Polityka prywatności Fundacji DKMS

Od dnia 25 maja 2018 r. każdego użytkownika strony www.dkms.pl obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.

Fundacja DKMS dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność dawców oraz innych osób korzystających z naszego wsparcia, w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej.
W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.

1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.
My – Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa.
Ty, Twój – każda osoba fizyczna, z którą wiąże nas stosunek prawny, w szczególności dawca, darczyńca, pacjent, wolontariusz.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: www.dkms.pl.
Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Fundacji DKMS w ramach serwisów i funkcjonalności udostępnianych przez Fundację DKMS.
Regulamin Klubu Dawcy – regulamin uczestnictwa w Klubie Dawcy prowadzonym przez Fundację DKMS.
Regulamin Wolontariatu – regulamin programu wolontariatu prowadzony przez Fundację DKMS.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:
Fundacja DKMS, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa,
e-mail: kontakt@dkms.pl, telefon: 48 22 882 94 00,
lub przez naszego Inspektora Ochrony Danych, będącego pracownikiem Fundacji lub osobą, z którą zawarliśmy stosowną umowę o świadczenie tej usługi oraz której powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych.

Dane kontaktowe do naszego Inspektora Danych Osobowych:
e-mail: iodo@dkms.pl, telefon: +48 22 882 94 00

3. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

3.1 ZGŁOSZENIE JAKO POTENCJALNY DAWCA ZA POMOCĄ STRONY

Zgłoszenia za pomocą Strony przed 25 maja 2018 r.:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci pakietu rejestracyjnego oraz kontaktu odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie lub na wypadek nieodesłania pakietu rejestracyjnego, bądź Twoich pytań związanych z naszym pakietem rejestracyjnym lub procesem rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć rejestracji w naszej bazie dawców. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu po otrzymaniu od Ciebie wypełnionego formularza rejestracyjnego i pałeczek z pobranym wymazem lub po upływie 6 miesięcy od rejestracji poprzez Stronę w przypadku braku odesłanego formularza, bądź cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgłoszenia za pomocą Strony po 25 maja 2018 r.:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci pakietu rejestracyjnego oraz kontaktu odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie lub na wypadek nieodesłania pakietu rejestracyjnego, bądź Twoich pytań związanych z naszym pakietem rejestracyjnym lub procesem rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć rejestracji w naszej bazie dawców. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu po otrzymaniu od Ciebie wypełnionego formularza rejestracyjnego i pałeczek z pobranym wymazem lub po upływie 6 miesięcy od rejestracji poprzez stronę w przypadku braku odesłanego formularza.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II.Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia badań w zakresie badania satysfakcji osób, które dokonały zgłoszenia jako kandydat na potencjalnego dawcę, przyczyn nieodesłania nam pakietów rejestracyjnych oraz innych badań o zbliżonym charakterze związanych z Twoim zgłoszeniem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo nie otrzymamy od Ciebie wypełnionego pakietu rejestracyjnego, pomimo jego zamówienia, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od przesłania Ci pakietu rejestracyjnego.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci badania satysfakcji ze świadczonych przez nas usług związanych z rejestracją za pomocą Strony, przyczyn nieodesłania pakietów rejestracyjnych oraz innych badań o zbliżonym charakterze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem pakietów rejestracyjnych oraz zarządzania korespondencją.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
f) Podmioty prowadzące badania satysfakcji, jakości obsługi oraz analizę zebranych informacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług z zakresu badania satysfakcji, jakości obsługi oraz zbieraniem i analizowaniem informacji związanych z rejestracją za pośrednictwem Strony.

3.2 REJESTRACJA JAKO POTENCJALNY DAWCA

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów związanych z koordynacją procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (przed i po pobraniu szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych).
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się na wzięcie udziału koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe o Twoim stanie zdrowia w celu przeprowadzenia przez nas koordynacji procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (przed i po pobraniu szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych).
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się na wzięcie udziału w koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe o stanie Twojego zdrowia w celu prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji dawcy, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres co najmniej 30 lat od dnia założenia dokumentacji potencjalnego dawcy, w zależności od tego ile miałeś lat w chwili rejestracji .
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 16a ust. 9 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz niezbędność zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

IV. Cel przetwarzania
W przypadku wypłaty utraconego wynagrodzenia w związku z pobraniem szpiku lub komórek macierzystych, przetwarzamy dodatkowo Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dokonanych płatności. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci wynagrodzenia, utraconego z powodu pobrania szpiku.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Cel przetwarzania
Jeżeli postanowisz wesprzeć finansowo naszą działalność, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej otrzymanej darowizny.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

VI. Cel przetwarzania
Jeżeli postanowisz wesprzeć naszą działalność korzystając z usługi SMS Premium, zgodnie z regulaminem tej usługi, dostępnym na naszej stronie dkms.pl, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci możliwości skorzystania z tej usługi.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres korzystania przez Ciebie z usługi, jej rozliczenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z jej regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z regulaminem usługi SMS Premium (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

VII. Cel przetwarzania
Jeżeli korzystasz z serwisu Facebook możemy przetwarzać Twoje dane osobowe udostępnione w tym serwisie oraz podany przez Ciebie adres e-mail w celu utworzenia przez nas grupy odbiorców niestandardowych, aby skierować do nich komunikację zachęcającą do zostania potencjalnym dawcą oraz szerzącą ideę dawstwa.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jesteś potencjalnym dawcą, nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci propagowania idei dawstwa oraz zachęcenia nowych osób do zarejestrowania się jako potencjalny dawca (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Krajowe i międzynarodowe rejestry dawców komórek macierzystych
Udostępniamy Twoje dane osobowe krajowemu rejestrowi dawców komórek macierzystych – Centralnemu Rejestrowi Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej prowadzonemu przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant w Polsce wyłącznie w celu związanym z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Udostępniamy także część Twoich danych, niepozwalających na Twoją identyfikację, tj. numer dawcy, płeć, wiek, kraj oraz typizację HLA, międzynarodowym rejestrom dawców komórek macierzystych wyłącznie w celu związanym z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku. Tym rejestrom nie zostanie udostępniona żadna informacja umożliwiająca Twoją identyfikację.
b) Laboratoria
Udostępniamy Twoje dane osobowe laboratoriom w Polsce wyłącznie w celu wykonania badań laboratoryjnych istotnych dla przeprowadzenia koordynacji procedur typizacji potwierdzającej lub koordynacji pobrania komórek macierzystych lub szpiku.
Udostępniamy także część Twoich danych niepozwalających na Twoją identyfikację, tj. numer dawcy, płeć, datę urodzenia oraz materiał do badań laboratoryjnych, także innym laboratoriom (w tym DKMS Life Science Lab) wyłącznie w celu przeprowadzenia koordynacji procedur typizacji potwierdzającej lub koordynacji pobrania komórek macierzystych lub szpiku. Tym laboratoriom nie zostanie udostępniona żadna informacja umożliwiająca Twoją identyfikację.
c) Kliniki pobierające
Udostępniamy Twoje dane osobowe klinice pobierającej z siedzibą w Polsce w związku z ewentualnym pobraniem szpiku lub komórek macierzystych w celu przeprowadzenia badania potencjalnego dawcy.
d) Ośrodki medyczne w pobliżu miejsca pobytu
W uzasadnionych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe ośrodkom medycznym, w szczególności przychodniom, szpitalom i lekarzom rodzinnym, znajdującym się w pobliżu Twojego miejsca pobytu, w celach związanych z procedurą dotyczącą pobrania szpiku i komórek macierzystych oraz przeprowadzeniem dodatkowych badań laboratoryjnych.
e) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług innych podmiotów do utrzymania ochrony i funkcjonalności Strony. W celu świadczenia tych usług, przetwarzają one adresy IP osób odwiedzających Stronę.
f) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usługodawcy IT do przechowywania Twoich danych osobowych w taki sposób, by były bezpieczne, aktualne i ściśle tajne, a także podmiotów zajmujących się obsługą oprogramowania systemowego stosowanego w świadczonych przez nas usługach, zgodnie z Regulaminem oraz regulaminem usługi SMS Premium.
g) Podmioty świadczące usługi zarządzania dokumentacją i informacją
Korzystamy z usług innych osób do importowania Twoich danych osobowych z formularzy rejestracyjnych do naszej bazy danych.
h) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
i) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
j) Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem kart dawcy oraz zarządzaniem korespondencją.
k) Administratorzy portali internetowych (social media)
W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostawców serwisu Facebook, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom tego portalu, zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie warunkami korzystania z tego serwisu.
l) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.
m) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
n) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
o) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.3 DAWCA RZECZYWISTY (PO POBRANIU)

I. Cel przetwarzania
Jeżeli zdecydujesz się wypełnić nasza ankietę przeznaczoną dla dawców po procesie pobrania w ramach sprawowania przez nas opieki nad dawcami po procesie pobrania, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu w postaci przesyłania Ci ankiet oraz kierowania i analizowania wyników badań dotyczących stanu Twojego zdrowia.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się na wzięcie udziału w monitorowaniu przez nas stanu Twojego zdrowia po pobraniu, nie dłużej jednak niż do 10 lat od pobrania.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

II. Cel przetwarzania
Jeżeli zgodzisz się abyśmy mogli przygotowywać zestawienia oraz materiały statystyczne, naukowe i edukacyjne z otrzymanych od Ciebie ankiet zdrowotnych oraz wyników badań, w których ustalenie Twojej tożsamości nie będzie możliwe, a których celem jest szerzenie idei dawstwa oraz rozwój w dziedzinie rozpoznawania i leczenia nowotworów krwi, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

III. Cel przetwarzania
Jeżeli zdecydujesz się wypełnić naszą ankietę przeznaczoną dla dawców po procesie pobrania, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zbadania Twojej satysfakcji po procesie pobrania oraz podnoszenia jakości naszych usług i opieki nad dawcami.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jesteś potencjalnym dawcą, nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci niezbędności utrzymania wysokiej jakości naszej obsługi i usług, optymalnego poziomu zadowolenia rejestrowanych przez nas dawców oraz stałego ulepszania naszych usług i opieki nad dawcami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Cel przetwarzania
Jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia ich biorcy, któremu podarowałeś cząstkę siebie, w celu umożliwienia wam poznania swojej tożsamości lub kontaktu z biorcą.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres niezbędny dla spełnienia Twojej prośby o przekazanie Twoich danych osobowych biorcy, jednak nie dłużej niż do wycofania Twojej zgody.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.
e) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
f) Biorca
Jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, przekażemy część Twoich danych osobowych biorcy w celu umożliwienia Wam wzajemnego kontaktu.
g) Klinika transplantacyjna biorcy lub rejestr poszukujący dawcy
Jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, przekażemy część Twoich danych osobowych biorcy poprzez klinikę transplantacyjną biorcy lub odpowiednio rejestr poszukujący dawcy w celu umożliwienia Ci bezpiecznego kontaktu z biorcą.
h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
i) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.4 ZAPYTANIA PRZEZ STRONĘ

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas usuwane po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a w przypadku braku dalszego kontaktu z Twojej strony, w związku z udzieloną odpowiedzią, po okresie 2 tygodni od udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytanie.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

3.5 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Darowizna dokonana przed 25 maja 2018 r.:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny na akcji lub za pomocą Strony oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Darowizna dokonana po 25 maja 2018 r.:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny na akcji lub za pomocą Strony oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Dostawcy serwisów płatności
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
c) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
g) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
i) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.6 PACJENCI W RAMACH KOORDYNACJI PROCEDURY POBRANIA

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, płeć, numer pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, dane kontaktowe ośrodka transplantacyjnego lub rejestru oraz dane dotyczące stanu zdrowia (w szczególności grupa krwi oraz rozpoznanie choroby), a w przypadku chęci wymiany danych kontaktowych z dawcą, także takie dane jak: adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam przekazane od ośrodka transplantacyjnego lub rejestru, który zajmuje się poszukiwaniem dla Ciebie niespokrewnionego dawcy, a w przypadku chęci wymiany danych kontaktowych z dawcą – także bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem ww. podmiotów.

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne w celu koordynacji przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres koordynowania przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Podstawa prawna
Niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby chorej na nowotwór krwi (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy dane o Twoim stanie zdrowia w celu przeprowadzenia przez nas koordynacji procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres koordynowania przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Podstawa prawna
Niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby chorej na nowotwór krwi (art. 9 ust. 2 lit. c RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako część prowadzonej i przechowywanej przez nas dokumentacji dawcy, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres co najmniej 30 lat od dnia założenia dokumentacji potencjalnego dawcy.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 16a ust. 9 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz niezbędność zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).).

IV. Cel przetwarzania
Jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia ich dawcy, który podzielił się z Tobą cząstką siebie, w celu umożliwienia wam poznania swojej tożsamości lub kontaktu z dawcą.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres niezbędny dla spełnienia Twojej prośby o przekazanie Twoich danych osobowych dawcy, jednak nie dłużej niż do wycofania Twojej zgody.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
e) Kliniki pobierające
Udostępniamy Twoje dane osobowe klinice pobierającej z siedzibą w Polsce w związku z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
f) Dawca
Jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, przekażemy część Twoich danych osobowych dawcy w celu umożliwienia Wam wzajemnego kontaktu.

3.7 WSPARCIE UDZIELANE PACJENTOM

I. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego wizerunku w celu zorganizowania dla Ciebie akcji rejestracji potencjalnych dawców, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia akcji, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego wizerunku w celu zorganizowania dla Ciebie rejestracji potencjalnych dawców z pośrednictwem internetu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia rejestracji internetowej, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
W celu zorganizowania i przeprowadzenia akcji rejestracji potencjalnych dawców lub rejestracji internetowej na Twoją rzecz możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia akcji i rejestracji internetowej, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

IV. Cel przetwarzania
Jeżeli w ramach pomocy pacjentom udzielimy Ci wsparcia finansowego, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej tej pomocy. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez nas wsparcia finansowego na Twoją rzecz.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Cel przetwarzania
Jeśli zwrócisz się do nas o udzielenie Ci fachowego wsparcia psychologicznego lub medycznego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia Ci tego wsparcia przez współpracujących z nami lekarzy oraz psychologów. Przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu Twojego zdrowia, jest niezbędne dla udzielenia przez nas ww. wsparcia.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak chcesz otrzymywać od nas ww. wsparcie.
Podstawa prawna
Niezbędność zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

VI. Cel przetwarzania
Jeśli zwrócisz się do nas o udzielenie Ci fachowego wsparcia psychologicznego lub medycznego przez naszych lekarzy oraz psychologów, nasi lekarze lub psycholodzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej udzielonego Ci wsparcia.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszych lekarzy oraz psychologów w tym celu przez okres 20 lat od dnia założenia Twojej dokumentacji medycznej.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

VII. Cel przetwarzania
Jeżeli zechcesz wziąć udział w naszych projektach związanych z badaniem potrzeb pacjentów, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dane dotyczące stanu Twojego zdrowia, w celu przeprowadzenia badań, mających na celu analizę potrzeb pacjentów.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jest to niezbędne dla przeprowadzenia oceny potrzeb pacjentów w ramach prowadzonych projektów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie danych o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

VIII. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci wsparcia medycznego, w szczególności w formie udzielenia specjalistycznej konsultacji medycznej, diagnozy oraz pomocy w walce z chorobą, w związku z realizacją współpracy z organizacją, szpitalem lub innym podmiotem wspierającym pacjentów.
Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wiek, dane dotyczące zdrowia, w szczególności dotyczące rozpoznanej jednostki chorobowej oraz prowadzonego leczenia i podawanych leków.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez organizację, szpital lub inny podmiot wspierający pacjentów, z którym nawiązaliśmy współpracę w celu zapewnienia Ci wsparcia w chorobie. Dane dotyczące tego podmiotu przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jest to niezbędne dla udzielenia Ci wsparcia, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie danych o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
e) Podmioty świadczące usługi organizacji eventów i akcji marketingowych, badania potrzeb pacjentów i dawców, przedstawiciele mediów oraz social media
W ramach prowadzonej akcji rejestracji dawców odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi marketingowe, badania potrzeb pacjentów i dawców, social media oraz przedstawiciele mediów, w celu promowania organizowanej akcji wsparcia oraz badania potrzeb pacjentów i dawców.
f) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji, przeprowadzeniu i promocji.
g) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
h) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.8 RODZIC/OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO PACJENTA, KTÓREMU UDZIELAMY WSPARCIA

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez organizację, szpital lub inny podmiot wspierający niepełnoletnich pacjentów, z którym nawiązaliśmy współpracę w celu zapewnienia im wsparcia w chorobie. Dane dotyczące tego podmiotu przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia wsparcia niepełnoletniemu pacjentowi, którego jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, w szczególności w formie udzielenia specjalistycznej konsultacji medycznej, diagnozy oraz pomocy w walce z chorobą, w związku z realizacją współpracy z organizacją, szpitalem lub innym podmiotem wspierającym pacjentów.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia niepełnoletniemu pacjentowi, którego jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie danych o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
e) Podmioty świadczące usługi organizacji eventów i akcji marketingowych, badania potrzeb pacjentów i dawców, przedstawiciele mediów oraz social media
W ramach prowadzonej akcji rejestracji dawców odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi marketingowe, badania potrzeb pacjentów i dawców, social media oraz przedstawiciele mediów, w celu promowania organizowanej akcji wsparcia oraz badania potrzeb pacjentów i dawców.
f) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji, przeprowadzeniu i promocji.
g) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
h) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.9 REJESTRACJA JAKO DAWCA – CZŁONEK RODZINY PACJENTA

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot leczniczy, w którym przebywa chory członek Twojej rodziny, w celu udzielenia mu pomocy poprzez znalezienie dawcy i wykonanie przeszczepiania szpiku lub komórek macierzystych. Dane dotyczące tego podmiotu leczniczego, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu niezwłocznego kontaktu z Tobą, aby zaproponować Ci rejestrację jako potencjalny dawca, a tym samym udzielenie pomocy choremu członkowi Twojej rodziny.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu podpisania przez Ciebie formularza rejestracyjnego jako potencjalny dawca, odmowy rejestracji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych oraz ratowania życia i zdrowia chorych na nowotwory krwi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
c) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
d) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

3.10 CZŁONEK RODZINY/OSOBA BLISKA PACJENTA

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Jeżeli sam nie przekazujesz nam swoich danych osobowych, Twoje dane osobowe możemy otrzymać od pacjenta, którego jesteś rodziną lub osobą bliską, a któremu udzielamy wsparcia poprzez działania mające na celu poszukiwanie dawcy, bądź udzielenie wsparcia finansowego lub psychologicznego. Dane dotyczące tego pacjenta, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia nam pomocy w zorganizowaniu wsparcia dla pacjenta, będącego członkiem Twojej rodziny lub osobą Ci bliską oraz kontaktu w tym zakresie.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres udzielania przez nas wsparcia pacjentowi oraz utrzymywania z nim kontaktu towarzyszącemu temu wsparcia, nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych oraz ratowania życia i zdrowia chorych na nowotwory krwi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
c) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

3.11 OSOBA KONTAKTOWA WSKAZANA PRZEZ POTENCJALNEGO DAWCĘ / OSOBA BLISKA POTENCJALNEGO DAWCY

I. Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy jedynie Twój: numer telefonu, ewentualnie imię i nazwisko oraz informację o rodzaju więzi lub stopnia pokrewieństwa z potencjalnym dawcą. W przypadku zwracania Ci kosztów podróży oraz noclegu w związku z pobraniem szpiku lub komórek macierzystych od dawcy, przetwarzamy ponadto Twój adres oraz numer rachunku bankowego, niezbędne do dokonania ww. zwrotu.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od potencjalnego dawcy, który podał je nam wypełniając formularz rejestracyjny lub bezpośrednio od Ciebie w przypadku zwrotu kosztów podróży i noclegu. Dane dotyczące tożsamości potencjalnego dawcy, który podał nam Twoje dane osobowe, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym dawcą w przypadkach niecierpiących zwłoki w koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku lub zwrócenia Ci kosztów podróży i noclegu w przypadku udania się na badania lub pobranie razem z dawcą.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu, gdy wymagany będzie pilny kontakt z dawcą w ramach koordynowanej przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku przez okres trwania tej procedury lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych związanych z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

II. Cel przetwarzania
W przypadku zwrotu kosztów podróży i noclegu w związku z pobraniem szpiku lub komórek macierzystych u dawcy, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dokonanych płatności. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci zwrotu kosztów podróży i noclegu.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Usługi zarządzania dokumentacją i informacją
Korzystamy z usług innych osób do importowania Twoich danych osobowych z formularzy rejestracyjnych do naszej bazy danych.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.12 KONTAKT W SPRAWIE WSPARCIA ORGANIZACJI AKCJI REJESTRACJI DAWCÓW

Kategorie danych osobowych
W celu zwrócenia się do Ciebie o wparcie przy organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, dane kontaktowe miejsca pracy.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, który współorganizuje z nami akcję rejestracji potencjalnych dawców lub z informacji ogólnie dostępnych w Internecie. Dane dotyczące źródła pozyskania przez nas Twoich danych osobowych przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawie wsparcia organizowanej przez nas akcji rejestracji potencjalnych dawców, zgodnie z naszymi celami statutowymi. W przypadku Twojej woli wsparcia organizacji akcji, traktujemy Cię jak wolontariusza współuczestniczącego w jej przeprowadzeniu.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak utrzymujemy wspólny kontakt w celu związanym z organizacją akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz przez okres jej prowadzenia lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych związanych z organizacją akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
c) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.

3.13 WOLONTARIUSZE

Zgłoszenia dokonane za pomocą Strony przed 25 maja 2018 r.:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanego przez Ciebie zgłoszenia za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zawarcia z Tobą porozumienia wolontariackiego, Twojej rezygnacji z zawarcia porozumienia wolontariackiego lub braku reakcji z Twojej strony przez okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgłoszenia dokonane za pomocą Strony po dniu 25 maja 2018 r. oraz w innej formie:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanego przez Ciebie zgłoszenia za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania porozumienia o świadczenia wolontariackie.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania porozumienia wolontariackiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz wykonania porozumień ze współorganizatorami akcji oraz podmiotów, które wspierają nas w przeprowadzeniu tych akcji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia akcji rejestracji potencjalnych dawców lub do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania porozumienia wolontariackiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
IV. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w postaci głosu oraz wizerunku, gromadzonych w toku przeprowadzanego wywiadu na żywo, wywiadu rejestrowanego za pomocą urządzeń rejestrujących głos oraz obraz, a także wykonanych przez nas i przesłanych przez Ciebie zdjęć z akcji rejestracji dawców, będziemy przetwarzać te dane w celu promowania naszej działalności statutowej oraz idei dawstwa.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne do promowania idei dawstwa i przeprowadzonej akcji rejestracji dawców, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
V. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w postaci inicjowanych połączeń telefonicznych na podany przez Ciebie numer telefonu, będziemy przetwarzać te dane w celu proponowania Ci uczestnictwa w kolejnych akcjach rejestracji dawców oraz promowania naszej działalności statutowej i idei dawstwa.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
VI. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego zgłoszenia wzięcia udziału w Projekcie „Helpers’ Generation”, organizacji i przeprowadzenia Projektu oraz wyłonienia uczestników Projektu i udostępnienia Ci informacji w tym zakresie.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do zakończenia Projektu lub cofnięcia przez Ciebie chęci udziału w Projekcie, zgodnie z regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
VII. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego zgłoszenia wzięcia udziału w konkursie stażowym, organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzców konkursu i udostępnienia Ci informacji w tym zakresie.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do zakończenia konkursu, zgodnie z regulaminem, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
f) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.
g) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji i przeprowadzeniu.
h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
i) Liderzy Projektu biorący udział w Projekcie „Helpers’ Generation”
Przekazujemy Twoje dane kontaktowe innym Liderom Projektu „Helpers’ Generation” w celu nawiązania miedzy Liderami Projektu współpracy i przeprowadzenia akcji rejestracji potencjalnych dawców na danej uczelni.

3.14 STAŻYŚCI

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o staż.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla zawartej umowy.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o staż (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego należytego przechowywania dokumentacji księgowej, stanowiącej rozliczenie zawartej umowy o staż. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci świadczeń na podstawie umowy o staż.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
e) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji i przeprowadzeniu.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
g) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.15 OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE/KONTRAHENCI/PERSONEL SZPITALI I KLINIK

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy w ramach realizowanych przez nas projektów i wsparcia udzielanego dawcom i pacjentom
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.
Podstawa prawna
Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie taka potrzeba.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub wykonywania zawartego porozumienia.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z realizowaniem przez nas projektów badania potrzeb pacjentów szpitala lub kliniki, której jesteś pracownikiem lub przedstawicielem, celem zapewnienia kontaktu oraz informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta, niezbędnych dla realizacji danego projektu.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres udzielanego przez nas wsparcia pacjentom, nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci udzielania wsparcia pacjentom w związku z ich stanem zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania naszej dokumentacji.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
g) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.16 PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW

Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, podmiot zatrudniający, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę lub zawarliśmy porozumienie w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

3.17 CZŁONKOWIE KLUBU DAWCY

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci członkostwa w Klubie Dawcy oraz informowania Cię o nowych inicjatywach, aktywnościach i propozycjach wsparcia naszej działalności w ramach działalności w Klubie Dawcy.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie poinformujesz nas o rezygnacji z członkostwa w Klubie Dawcy, zgodnie z Regulaminem Klubu Dawcy.
Podstawa prawna
Niezbędność realizacji postanowień Regulaminu Klubu Dawcy zgodnie z tym regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy serwisów płatności
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

3.18 KANDYDACI DO PRACY

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
III. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające prowadzenie rekrutacji
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę w celu, m.in. poszukiwania ofert pracy.
c) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

3.19 ADRESACI KAMPANII FUNDRAISINGOWYCH

Kategorie danych osobowych
W przypadku kampanii skierowanych do firm, przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.
W przypadku kampanii skierowanych do osób indywidualnych, przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę o korzystanie z bazy danych, w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem, przedstawicielem, członkiem, subskrybentem lub kontrahentem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe celu przeprowadzenia kampanii fundraisingowej i przesłania Ci propozycji wsparcia naszej działalności statutowej.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia kampanii fundraisingowej, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda udzielona podmiotowi, który udostępnił nam dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

3.20 OSOBY ODWIEDZAJĄCE BIURO

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i dokumentów, naszych pracowników oraz gości, a także ograniczenia wizyt tzw. osób niepożądanych, w związku z Twoimi odwiedzinami naszego biura.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewnienia ww. bezpieczeństwa, nie dłużej jednak niż 1 rok od odwiedzin naszego biura lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes, w postaci ochrony informacji, dokumentacji oraz bezpieczeństwa naszych pracowników i gości, znajdujących się w naszym biurze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

3.21 UCZESTNICY WARSZTATÓW, KONFERENCJI I INNYCH EVENTÓW STACJONARNYCH ORAZ ONLINE

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w organizowanych przez nas warsztatach, konferencjach oraz innych eventach stacjonarnych oraz online związanych z naszymi celami statutowymi, zgodnie z Twoim zgłoszeniem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci udziału w ww. eventach przez czas ich trwania oraz wysłania ewentualnych podziękowań i materiałów po evencie, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
W przypadku wskazania przez uczestnika warsztatów, konferencji lub innych eventów stacjonarnych osoby, z którą chciałby dzielić on pokój hotelowy w związku z ww. wydarzeniem, będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię i nazwisko.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez uczestnika warsztatów, konferencji lub innych eventów na otrzymanym przez nas formularzu rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci zakwaterowania oraz udziału w warsztatach, a także przez czas ich trwania.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes, w postaci zapewnienia zakwaterowania uczestnikom warsztatów, konferencji oraz innych eventów, zgodnie z ich preferencjami, a także organizacji i przeprowadzenia ww. wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III. Cel przetwarzania
W przypadku chęci udziału w spotkaniach organizowanych przez nas online, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w tych spotkaniach online za pośrednictwem komunikatorów i platform do wideokonferencji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci udziału w ww. spotkaniach online.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 49 ust. 1 lit. a RODO)
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty zajmujące się organizacją eventów online
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług wsparcia i organizacji eventów online.
e) Dostawca platform umożliwiających udział w eventach online
W przypadku organizacji przez nas eventów online transmitowanych za pośrednictwem platform umożliwiających udział w eventach online, Twoje dane osobowe jako uczestnika tego wydarzenia, mogą być dostępne dla administratora tej platformy w oparciu o postanowienia regulaminu dla użytkowników oraz polityki prywatności.
f) Dostawca komunikatora internetowego
W przypadku komunikacji z nami za pośrednictwem danego komunikatora internetowego, Twoje dane osobowe, jako użytkownika komunikatora internetowego, mogą być dostępne dla administratora tego komunikatora.

3.22 OSOBY OBJĘTE MONITORINGIEM WIZYJNYM

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie objętym monitoringiem wizyjnym, w szczególności dokumentacji potencjalnych dawców oraz środków pochodzących z przekazanych nam darowizn.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez 3 miesiące od momentu zarejestrowania Twojego wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie objętym monitoringiem wizyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Podmioty obsługujące monitoring wizyjny w Fundacji DKMS
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą systemów monitoringu wizyjnego.

3.23 OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (GŁOSU)

W przypadku gdy uzyskaliśmy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu promowania naszej działalności oraz propagowania idei dawstwa w Polsce, zgodnie z naszymi celami statutowymi.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez okres trwania kampanii lub innej inicjatywy promującej naszą działalność, związanej z wykorzystywaniem przez nas Twojego wizerunku (głosu), nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W przypadku gdy uzyskaliśmy Twoje dane osobowe od podmiotu świadczącego na naszą rzecz usługi marketingowe w ramach realizowanej współpracy:
Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, pseudonim, wykonywany zawód/zajęcie, wizerunek oraz głos.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot świadczący na naszą rzecz usługi marketingowe w ramach realizowanej współpracy. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu promowania naszej działalności oraz propagowania idei dawstwa w Polsce, zgodnie z naszymi celami statutowymi.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez okres trwania kampanii lub innej inicjatywy promującej naszą działalność, związanej z wykorzystywaniem przez nas Twojego wizerunku (głosu), nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania i jego uwzględnienia przez nas.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci realizacji kampanii i akcji mających na celu promowanie idei dawstwa oraz realizację naszych celów statutowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej.

3.24 OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu promowania naszej działalności oraz propagowania idei dawstwa w Polsce, zgodnie z naszymi celami statutowymi.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez okres trwania kampanii lub innej inicjatywy promującej naszą działalność, związanej z wykorzystywaniem przez nas Twojego wizerunku, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej.

3.25 OSOBY OBSERWUJĄCE KONTA NA SOCIAL MEDIACH

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci obserwowania naszych kont (fanpage) na różnych serwisach i platformach internetowych np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google, Snapchat.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak śledzisz nasze konta na social mediach lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci umożliwienia Ci śledzenia informacji o naszych nowych inicjatywach i aktywnościach oraz komunikacji z nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Administratorzy portali internetowych (social media)
W związku z korzystaniem przez administratorów serwisów social mediów jak Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram, Twitter, Snapchat czy Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom tych portali, zgodnie z warunkami korzystania z tych serwisów.
c) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się prowadzeniem i wsparciem prowadzonych przez nas kont w serwisach dostawców mediów społecznościowych.

3.26 OSOBY PROWADZĄCE ZBIÓRKĘ PIENIĘDZY ORAZ DOKONUJĄCE DAROWIZN POPRZEZ SERWIS FACEBOOK

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wsparcia naszej działalności statutowej w postaci prowadzenia zbiórki pieniędzy na naszą rzecz lub dokonania darowizny za pośrednictwem serwisu Faceebok oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu możliwości wysłania Ci podziękowań za przeprowadzoną przez Ciebie zbiórkę pieniędzy lub dokonaną darowiznę.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe w postaci Twojego imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego oraz kwoty dokonanej darowizny zostały nam przekazane przez właścicieli serwisów mediów społecznościowych, częściowo mogą być one dla nas widoczne w zakresie w jakim obserwujesz nasz fanpage w social mediach.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do przesłania Ci podziękowań za dokonaną zbiórkę pieniędzy lub dokonaną darowiznę.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci wysłania podziękowań za wsparcie naszej działalności statutowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Administratorzy portali internetowych (social media)
W związku z korzystaniem przez nas z serwisów social mediów takich jak Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram, Twitter, Snapchat czy Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez nas właścicielom tych portali, zgodnie z warunkami korzystania z tych serwisów.
c) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się prowadzeniem i wsparciem prowadzonych przez nas kont w serwisach dostawców mediów społecznościowych.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
g) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
i) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.27 OSOBY KORZYSTAJĄCE Z CHATBOTA NA PLATFORMIE CHATFUEL I. Cel przetwarzania

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w naszej bazie potencjalnych dawców, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z USŁUGI CALL BACK

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania jednorazowego kontaktu telefonicznego na podany przez Ciebie numer telefonu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz przyjęcia zgłoszeń aktualizacyjnych.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne do nawiązania kontaktu telefonicznego w ww. celu, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.

c) Podmioty świadczące usługi contact centre

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług w zakresie contact centre, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości tych usług.

d) Właściwe organy administracji publicznej

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe udostępnione przez Ciebie w serwisie Facebook w celu wyświetlania Ci spersonalizowanych reklam podczas Twojej wizyty na portalu społecznościowym Facebook lub na innych stronach internetowych, które również korzystają z Facebook Custom Audiences.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do momentu dezaktywowania Facebook Custom Audience na Facebooku lub usunięcia plików cookies, bądź wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes w postaci propagowania idei dawstwa oraz zachęcenia do zarejestrowania się jako potencjalny dawca (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.

c) Administratorzy portali internetowych (social media)

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostawców serwisu Facebook, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom tego portalu, zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie warunkami korzystania z tego serwisu.

d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji

Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.

e) Właściwe organy administracji publicznej

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O GRANT I GRANTOBIORCY

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane we wniosku o grant w celu rozpatrzenia złożonego przez Ciebie wniosku o przyznawany przez nas grant finansowy, w tym skontaktowania się z Tobą odnośnie uwzględnienia lub nieuwzględnienia Twojego wniosku.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu podjęcia przez nas decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu grantu oraz poinformowania Cię o naszej decyzji.

Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes w postaci zapewnienia wsparcia badań naukowych w leczeniu chorób hematologicznych oraz/lub strategii terapeutycznych w transplantacji komórek macierzystych, zgodnie z naszymi celami statutowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

e) Właściwe organy administracji publicznej

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

GRANTOBIORCY

I. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o grant.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla zawartej umowy.

Podstawa prawna

Niezbędność wykonania umowy o staż (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego należytego przechowywania dokumentacji księgowej, stanowiącej rozliczenie zawartej umowy o grant. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od przedstawienia nam właściwej dokumentacji księgowej, wymaganej przez umowę o grant.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

e) Właściwe organy administracji publicznej

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

OSOBY WSKAZANE WE WNIOSKU O GRANT

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stopień naukowy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez osobę, która stara się o przyznawany przez nas grant, zgodnie ze złożonym wnioskiem o grant. Dane dotyczące tej osoby, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia otrzymanych zgłoszeń w ramach przyznawanego przez nas grantu dla podmiotu, którego jesteś przedstawicielem oraz realizacji umowy o grant.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego umowy o grant z podmiotem, którego jesteś przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna

Nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci zapewnienia wsparcia badań naukowych w leczeniu chorób hematologicznych oraz/lub strategii terapeutycznych w transplantacji komórek macierzystych, zgodnie z naszymi celami statutowymi, a także realizacji umowy o grant (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

e) Właściwe organy administracji publicznej

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

UCZESTNICY WEBINARIÓW

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci rejestracji oraz wzięcia udziału w organizowanych przez nas webinariach związanych z naszymi celami statutowymi.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewnienia Ci udziału w webinarium oraz przez czas jego trwania.

Podstawa prawna

Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty oferujące narzędzia i serwisy służące prowadzeniu webinariów

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z zapewnieniem rozwiązań systemowych umożliwiających rejestrację uczestników webinarium oraz służących przeprowadzeniu webinariów, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.

UCZESTNICY QUIZU

I. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia quizu dotyczącego dawstwa szpiku i nowotworów krwi (Quiz).

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania Quizu nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego dotyczącego Quizu.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych, przez czas trwania postępowania reklamacyjnego oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes w postaci rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Cel przetwarzania

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w postaci wysłania wiadomości mailowych dotyczących działalności statutowej Fundacji na podany przez Ciebie adres e-mail, będziemy przetwarzać te dane w celu proponowania Ci uczestnictwa w akcjach rejestracji dawców oraz promowania naszej działalności statutowej i idei dawstwa.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika Quizu w związku z przeprowadzeniem Quizu.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia przeprowadzenia Quizu.

Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes w postaci dochodzenia lub obrony praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty świadczące usługi związane z tworzeniem i obsługą aplikacji interaktywnych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się tworzeniem i obsługą aplikacji interaktywnych.

INFORMACJE O NASZYCH NOWYCH INICJATYWACH I AKTYWNOŚCIACH

Marketing bezpośredni dotyczący naszej działalności statutowej

Cel przetwarzania
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, w celu wysyłania Ci marketingu bezpośredniego dotyczącego naszej działalności statutowej za pomocą podanego przez Ciebie adresu e-mail lub pocztą tradycyjną na Twój adres zamieszkania.
Okres przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak długo nie sprzeciwiasz się ich otrzymywaniu.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu o naszej działalności statutowej w celu szerzenia idei dawstwa i pomocy osobom chorym na nowotwory krwi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu bezpośredniego korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie.

Informowanie o naszych inicjatywach wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Cel przetwarzania
Jeśli kiedykolwiek zgodzisz się na otrzymywanie od nas informacji o naszych nowych inicjatywach, aktywnościach, w tym życzeń urodzinowych oraz propozycji wsparcia finansowego naszej działalności statutowej na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu za pomocą wiadomości sms lub inicjowanych przez nas połączeń, będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, w celu wysyłania Ci ww. informacji, zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem.
Okres przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak będziemy świadczyć tę usługę, zgodnie z Regulaminem oraz jak długo nie poinformujesz nas o cofnięciu swojej zgody na otrzymywanie od nas tych informacji
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie.

CELE STATYSTYCZNE, USPRAWNIANIE I ANALIZOWANIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu analizy i udoskonalania naszych usług i komunikacji, określenia trendów wśród użytkowników Strony oraz naszych usług online, obliczenia i statystyki wzorców dostępu przez użytkowników, a także monitorowania zgodności z naszą Polityka Prywatności oraz standardami.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak jest to wymagane do osiągnięcia celów, do jakich zostały one zgromadzone, nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes w postaci usprawniania i wspierania rozwoju oferowanych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Kategorie odbiorców

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.

c) Administratorzy portali internetowych (social media)

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostawców serwisu Facebook, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom tego portalu, zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie warunkami korzystania z tego serwisu.

d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji

Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.

e) Dostawcy narzędzi do analizy statystyk i ruchu w serwisach i usługach

Korzystamy z usług podmiotów dostarczających narzędzi do analizy danych oraz statystyk naszych serwisów i usług, określonych w punkcie 8 poniżej.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach, w tym profilowania opartego na tej podstawie.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej organizacji pożytku publicznego.
Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem zarejestrowania Cię jako potencjalnego dawcę lub realizacji łączącego nas innego stosunku prawnego, zgodnie z naszymi celami statutowymi.

Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszych inicjatywach i propozycjach wsparcia na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, nie będziemy mogli przesyłać Ci takich informacji.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ

Używamy technologii, takich jak pliki cookie, w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na Stronie, zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. W tym zakresie możesz podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

Terminem „cookie” określamy wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Używamy także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na naszej Stronie (więcej o nich w informacjach poniżej).

Istnieją różne typu plików cookie, np.:
‒ pliki cookie obsługiwane bezpośrednio przez nas i pliki cookie obsługiwane w naszym imieniu, np. przez firmy analizujące dla nas dane;
‒ pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas, w tym te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę.

Poniżej znajdziesz informację których plików cookie używamy i jaki jest cel ich stosowania.

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą nam także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

Google Analytics oraz pliki cookie
Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Ads
Na Stronie wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google Ads. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa. Technologia ta pozwala nam na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing pozwala wyświetlać reklamę Strony osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli nie chcesz aby ta usługa miała do Ciebie zastosowanie, możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej, przejdź na stronę http://youronlinechoices.eu/.

Piksel Criteo

Zbieramy i przechowujemy do celów marketingowych informacje dotyczące sposobu, w jaki osoba odwiedzająca Stronę ją przegląda, stosując w tym celu technologię oferowaną przez Criteo SA, adres: 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Dane (Twój adres IP, czas wizyty na Stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej Strony) są przechowywane w plikach cookie znajdujących się na komputerach osób odwiedzających Stronę. Criteo wykorzystuje algorytm analizujący zebrane i poddane pseudonimizacji dane o korzystaniu ze Strony, co umożliwia późniejsze wyświetlanie spersonalizowanych reklam w formie bannerów na innych stronach internetowych. Dane te nie mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania tożsamości osób odwiedzających Stronę.

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie wspólnych uzgodnień zawartych między współadministratorami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na jak najlepszym dostosowaniu wyświetlania spersonalizowanych reklam w formie banerów na innych stronach internetowych.

Z Polityką prywatności Criteo zapoznasz się na stronie: https://www.criteo.com/privacy/ Możesz także wyrazić sprzeciw wobec spseudonimizowanej analizy zachowań podczas przeglądania stron internetowych i tym samym wyłączyć personalizowanie wyświetlanych Ci reklam pod następującym linkiem: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Google Custom Search Engine
Na Stronie używamy wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google są dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Google Double Click
Strona może wykorzystywać pliki cookie DART dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Pliki cookie DART umożliwiają Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Możesz w każdej zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji także na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp możesz zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.

__Facebook Custom Audience __

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia Facebook Custom Audience. Wykorzystujemy je do udostępniania Ci spersonalizowanych reklam. Dzięki niemu użytkownicy podczas wizyty na portalu społecznościowym Facebook lub innym portalu mogą wyświetlać spersonalizowane reklamy na stronach internetowych, które również wykorzystują to narzędzie. Dzięki stosowaniu funkcji marketingowych przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych osobowych , które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzędzi przez Facebooka. Funkcję "Facebook Custom Audience" można aktywować w odpowiednich ustawieniach przeglądarki lub w przypadku zalogowanych użytkowników pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez portal Facebook można uzyskać pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy . Użytkownicy portalu Facebook mogą dezaktywować funkcję Facebook Custom Audience pod adresem www.facebook.com/settings/ , po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto.

Wtyczki społecznościowe
Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy odwiedzasz Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedziłeś konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności.

Grupy niestandardowych odbiorców
Strona wykorzystuje technologię retargetowania pod nazwą „grupy niestandardowych odbiorców” stworzoną przez portal społecznościowy Facebook należący do firmy Facebook Inc. z siedzibą w USA. Technologia ta umożliwia nam prowadzenie działań remarketingowych poprzez udostępnianie użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili wcześniej Stronę, informacji o nas poprzez sieć odbiorców na Facebooku. W tym celu Strona wykorzystuje tzw. „piksele Facebooka”. Pozwalają one Facebookowi zapamiętać Cię jako osobę odwiedzające Stronę oraz wykorzystać zgromadzone dane do wyświetlania reklam na tym portalu społecznościowym. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz w każdej chwili odmówić członkostwa w grupie niestandardowych odbiorców poprzez stronę: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.


CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Co do zasady Twoje dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku niektórych z naszych inicjatyw mogą być one jednak w odpowiednim zakresie przekazywane poza obszar EOG podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony poprzez: ‒ współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, ‒ stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, ‒ stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, ‒ inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. Informacje o tym czyje i jakie dane osobowe oraz komu i na jakiej podstawie są przez nas przekazywane poza EOG określa lista dostępna na: https://www.dkms.pl/pl/informacjaoprzekazywaniudanychosobowychpozaEOG

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.