Stypendium imienia Mechtild Harf

DKMS funduje stypendia dla badań nad nowotworami krwi

Już po raz drugi Fundacja DKMS przyznaje stypendia dla młodych naukowców prowadzących badania w obszarze chorób nowotworowych krwi. O stypendia mogą ubiegać się projekty dotyczące przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych lub innych metod leczenia chorób hematologicznych. Program jest finansowany i zarządzany przez DKMS.

Opis stypendium

Program stypendialny imienia Mechtild Harf dla badań zakłada przyznanie stypendiów dla dwóch młodych naukowców. Stypendia przyznawane są na badania kliniczne i ważne zagadnienia naukowe w dziedzinie hematologii. Fundacja DKMS pragnie podkreślić potrzebę międzynarodowego podejścia do problematyki w tej dziedzinie, dlatego też o stypendia mogą ubiegać się naukowcy z całego świata.

W roku 2015 stypendia zostały przyznane doktorowi Jarrod Dudakov z Memorial Sloan Kettering Cancer Center oraz doktorowi Luca Vago z Fondazione Centro San Raffaele.

Zakres projektu

Stypendium dla badań nad nowotworami krwi

Fundacja DKMS dąży do przyspieszenia rozwoju i zwiększenia promocji badań w zakresie chorób nowotworowych krwi. Właśnie dlatego podjęto decyzję o ufundowaniu stypendium dla młodych naukowców, pracujących nad innowacyjnymi metodami leczenia mającymi przynieść korzyść pacjentom po przeszczepieniach krwiotwórczych komórek macierzystych.

Stypendium zakłada wsparcie finansowe w wysokości do 80.000 € rocznie, maksymalnie
przez 3 lata. Pierwsza transza stypendium zostanie przekazana do 1 lipca 2016.

Podania o stypendium należy składać od 1 października 2018 do 31 stycznia 2019.

Projekty z edycji 2018

Projekty badawcze Pietro Crivello i Elke Rücker-Braun zostały nagrodzone Stypendium imienia Mechtild Harf w 2018 roku w wyniku czego otrzymają dofinansowanie począwszy od 1 lipca tego roku. Pietro Crivello jest Doktorem w Instytucie Eksperymentalnych Terapii Komórkowych w Szpitalu Uniwersyteckim w Essen, a Elke Rücker-Braun pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Dreźnie. Podsumowania obu projektów można znaleźć poniżej.

Mechtild Harf Science Award 2017

Podsumowanie projektu Pietro Crivello

Project Summary Pietro Crivello

Podsumowanie projektu Rücker-Braun

Project Summary Elke Rücker-Braun

Grant dla Projektów Badawczych Opartych na Współpracy 2017

Podsumowanie projektu EFFIE PETERSDORF

Jednorazowym Collaborative Research Grant 2017 została nagrodzona Dr. Effie W. Petersdorf, Główna Badaczka Centrum Badań nad Nowotworami im. Fred Hutchinson w Seattle, USA. The Collaborative Research Grant dofinansuje badania dotyczące doboru niespokrewnionych dawców w celu ulepszenia przyjmowania się przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzystych u pacjentów.

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW ROZPOCZĄŁ SIĘ

Na wypełnione wnioski czekamy do 31 stycznia 2019.

Dokumenty do pobrania:
1. Application Instructions
2. Cover Sheet
3. Budget Template
4. Declaration of Agreement
5. Funding eligibility criteria
6. Funding Guidelines