Informacja prasowa

Dotacja Fundacji DKMS – startuje nowa inicjatywa dla organizacji wspierających pacjentów hematologicznych

Już od 13 czerwca 2022 r. organizacje działające na rzecz pacjentów mogą zgłaszać projekty z obszaru wsparcia psychologicznego pacjentów hematologicznych w pilotażowej edycji DOTACJI Fundacji DKMS.

14.06.2022

O dotacje można ubiegać się w dwóch kategoriach – wsparcia psychologicznego młodych i małych pacjentów oraz wsparcia pacjentów dorosłych. Najwyższa kwota, jaką otrzymać może organizacja biorąca udział w programie to 80.000 zł. Całkowita suma dotacji w tej edycji wynosi 350.000 zł. Wnioski można składać do 31 lipca br.

Dotacja Fundacji DKMS powstała w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który jest realizowany przez Fundację od 2018 roku. Jego celem jest poprawa warunków i jakości leczenia pacjentów walczących z nowotworami i chorobami układu krwiotwórczego. Celem samego przedsięwzięcia Dotacja w tym roku jest m.in. pomoc psychologiczna pacjentom hematologicznych oraz ich bliskim w procesie leczenia i zdrowienia. Wsparcie kierowane będzie zarówno do pacjentów przebywających w klinkach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak i w domach, w trakcie i już po zakończeniu leczenia.

Wsparcie przez Dotację

Poprzez Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który realizujemy od 2018 roku, pragniemy przyczynić się do poprawy kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami hematologicznymi


mówi Ewa Magnucka-Bowkiewicz, Prezes Fundacji DKMS. – Diagnostyka i indywidualny plan leczenia to oczywiste podstawy, jednak tzw. świadczenia wspomagające proces terapeutyczny jak praca z dietetykiem, opieka psychoonkologa, czy rehabilitacja ruchowa to niezwykle ważne elementy wspierające leczenie i znacznie poprawiające jakość życia pacjentów. Jako Fundacja cieszymy się na współpracę z innymi organizacjami w ramach Dotacji. Wierzymy, że wspólnie możemy wpłynąć na poprawę warunków leczenia i życia pacjentów – dodaje Ewa Magnucka-Bowkiewicz.

Dotacje Fundacji DKMS będą przyznawane na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne dla pacjentów hematologicznych mieszczące się w obszarach przygotowania warsztatów i szkoleń, finansowania specjalistów-psychologów i poradni psychologicznych dla pacjentów oraz innych działań służących opiece psychologicznej nad pacjentami i ich bliskimi.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów walczących z nowotworami i chorobami układu krwiotwórczego: stowarzyszenia, fundacje, instytucje pożytku publicznego. Wnioski składać można w dwóch kategoriach – wsparcia psychologicznego małych i młodych pacjentów hematologicznych (do 18 r.ż.) oraz wsparcia psychologicznego dorosłych pacjentów hematologicznych.

Podstawowym kryterium oceny wniosków będzie ich zgodność z celem inicjatywy Dotacji, jakim jest wsparcie psychologiczne pacjentów w procesie ich leczenia i zdrowienia, zarówno tych przebywających w klinkach oraz na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak i w domach w trakcie jak i po zakończeniu leczenia. Najwyżej oceniane będą te projekty, które przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla dobrostanu psychicznego pacjentów, będą promować edukację i wsparcie psychologiczne lub rozwiązują realne i bieżące problemy związane z dostępem do psychologa/psychoonkologa dla pacjentów zmagających się z nowotworem lub chorobą układu krwiotwórcząego i ich bliskich.

Rola wsparcia psychologicznego

Opieka psychologiczna nad pacjentami onkologicznymi to obszar, który wymaga szczególnej uwagi, a niestety pacjenci hematologiczni nie mogą liczyć na kompleksową opiekę w tym zakresie.

Rehabilitacja psychoonkologiczna stanowi realne wsparcie leczenia i ma na celu pomoc pacjentowi w nauczeniu radzenia sobie ze stresem, kryzysem i zmianami, jakie niesie choroba. Jest to proces, w którym niezbędne jest zbudowanie relacji i zaufania między Pacjentem a terapeutą. To z kolei wymaga sprzyjających warunków czasowych i lokalowych, które na chwilę obecną, nie są zapewniane

– przyznaje prof. Marzena Samardakiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i członkini jury DOTACJI Fundacji DKMS.

Psychoonkolodzy w większości placówek dostępni są jedynie na część etatu, a na jednego specjalistę przypada zbyt wielu pacjentów. Nie są także zapewnione odpowiednie warunki lokalowe – brak osobnego gabinetu nie pozwala na dobrą, wspierającą i dającą poczucie bezpieczeństwa pracę z pacjentem. Często bywa też, że psycholog angażowany jest dopiero wówczas, gdy pacjent jest w dużym kryzysie
i wymaga pilnej, doraźnej pomocy. Nierzadko też pomoc psychologiczna jest pozostawiona na barkach wolontariuszy – psychologów, którzy, mimo niewątpliwego zaangażowania i wiedzy, stale rotują i pacjenci nie mają szans na długoterminową pracę z jednym terapeutą.

Dotacja Fundacji DKMS ma służyć właśnie poprawie tego typu działań, wspierając organizacje, które są blisko pacjentów, znają ich potrzeby i mogą sprawnie działać, w porozumieniu z ośrodkiem leczącym oraz samymi pacjentami i ich bliskimi.

Więcej informacji o Dotacji Fundacji DKMS oraz formularz do złożenia wniosku o Dotację Fundacji DKMS dostępne są na stronie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Sekretariat inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS

Pobierz informacje prasową i materiały: