłącznym elementem procesu budowania kariery zawodowej.

  Wolontariusze oraz wszystkie osoby, od których uzyskasz wsparcie, otrzymają oficjalne podziękowania i zaświadczenia o udziale w projekcie.

  Jakie będą Twoje zadania?

  Zadań tych nie musisz wykonywać samodzielnie, a wręcz przeciwnie – niezbędne jest zbudowanie zespołu wolontariuszy, dzięki któremu będzie Ci dużo łatwiej tę akcję przygotować.

  Twoją rolą jako Lidera będzie:
  1. Terminowe wywiązywanie się z działań realizowanych w ramach akcji.
  2. Wzięcie udziału w obowiązkowym szkoleniu dla Liderów projektu.
  3. Ścisła współpraca z pozostałymi Liderami na terenie uczelni i miasta.
  4. Kontakt z Władzami uczelni.
  5. Uzyskanie zgód na przeprowadzenie akcji rejestracji na terenie uczelni.
  6. Znalezienie i zaangażowanie grupy wolontariuszy chętnych do pomocy przy organizowaniu akcji.
  7. Aktywne prowadzenie wydarzenia na Facebooku m.in. udostępnianie materiałów edukacyjnych.
  8. Organizowanie prelekcji na temat Dawstwa oraz rejestracji jako potencjalny Dawca dla studentów na terenie uczelni (na podstawie gotowej prezentacji i dokładnego opisu).
  9. Rozwieszenie plakatów oraz dystrybucja ulotek na terenie uczelni i budynków z nią powiązanych.
  10. Podjęcie współpracy z organizacjami studenckimi na uczelni oraz wykorzystanie akademickiego radia, radiowęzła, telewizji, gazet lub informatorów do rozpowszechniania informacji o Dawstwie i akcji.
  11. Zadbanie o to, aby informacje o akcji i Dawstwie dotarły do jak największej liczby studentów m.in. poprzez przeprowadzenie dodatkowych aktywności np. happeningu.
  12. Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych na kilku wydziałach swojej uczelni (zgodnie z wytycznymi oraz przy wsparciu ze strony Fundacji DKMS).

  Jeżeli zostaniesz Liderem projektu, całą wiedzę praktyczną zdobędziesz na szkoleniu, a także dostaniesz od nas specjalnie przygotowany przewodnik, w którym krok po kroku jest opisane jak rozpocząć przygotowanie akcji rejestracji potencjalnych Dawców szpiku.

  Pamiętaj o tym, że zgłaszając swoją kandydaturę, deklarujesz chęć udziału w projekcie oraz decydujesz się na wykonywanie wszystkich zadań z należytą starannością, a Twoje pełne zaangażowanie to podstawa sukcesu akcji.

  Pamiętaj, aby zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie studenckim!

  Fundacja DKMS bazując na swoim doświadczeniu w rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych, udzieli Tobie wsparcia na każdym etapie działań w ramach projektu.

  MATERIAŁY DO POBRANIA

  Razem możemy więcej

  DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI HELPERS’ GENERATION!