O projekcie #KOMÓRKOMANIA

Akcja #KOMÓRKOMANIA to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w swoim ciele.

Do kogo skierowana jest akcja i na czym polega?

Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany jest do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców jest Fundacja DKMS. Naszą intencją jest uwrażliwienie środowiska szkolnego na potrzeby drugiego człowieka, w tym konkretnym przypadku, każdej osoby dotkniętej nowotworem krwi.

W Fundacji opracowano szereg narzędzi umożliwiających przeprowadzenie akcji m.in. prezentacje edukacyjne poświęcone nowotworom krwi oraz problematyce dawstwa, skrypty scenariuszy zajęć z uczniami i uczennicami, filmy instruktażowe oraz szereg infografik. Przygotowanie akcji składa się z trzech filarów:

Pierwsza część akcji, to prezentacja pt. #KOMÓRKOMANIA, która może zostać przeprowadzona przez nauczyciela, ucznia, bądź przez zaproszonego do szkoły na prelekcję aktywistę (wolontariusza) Fundacji DKMS. Prezentacja może zostać przedstawiona przez dowolną osobę uczestniczącą w realizacji projektu w szkole, po wcześniejszym zapoznaniu się ze skryptem prelekcji. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie zajęć według scenariuszy, przygotowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W szkole powinny zostać przeprowadzone zajęcia z minimum jednego moduł tematycznego spośród czterech zaproponowanych. Każdy moduł stanowi merytoryczną i dydaktyczno-metodyczną całość. W szkole zajęcia te prowadzić będzie Inicjator realizacji projektu na terenie placówki (nauczyciel, psycholog/ pedagog szkolny) lub edukator zewnętrzny.

Druga część akcji, to promowanie rejestracji potencjalnych Dawców, która nie powinna odbywać się w tym samym dniu co część pierwsza – edukacja. W promowaniu pomogą przesłane przez Fundację DKMS drukowane materiały promocyjne oraz akcja promocyjna przeprowadzona przez samych uczniów za pomocą ich telefonów komórkowych, poprzez media społecznościowe. Czas potrzebny do zorganizowania akcji informacyjnej oraz akcji rejestracji wynosi ok. 2 tygodni.

Trzecia część akcji, to umożliwienie młodzieży szkolnej, rodzicom oraz pracownikom placówki oświatowej, rejestracji jako potencjalny Dawca krwiotwórczych komórek macierzystych. Inicjator akcji dzięki narzędziom, materiałom oraz wiedzy udostępnionym przez Fundację DKMS przeprowadza przy pełnym wsparciu pracownika Fundacji DKMS Dzień Dawcy Szpiku na terenie szkoły. Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji dostarczone będą przez Fundację DKMS.

rejestracja potencjalnych dawców szpiku
rejestracja potencjalnych dawców szpiku
rejestracja potencjalnych dawców szpiku

Dlaczego warto zainicjować akcję w swojej szkole?

Organizując akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych - #KOMÓRKOMANIA, masz przede wszystkim realny wpływ na poprawę sytuacji Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Jest to również wspaniała przygoda dla całej szkoły, która wielu uczniom poprzednich akcji pomogła zapoznać się z inicjatywą wolontariatu oraz miała pozytywny wpływ na ukształtowanie pożądanych prospołecznych postaw i zachowań. Poprzez pozytywny wydźwięk organizowanej inicjatywy uczniowie mają wpływ na toczące się na różnych poziomach procesy decyzyjne i działania związane z inicjacją i przeprowadzeniem Dnia Dawcy Szpiku na terenie szkoły. Jednocześnie Fundacja DKMS głęboko wierzy, że treści oraz wartości przekazane poprzez akcję #KOMÓRKOMANIA przyczynią się do obalenia mitów na temat leczenia nowotworów krwi i pozwolą podarować szanse na nowe życie dla osób chorych oraz otworzą uczniów na podobne inicjatywy w przyszłości.

Projekt #KOMÓRKOMANIA to również wspaniała możliwość zrealizowania założeń programowych nie tylko dla szkół, ale również dla nauczycieli. Będzie to potwierdzeniem zdobytych umiejętności i doświadczenia, które są nieodłącznym elementem procesu rozwoju zawodowego.

Dodatkowo każda szkoła, która zaangażuje się w przeprowadzenie akcji #KOMÓRKOMANIA otrzyma oficjalnie Certyfikat „Szkoły z Życiem”, przyznany przez Fundację DKMS oraz partnera.

Masz do nas pytanie?

FAQ

Zapewne przed rozpoczęciem organizacji #KOMÓRKOMANIA nurtuje Cię wiele pytań. Dlatego zapoznaj się z zawartością strony projektu #KOMÓRKOMANIA

Sprawdź także odpowiedzi na NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Jeżeli nadal nie znajdziesz odpowiedzi na nurtującą Cię sprawę, zapraszamy do skontaktowania się nami pisząc na adres szkola@dkms.pl.

DOŁĄCZ DO PROJEKTU #KOMÓRKOMANIA!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I WEŹ UDZIAŁ W AKCJI