Mieszkam za granicą - czy mogę zarejestrować się w polskiej bazie Dawców szpiku?

Zarejestrować może się osoba zamieszkująca na stałe w kraju, w którym działa dany Ośrodek Dawców Szpiku. W taki sposób postępują wszystkie bazy na świecie. Kryterium to jest niezwykle istotne i wynika nie tylko z potrzeby stałego kontaktu z potencjalnym Daw...

Skontaktuj się z nami
Rejestracja
Rejestracja 1

Sprawdźmy, czy możesz zostać Dawcą! Czy mieszkasz w Polsce?