Certyfikat "Szkoła z życiem"

Każda szkoła, która zaangażuje się w przeprowadzenie akcji #KOMÓRKOMANIA, otrzyma oficjalnie Certyfikat „Szkoła z Życiem”, przyznany przez Fundację DKMS oraz partnera projektu.

Szkoła, aby otrzymać Certyfikat "Szkoły z Życiem", musi wykazać się następującymi aktywnościami:

A. Zakończenie z sukcesem akcji #KOMÓRKOMANIA realizującej właściwe postawy społeczne związane z promocją zdrowia i ratowaniem życia Pacjentów dotkniętych nowotworami krwi.

B. Zaangażowanie do akcji wszystkich członków szkolnej społeczności, wspierając tym samym rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

C. Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej #KOMÓRKOMANIA, korzystając z udostępnionych przez Fundację DKMS materiałów edukacyjnych, które sprzyjają rozwojowi społeczno-emocjonalnemu uczniów i kształtują ich prawidłowe postawy społeczne.

D. Przeprowadzenie przez uczniów akcji promocyjnej za pomocą telefonów komórkowych podczas trwania #KOMÓRKOMANII, promując tym samym innowacyjność i kreatywność wobec działań podejmowanych przez uczestników.

E. Zorganizowanie prelekcji dotyczącej dawstwa szpiku w minimum jednej innej placówce oświatowej (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), promując tym samym promocję zdrowia i życia wobec społeczności lokalnej oraz budując sieć szkół promujących prospołeczne inicjatywy.

F. Zorganizowanie akcji rejestracji potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych w ramach finału akcji #KOMÓRKOMANIA, dając uczniom możliwość ich angażu w pracę wolontarystyczną.

DOŁĄCZ DO PROJEKTU #KOMÓRKOMANIA!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I WEŹ UDZIAŁ W AKCJI