Materiały w tej sekcji:
Artykułów: 24

O Programie Fundacji DKMS dla Pacjentów

Jako Ośrodek Dawców Szpiku w naszej codziennej pracy skupiamy się na Dawcach. Jednocześnie pamiętając o tym, że sensem i misją naszej pracy jest dobro Pacjentów chorych na nowotwory krwi. Staramy się jak najlepiej poznać ich potrzeby i poprawić jakość ich leczenia oraz rekonwalescencji. Chcemy docierać tam, gdzie nasze wsparcie jest najbardziej potrzebne. Właśnie dlatego, w 2018 roku, rozpoczęliśmy niezmiernie ważną inicjatywę – Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów.:

Program oparty jest na czterech filarach i obejmuje:

  • WSPARCIE PACJENTÓW w obszarach diety, pomocy psychologicznej oraz rehabilitacji,
  • WSPARCIE SZPITALI w zakupie urządzeń medycznych oraz w zakresie budowy/rozbudowy/remontów oddziałów,
  • WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI w zakresie edukacji i wsparcia Pacjentów i ich bliskich,
  • DOSTARCZANIE WIEDZY I EDUKACJĘ w zakresie szerzenia idei dawstwa szpiku, dzielenia się naszymi doświadczeniami oraz przygotowywania rozwiązań dopasowanych do oczekiwań i potrzeb Pacjentów oraz środowiska medycznego.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z darowizn dokonywanych przez darczyńców Fundacji DKMS, darowizn przekazanych w ramach 1,5% podatku oraz z przychodów uzyskanych przez Fundację ze świadczonych przez nią usług koordynacji procedury pobrania szpiku bądź krwiotwórczych komórek macierzystych.

W 2019 r. przeprowadziliśmy badanie potrzeb wśród personelu medycznego Klinik Transplantacyjnych, Oddziałów Hematologii, a także wśród samych Pacjentów. Pozwoliło nam to wyróżnić kluczowe obszary naszych działań oraz zaplanować szereg inicjatyw, dzięki którym możemy przyczyniać się do poprawy warunków opieki nad Pacjentami zmagających się z nowotworami krwi

Raporty opracowane w ramach Programu:


Nasze inicjatywy

Wsparcie dla Pacjentów

Działalność w zakresie wspierania Pacjentów hematoonkologicznych jest dla Fundacji DKMS bardzo ważnym celem. W ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, we współpracy z ekspertami z dziedziny hematoonkologii, dietetyki, psychoonkologii i rehabilitacji, a także organizacjami działającymi na rzecz Pacjentów i samymi Pacjentami, podejmujemy szereg aktywności, których celem jest edukacja i pomoc chorym na nowotwory krwi. Staramy się towarzyszyć Pacjentom w procesie leczenia, od momentu diagnozy, aż do całkowitego powrotu do zdrowia.

Zaangażowanie w naukę i badania

W ramach inicjatywy Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, w 2019 roku Fundacja uruchomiła „Grant Naukowy Fundacji DKMS” skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych.

Projekt został z entuzjazmem przyjęty w środowisku hematologicznym i uzyskał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, a także Patronat Towarzystwa.

Fundacja DKMS finansuje także niekomercyjne, wieloośrodkowe badania kliniczne: ALL SCTped 2012 FORUM oraz IntReAll 2010. Zarówno jedno jak i drugie badanie dotyczy ostrej białaczki limfoblastycznej (Acute lymphoblastic leukemia - ALL), ale skupia się na różnych aspektach leczenia tej choroby.

Dar Fundacji DKMS

W ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, realizujemy projekt Dar Fundacji DKMS. Jednym z jego kluczowych celów jest zakup specjalistycznych urządzeń i sprzętu, niezbędnych do skutecznego leczenia i rehabilitacji Pacjentów onkohematologicznych. W ramach inicjatywy Dar Fundacji DKMS, kliniki transplantacji szpiku oraz oddziały hematologiczne mogą otrzymać darowizny na budowę, rozbudowę, remont i/lub wsparcie w zakupie sprzętu medycznego.

Rocznie na wsparcie szpitali przeznaczamy blisko 5 000 000 zł. Już teraz w klinikach w Gdańsku, Bydgoszczy, Słupsku, Szczecinie czy w Gliwicach Pacjenci korzystają z urządzeń medycznych z czerwonymi naklejkami Dar Fundacji DKMS.


Współpraca z Organizacjami

W Fundacji DKMS wspieramy inicjatywy i projekty mające na celu pomoc Pacjentom hematologicznym i cierpiącym na nowotwory krwi. Chętnie angażujemy się w działania organizacji pacjentów, zarówno tych, które prowadzone są na poziomie lokalnym, jak też ogólnopolskim.

Zależy nam na współpracy, wymianie doświadczeń, wypracowaniu i wdrożeniu jak najlepszych rozwiązań i praktyk. Uważamy, że tylko wspólne działanie i wspólny głos środowiska, mogą przynieść zmiany i poprawę warunków oraz jakości leczenia Pacjentów.

Więcej informacji o Programie Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów
Ewa Nawrot
Starszy Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.