Wolontariat pracowniczy z Fundacją DKMS

CZYM JEST WOLONTARIAT PRACOWNICZY?

To nic innego, jak działania na rzecz organizacji pozarządowych lub potrzebujących, podejmowane przez pracowników, którzy wspierani są przez swoją firmę finansowo lub organizacyjnie. Jest często określany w umowie (firmy zatrudniające mniej niż 20 osób) lub w regulaminie pracy (firmy zatrudniające więcej niż 20 osób) – Kodeks pracy.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY A PRAWO? Firmy często przeznaczają od jednego do trzech dni wolnych w roku dla pracowników biorących udział w projektach wolontariackich. Pracownik wcześniej musi złożyć odpowiedni wniosek do działu kadr i wtedy otrzymuje dzień wolny (pełnopłatny) od pracy. O samym wolontariacie mówi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

WOLONTARIAT PRACOWNICZY I FUNDACJA DKMS!

Jako Fundacja poszukujemy firm oraz partnerów biznesowych, którzy wsparliby nas zarówno darowiznami, jak i pomogli w rejestracji nowych potencjalnych Dawców. Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest już ponad 1 500 000 osób, ale nadal co piąty Pacjent nie znajduje swojego niespokrewnionego bliźniaka genetycznego w momencie kiedy bardzo tego potrzebuje. Zwiększając bazę, dajemy szanse na zdrowe życie dla większej liczby Pacjentów.

Zorganizowanie rejestracji w swoim miejscu pracy może być świetnym pomysłem dla pracownika, poszukującego ciekawej formy wolontariatu. Dla pracodawcy, taka forma wolontariatu pracowniczego niesie za sobą nie tylko zaistnienie jako marka czynnie wspierająca trzeci sektor, ale i dbająca o swoich pracowników. Bez pracy zespołowej nie byłoby rejestracji!

Firmy, chcące zorganizować Dzień Dawcy zawsze prosimy o wsparcie finansowe, jako że rejestracja jednej osoby kosztuje 180 zł i w żaden sposób nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uważamy, że o wiele łatwiej jest wesprzeć nas firmie, niż osobie indywidualnej, dlatego a wysokość darowizny jest już ustalana z firmą indywidualnie.

JAK WYGLĄDA DZIEŃ DAWCY W FIRMIE?

Po uzyskaniu zgody od pracodawcy, zaczynamy planowanie akcji z pracownikiem wyznaczonym do kontaktu z nami lub osobą, która się do nas zgłosiła. Na naszym kanale na Youtube znajdują się filmy szkoleniowe, które przygotowują wolontariuszy do rejestracji. Ważne jest, aby inni pracownicy wiedzieli, kiedy Dzień Dawcy będzie miał miejsce. Służą temu wszelkie materiały informacyjne, które przesyłam do firmy - ulotki i plakaty. W dniu samej akcji, dobrym pomysłem jest poinformowanie pracowników mailowo, że rejestracja odbywa się w takich godzinach, w tej sali i oczywiście zachęca się ich do dołączenia do bazy Dawców! Z doświadczenia wiemy, że ważne jest nie rozwlekanie akcji na więcej niż jeden dzień, a nawet kilka godzin. To mobilizuje osoby, by poszły zarejestrować się w “tym momencie”, a nie “jutro”.

Rocznie organizujemy ponad 2 500 akcji. Ponieważ nie możemy jeździć na każdą z nich, musieliśmy ustalić wysokość darowizny, po której jesteśmy w stanie sami koordynować Dzień Dawcy, wspierając pracowników w rejestracji oraz rozwiewając wszelkie wątpliwości. To też nie oznacza, że pracownicy-wolontariusze są pozostawieni sami ze wszystkimi pytaniami. Do każdej akcji zostaje dołączony specjalny telefon alarmowy do pracownika naszej Fundacji, który odpowie na wszystkie pytania oraz niejasności. 

CO DALEJ?

Dalej, już tylko należy zadzwonić do nas! :) Odpowiemy na wszystkie pytania oraz przedstawimy dokładny proces organizacji Dnia Dawcy w firmie i samej rejestracji. Pracodawcy i pracownicy, mogą się też dowiedzieć o innych możliwościach współpracy.

TWOJA FIRMA TEŻ MOŻE POMÓC!