Stypendium imienia Mechtild Harf

DKMS funduje stypendia dla badań nad nowotworami krwi

Już po raz drugi Fundacja DKMS przyznaje stypendia dla młodych naukowców prowadzących badania w obszarze chorób nowotworowych krwi. O stypendia mogą ubiegać się projekty dotyczące przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych lub innych metod leczenia chorób hematologicznych. Program jest finansowany i zarządzany przez DKMS.

Opis stypendium

Program stypendialny imienia Mechtild Harf dla badań zakłada przyznanie stypendiów dla dwóch młodych naukowców. Stypendia przyznawane są na badania kliniczne i ważne zagadnienia naukowe w dziedzinie hematologii. Fundacja DKMS pragnie podkreślić potrzebę międzynarodowego podejścia do problematyki w tej dziedzinie, dlatego też o stypendia mogą ubiegać się naukowcy z całego świata.

W roku 2015 stypendia zostały przyznane doktorowi Jarrod Dudakov z Memorial Sloan Kettering Cancer Center oraz doktorowi Luca Vago z Fondazione Centro San Raffaele.

Zakres projektu

Stypendium dla badań nad nowotworami krwi

Fundacja DKMS dąży do przyspieszenia rozwoju i zwiększenia promocji badań w zakresie chorób nowotworowych krwi. Właśnie dlatego podjęto decyzję o ufundowaniu stypendium dla młodych naukowców, pracujących nad innowacyjnymi metodami leczenia mającymi przynieść korzyść pacjentom po przeszczepieniach krwiotwórczych komórek macierzystych.

Stypendium zakłada wsparcie finansowe w wysokości do 80.000 € rocznie, maksymalnie
przez 3 lata. Pierwsza transza stypendium zostanie przekazana do 1 lipca 2016.

Podania o stypendium należy składać od 1 października 2015 do 31 stycznia 2016.

Projekty z edycji 2017

Mechtild Harf Science Award 2017

Podsumowanie projektu Frederik Damm

Podsumowanie projektu Hendrik Poeck

Wymagania dotyczące aplikantów

Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą mieć ukończone studia (M.D., Ph.D. lub równorzędne kwalifikacje) w jednej z dziedzin objętych stypendium. Wymagana jest praca w instytucie naukowym, akademickim ośrodku hematologicznym lub transplantologicznym.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, PROSIMY O KONTAKT:

e-mail: grants@dkms.de
T +0049 351 21079821

Stypendium dla badań nad nowotworami krwi
Stypendium dla badań nad nowotworami krwi
Stypendium dla badań nad nowotworami krwi

Etap składania podań o stypendium został zakończony.

Prosimy o pobranie poniższych dokumentów