Wsparcie szpitali i klinik

W ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów realizujemy projekt Dar Fundacji DKMS. Jednym z jego kluczowych celów jest zakup specjalistycznych urządzeń i sprzętu, niezbędnych do skutecznego leczenia i rehabilitacji Pacjentów onkohematologicznych. W ramach inicjatywy Dar Fundacji DKMS kliniki translacji szpiku  oraz oddziały hematologiczne mogą otrzymać darowizny na budowę, rozbudowę, remont i/lub wsparcie w zakupie sprzętu medycznego.


Rocznie na wsparcie szpitali przeznaczamy blisko 5 000 000 zł. Już teraz w klinikach w Gdańsku, Bydgoszczy, Słupsku, Szczecinie czy w Gliwicach Pacjenci korzystają z urządzeń medycznych z czerwonymi naklejkami Dar Fundacji DKMS.


DAR FUNDACJI DKMS

Sprzęt kupiony przez Fundację DKMS można rozpoznać po charakterystycznych naklejkach „DAR FUNDACJI DKMS”

 

1. Darowizna pieniężna dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze na zakup wyposażenia do Klinicznego Oddziału Onkologii Dziecięcej w nowo powstającym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Kliniczny Oddział Onkologii Dziecięcej, którego otwarcie planowane jest na 2021 r.; będzie zajmował się diagnostyką i terapią dzieci z chorobami układu krwiotwórczego oraz z nowotworami.


2. Darowizna pieniężna dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Banacha 1A, na zakup wyposażenia dla Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.


3. Zakup bieżni do rehabilitacji Pacjentów dla Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Banacha 1A.


4. Aparat CELLEX do fotoferezy i 45 zestawów do zabiegów dla dzieci dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.


5. Zbiornik CryoCECXR500 do transportu materiału komórkowego dla Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.


6. Cytometr przepływowy do diagnostyki chorób i oceny jakości szpiku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Korczaka w Słupsku.


7. Kardiomonitory i łóżka z elektryczną regulacją dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie.


8. Urządzenie Spectra Optia do pobierania komórek macierzystych z krwi obwodowej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.


9. Darowizna pieniężna dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rozbudowę Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego – Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
oraz zakup niezbędnego wyposażenia.


Aby nasze działania jak najlepiej odpowiadały na potrzeby Pacjentów, w 2019 roku przeprowadziliśmy „Badanie potrzeb Pacjentów hematoonkologicznych oraz personelu medycznego Klinik Transplantacji Szpiku i Oddziałów Hematologii”. Dzięki wnioskom płynącym z badania oraz naszym dotychczasowym doświadczeniom, wyróżniliśmy cztery kluczowe obszary które wspieramy w ramach Programu. Należą do nich: dieta, rehabilitacja, pomoc psychologiczna oraz zakup urządzeń medycznych i remont/budowa oddziałów.

KONTAKT

Monika Mizerska-Gryko

Monika Mizerska-Gryko

Lider Programu Rozwoju Transplantologii i Wsparcia Pacjentów
monika.mizerska@dkms.pl
+48 22 882 95 32