Polityka prywatności Fundacji DKMS

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI DKMS DOTYCZĄCA STRONY INTERNETOWEJ

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Aby zapewnić odwiedzającym i użytkownikom naszej strony internetowej (zwanym dalej „użytkownikami”) przejrzystość i zrozumiałość wszystkich procedur przetwarzania danych na naszej stronie oraz usług oferowanych za jej pośrednictwem, w niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej.

1.2. Przetwarzając dane osobowe, ściśle przestrzegamy wymogów ochrony danych osobowych określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r.

1.3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące danej osoby, które mogą służyć do jej identyfikacji, np. adres IP, imię i nazwisko, adres, dane poczty e-mail, zachowanie użytkownika.

1.4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od maja 2018 r. Podlega ona okresowym zmianom, ze względu na stały rozwój naszej strony internetowej oraz zmiany wymogów i regulacji prawnych. W związku z powyższym, zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach będziemy informować publikując zmienioną Politykę Prywatności na naszej stronie internetowej. O ile nie zostanie określone inaczej, zmiany te będą wchodzić w życie ze skutkiem natychmiastowym. Zalecamy zatem regularne przeglądy Polityki Prywatności.

1.5. Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO, administratorem danych jest Fundacja DKMS (patrz https://www.dkms.pl/nota-prawna). Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem iodo@dkms.pl lub pisząc na nasz adres korespondencyjny Fundacja DKMS, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa, ze wskazaniem jako adresata „Inspektora Ochrony Danych”.

2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Pozyskujemy informacje od osób odwiedzających naszą stronę internetową lub korzystających z oferowanych na niej usług. Zależnie od sposobu korzystania ze strony, mogą to być następujące informacje:

2.1. Wyłącznie w celach informacyjnych: Można odwiedzić naszą stronę internetową nie przekazując żadnych danych osobowych. Korzystanie ze strony wyłącznie w celach informacyjnych, np. nieprzekazywanie darowizny za pośrednictwem strony, niewypełnianie formularza kontaktowego ani nieprzekazywanie nam informacji w inny sposób, nie wiąże się z pozyskiwaniem jakichkolwiek danych osobowych poza danymi przekazywanymi do naszego serwera automatycznie przez przeglądarkę internetową, aby umożliwić korzystanie z naszej strony.

Aby zapewnić techniczną dostępność naszej strony internetowej oraz bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych, konieczne jest przetwarzanie przez nas pewnych informacji automatycznie przesyłanych od użytkowników, umożliwiające wyświetlanie naszej strony i korzystanie z niej. Informacje te pozyskiwane są automatycznie przy okazji każdej wizyty na naszej stronie internetowej i przechowywane są w plikach dziennika naszego serwera. Informacje te dotyczą systemu komputerowego kontaktującego się komputera. W tym przypadku pozyskiwane są następujące informacje:

 • adres IP,
 • data i godzina zapytania,
 • różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT),
 • kraj dostępu,
 • treść zapytania (konkretna strona),
 • przesłana ilość danych,
 • kod statusu HTTP,
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
 • system operacyjny i jego interfejs,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki,
 • pliki cookie włączone / wyłączone,
 • informacja, czy próba uzyskania dostępu / odświeżenia strony powiodła się.

Informacje te dotyczą użytkowanego systemu komputerowego. Służą nam one (z wyjątkiem numeru IP komputera) wyłącznie do celów statystycznych, aby mierzyć zapotrzebowanie na treści publikowane na stronie i usługi na niej oferowane. Dane są zapisywane łącznie dla wszystkich użytkowników strony, co oznacza, że nie można ich przypisać do konkretnej osoby. Nie łączą się one z danymi z innych źródeł.

2.2. Poza korzystaniem z naszej strony internetowej w celach wyłącznie informacyjnych, oferujemy szereg usług dostępnych dla zainteresowanych (darowizna pieniężna, zamówienie pakietu rejestracyjnego, formularz kontaktowy). Umożliwienie nam świadczenia danej usługi wymaga zasadniczo przekazania dodatkowych danych osobowych.

2.2.1. Kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego: Dane przekazywane w przypadku kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub jednego z formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko, numer telefonu) są przez nas przetwarzane i przechowywane, aby umożliwić odpowiedź na zadane pytania. Dane użytkowników mogą być przechowywane w systemie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub innym podobnym systemie.

2.2.2. Przekazanie darowizny pieniężnej za pośrednictwem strony: Skorzystanie z opcji przekazania darowizny za pośrednictwem naszej strony internetowej również wiąże się z przetwarzaniem przez nas danych, które są niezbędne w celu realizacji darowizny. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych różni się w zależności od wybranego sposobu płatności:

 • Płatność kartą kredytową: Wybór płatności kartą kredytową wiąże się z przetwarzaniem przez nas danych stanowiących imię i nazwisko, adres i adres e-mail, w celu realizacji dokonanej darowizny oraz przesłania ewentualnego jej potwierdzenia.
 • Płatność DotPay: Skorzystanie z dostępnej na naszej stronie opcji przekazania środków pieniężnych w formie polecenia zapłaty oznacza przetwarzanie przez nas danych stanowiących imię i nazwisko, adres, adres e-mail i dane rachunku bankowego, w celu realizacji transakcji płatniczej i, o ile to konieczne, przesłania potwierdzenia dokonanej darowizny.
 • Płatność za pośrednictwem PayPal: Po wyborze płatności za pośrednictwem dostawcy internetowego PayPal nastąpi przekierowanie na stronę internetową PayPal. PayPal to serwis PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. PayPal pełni funkcję dostawcy usług z zakresu płatności internetowych a także oferuje zabezpieczenie dokonywanych płatności.

W tym przypadku zasadniczo stosuje się postanowienia o ochronie danych PayPal. Dostępne są one w polityce prywatności PayPal pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL. Wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z wyborem tej formy płatności przetwarzane są przez nas jedynie w zakresie niezbędnym do alokowania przekazanych środków. Obejmują one imię i nazwisko, adres e-mail i, w niektórych przypadkach, adres. Ma to jednak zastosowanie tylko w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie nam adresu i imienia i nazwiska w ramach procesu dokonywania płatności na stronie PayPal, aby potwierdzić darowiznę.

 • Płatność przelewem: Wybór płatności przelewem oznacza, że wizyta na naszej stronie internetowej nie będzie wiązać się z przetwarzaniem żadnych dodatkowych danych osobowych, poza danymi przetwarzanymi w związku z wyłącznie informacyjnym dostępem do strony.

2.2.3. Zamówienie pakietu rejestracyjnego: Zamówienie pakietu do rejestracji jako dawca komórek macierzystych podczas wizyty na naszej stronie internetowej wiąże się z przetwarzaniem przez nas danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.

2.2.4. Linki do stron osób trzecich: Nasza strona internetowa zawiera w różnych miejscach linki do stron osób trzecich. Po kliknięciu na link następuje przekierowanie na stronę internetową danego usługodawcy zewnętrznego. Podczas procesu przekierowania dane użytkownika przesyłane są do takiego usługodawcy. Zalecamy, aby w przypadku przesyłania informacji na strony zewnętrzne lub za ich pośrednictwem zapoznać się z obowiązującymi na nich politykami prywatności przed przekazaniem jakichkolwiek dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację osobistą. W celu uzyskania informacji na temat sposobu przetwarzania danych na stronach osób trzecich, należy zapoznać się z politykami prywatności usługodawców zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób w jaki usługodawcy ci działają i wykorzystują dane.

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

3.1. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby zapewnić funkcjonalność naszej strony internetowej oraz naszych treści i usług, a także tam, gdzie zezwala nam na to prawo. Stosowne podstawy prawne w poszczególnych przypadkach zostały wymienione poniżej. Ponadto zawsze uprawnieni jesteśmy do przetwarzania danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 RODO), jeżeli jesteśmy zobowiązani do wykonania zobowiązań umownych lub przedumowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli jesteśmy zobowiązani do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub jeżeli chronimy nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.2. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej w celach wyłącznie informacyjnych, gromadzimy dane, które z technicznego punktu widzenia konieczne są, abyśmy mogli udostępnić naszą stronę i zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.3. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, pozyskane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.4. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej w celu przekazania darowizny pieniężnej, pozyskane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy darowizny. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zobowiązania umownego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.5. W przypadku prośby o wysyłkę pakietu rejestracyjnego skierowanej za pośrednictwem naszej strony internetowej, dane przekazywane w tym zakresie będziemy wykorzystywać w celu wysyłki pakietu rejestracyjnego pocztą i przyśpieszenia istotnego procesu rejestracji. Informacje o uwarunkowaniach genetycznych wykorzystywane są wyłącznie w celu wcześniejszego wypełnienia oświadczenia zgody, wysyłanego pocztą z określonymi danymi, a tym samym przyśpieszenia procedury rejestracyjnej. Adresy e-mail przetwarzamy wyłącznie w celu obsługi wszelkich zapytań i informacji dotyczących zamówienia pakietu rejestracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Korzystanie z naszej strony internetowej wiąże się z przekazaniem nam danych w zaszyfrowanej formie, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do nich ze strony osób trzecich. Pozyskane dane przechowujemy na specjalnie zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie kilku pracowników Fundacji DKMS posiadających specjalne upoważnienie w tym zakresie, którym znane są stosowne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych i którzy zobowiązani są do ich przestrzegania.

5. CZY UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM?

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie nasi pracownicy. Ponadto, w niektórych sytuacjach udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług płatniczych oraz innym usługodawcom, z którymi współpracujemy. Mamy do tego prawo, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 RODO), jeżeli w ten sposób wykonujemy zobowiązania umowne lub przedumowne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli w ten sposób wypełniamy obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub chronimy nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podmioty te zostały przez nas starannie wybrane i zobowiązane są do stosowania się do naszych wytycznych i podlegają regularnym kontrolom. Z podmiotami tymi zawieramy tzw. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do postanowień art. 28 RODO, zgodnie z którymi podmioty te także zobowiązują się zapewnić bezpieczeństwo danych.

Zapewniamy, że nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy posiadanych informacji innym firmom lub organizacjom. W żądnym razie nie będziemy wykorzystywać pozyskanego adresu e-mail lub innych danych bez zgody osoby, której dotyczą do innych celów, co do których zgoda nie została udzielona.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

6.1. Przesłane lub dostarczone dane osobowe będziemy przechowywać do czasu realizacji celu, w którym zostały przekazane, wycofania udzielonej zgody, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych lub otrzymania żądania usunięcia danych.

6.2. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, pozyskane dane przechowywane są na naszych serwerach jedynie przez czas wizyty na stronie. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po opuszczeniu strony.

6.3. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub jednego z formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej, zgromadzone w tym kontekście dane zostaną usunięte, gdy ich przechowywanie nie będzie już dłużej konieczne lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone, jeżeli istnieją jakiekolwiek ustawowe obowiązki w zakresie ich zatrzymania. Kwestia konieczności przechowywania danych podlega regularnej weryfikacji.

6.4. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej, aby przekazać darowiznę pieniężną i przetwarzania przez nas danych kontaktowych w celu wystawienia potwierdzenia darowizny, będziemy przechowywać pozyskane dane do czasu gdy ich przechowywanie nie będzie już dłużej konieczne lub otrzymania żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z procedurą opisaną w ustępie 8. W tym przypadku dane zostaną zablokowane i usunięte po upływie obowiązujących okresów przechowywania (np. 5 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości, itp.).

6.5. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej, aby zamówić pakiet rejestracyjny, wszelkie dane osobowe przekazane w tym kontekście będziemy przechowywać do czasu zakończenia stosownego procesu poprzez zwrot pakietu rejestracyjnego. Jeżeli, wbrew oczekiwaniom, pakiet nie zostanie do nas zwrócony w określonym terminie, posiadane dane zostaną zablokowane po dwóch nieudanych próbach kontaktu drogą elektroniczną z naszej strony z prośbą o zwrot pakietu, tj. zasadniczo nie będziemy podejmować dalszych prób kontaktu. Na tym etapie do danych będzie mieć dostęp w ograniczonym zakresie jedynie kilku pracowników, aby zapobiec składaniu kolejnych zamówień pakietów rejestracyjnych przez tę samą osobę, gdy otrzymany pakiet wciąż nie został zwrócony. Dane zostaną usunięte, gdy ten cel także zostanie zrealizowany.

6.6. W przypadku podpisania i zwrotu do nas pakietu rejestracyjnego i zawartego w nim oświadczenia zgody, dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie otrzymanego oświadczenia zgody.

7. DLACZEGO OTRZYMUJĘ INFORMACJE LUB NEWSLETTERY OD FUNDACJI DKMS?

7.1. Osoby, które przekazały nam darowiznę pieniężną, zamówiły pakiet rejestracyjny lub są u nas zarejestrowane jako dawcy komórek macierzystych otrzymują od nas informacje medyczne, wiadomości na temat zmian w zakresie obowiązujących procedur lub ogólne informacje odnośnie do procedur dotyczących ich osobiście. Są to wyłącznie informacje związane z procedurami, a nie wiadomości o charakterze reklamowym.

7.2. Chcielibyśmy przekazywać Państwu najważniejsze informacje, dlatego też istotne jest dla nas pozostanie z Państwem w kontakcie, zwłaszcza jeżeli jesteście Państwo zarejestrowanymi dawcami komórek macierzystych. Zapewnienie informacji wskazanych w ustępie 7.1. jest istotne dla sprawnego przekazania komórek macierzystych. Ma to głównie na celu utrzymanie kontaktu z naszymi dawcami, a tym samym zwiększenie prawdopodobieństwa, że będą Państwo pamiętać o swojej rejestracji jaki potencjalnego dawcy komórek macierzystych, która mogła mieć miejsce wiele lat temu. Utrzymanie minimalnego poziomu komunikacji zwiększa możliwości dostarczania drugich szans na życie. Jedynie tak jesteśmy w stanie w rzetelny sposób zagwarantować dostępność potencjalnych dawców komórek macierzystych i zapewnić, że w przypadku dopasowania do chorego pacjenta nasi dawcy będą faktycznie osiągalni i będzie można się z nimi skontaktować wykorzystując dane, które przechowujemy. W przypadku przekazywania komórek macierzystych dostępność potencjalnego dawcy ma zasadnicze znaczenie, jako że dla oczekującego na pomoc pacjenta liczy się każda sekunda.

7.3. O ile wyrażą Państwo na to zgodę, poza informacjami wymienionymi w ust. 7.1. będziemy także przesyłać Państwu newslettery (wiadomości o charakterze reklamowym) zawierające wyłącznie ogólne informacje na temat naszej działalności.

7.4. W przypadku, gdy w przyszłości nie będą już Państwo chcieli otrzymywać naszego newslettera, mogą Państwo w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji bez uzasadnienia. W tym celu należy kliknąć przycisk „Wypisz się z subskrypcji” zamieszczony w stopce każdego mailingu.

8. JAKIE PRAWA MI PRZYSŁUGUJĄ?

8.1. Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych go dotyczących. W takiej sytuacji z chęcią przekażemy użytkownikowi informacje o przedmiotowych danych osobowych oraz informacje wymienione w art. 15 RODO.

Ponadto, użytkownikowi przysługują następujące prawa w stosunku do Fundacji DKMS:

 • prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO i odbywa się w sposób zautomatyzowany),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu).

Bez uszczerbku dla tych praw i możliwości skorzystania z jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, w przypadku przekonania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych, użytkownik ma prawo wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody ogranicza proces przetwarzania przez nas danych osobowych po poinformowaniu nas o jej wycofaniu. Możliwe jest także ograniczenie przetwarzania danych osobowych do określonych celów (np. newsletter) (ograniczenie przetwarzania).

8.3. Aby skorzystać z praw opisanych powyżej należy złożyć stosowny wniosek do Fundacji DKMS, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa lub przesłać go drogą elektroniczną na adres iodo@dkms.pl.

9. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE?

9.1. Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej, poza danymi wskazanymi powyżej wykorzystujemy także pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku użytkownika, które przypisane są do jego przeglądarki i dostarczają pewnych informacji (szczegóły poniżej) stronie, która je ustawiła (w tym przypadku nam). Pliki cookie nie uruchamiają żadnych programów ani nie przenoszą wirusów na komputer użytkownika. Czynią one stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkowników i zwiększają jej wydajność.

9.2. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu tymczasowo na czas trwania sesji (tzw. pliki cookies sesyjne) lub na stałe (pliki cookies trwałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Trwałe pliki cookie są usuwane tylko wtedy, gdy je sam usuniesz lub po upływie określonego czasu. Pliki cookie mogą być również przechowywane dla nas i naszej strony internetowej (First-Party-Cookies), a także przez i na rzecz podmiotów zewnętrznych (Third-Party-Cookies). To umożliwia korzystanie z niektórych usług podmiotów zewnętrznych. Pliki cookie mają różne funkcje i dzielimy je na 4 kategorie, tj. pliki cookies technicznie niezbędne, pliki cookies funkcjonalne, pliki cookies analityczne i pliki cookies dotyczące reklam/śledzenia. Technicznie niezbędne pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Funkcjonalne pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszej strony i ulepszają jej funkcje. Analityczne pliki cookies służą do zbierania informacji o Twoim zachowaniu podczas korzystania z naszej strony, aby jeszcze bardziej ulepszyć naszą stronę. Reklamowe/śledzące pliki cookies służą dostarczaniu reklam opartych na Twoich zainteresowaniach.

Tutaj możesz przeglądać i edytować ustawienia plików cookies dla naszej strony:

#<{"method": "consentLink", "options": {"text": "Consent Management", "alt": "Consent Management"}}>#

Pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i przesyłane z niego do nas lub podmiotów zewnętrznych. Dlatego jako użytkownik masz także pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies na Twoim urządzeniu, dokonując odpowiednich ustawień w używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej. Pliki cookies już zapisane można w każdej chwili usunąć. Jeśli pliki cookies zostaną wyłączone i/lub usunięte z naszej strony internetowej, korzystanie ze wszystkich funkcji strony bez ograniczeń może nie być już możliwe.

9.3. Ustawienia przeglądarki można skonfigurować wedle własnych preferencji i np. odmówić przyjmowania tak zwanych plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Ponadto, stosując odpowiednie ustawienia przeglądarki, można zapobiec instalacji plików cookie lub ją ograniczyć. Można także w dowolnym momencie usunąć wcześniej zapisane pliki cookie, choć niezbędne do tego kroki i środki uzależnione są od konkretnej przeglądarki użytkownika. W związku z powyższym, w razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki lub zapoznać się z jej dokumentacją, bądź skontaktować się z danym producentem lub działem wsparcia. W przypadku braku zgody w oknie pop-up „Ustawienia prywatności” (lub jej wycofania za pomocą „Zarządzanie zgodami” w stopce strony) ustawione zostaną jedynie pliki cookie zapisujące decyzję odmowną.

9.4. Wykorzystujemy pamięć lokalną (local storage) i pamięć sesyjną (session storage) jako alternatywę do plików cookie, które zintegrowane są w przeglądarce. Zapisane dane są w bezpieczny sposób przechowywane w przeglądarce użytkownika i nie są przekazywane w formie niezaszyfrowanej w Internecie.

9.4.1. Pamięć lokalna: Obejmuje wszystkie okna/karty przeglądarki i czyści się ją tylko za pomocą JavaScript lub z pamięcią podręczną przeglądarki.

9.4.2. Pamięć sesyjna: Obejmuje pojedyncze okno/kartę przeglądarki i czyści się automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

9.5. W celu zarządzania przechowywaniem informacji na Twoim urządzeniu (takich jak pliki cookies) lub dostępem do informacji, które są już zapisane na Twoim urządzeniu, korzystamy z narzędzia do zarządzania zgodami Piwik PRO Analytics Suite („Piwik PRO”) firmy Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Kolonia.

Narzędzie do zarządzania zgodami zawiera element graficznego interfejsu użytkownika, tzw. „pop-up”, umożliwiający zażądanie ustawień ochrony danych. Dzięki wyskakującemu okienku „Ustawienia ochrony danych” podczas pierwszej wizyty na naszej stronie aktywnie pytamy Cię o zgodę, czy możemy zbierać dane analityczne na temat Twojego zachowania jako użytkownika naszej strony. Możesz także skorzystać z wyskakującego okienka „Ustawienia ochrony danych”, aby samodzielnie zdecydować, czy w naszym serwisie mają być wyświetlane Ci treści zewnętrzne. W stopce naszej strony można w dowolnym momencie aktywować i dezaktywować zgodę na pliki cookies, narzędzia analityczne, menedżer tagów, osadzanie w mediach społecznościowych i YouTube.

Poszczególne cele można specjalnie aktywować i dezaktywować. Wszystkie poniższe punkty zależą od wyrażenia przez użytkownika tej zgody. Jeżeli w wyskakującym okienku ustawień ochrony danych nie zostanie wyrażona zgoda lub zostanie ona wycofana za pomocą linku do ustawień ochrony danych w stopce strony, zostaną ustawione tylko pliki cookie, które zapisują tę decyzję blokującą.

Piwik Pro może wykorzystywać następujące pliki cookie, których kategoria, cel, domena i okres przechowywania są wymienione poniżej, zgodnie z przykładem podanym przez dostawcę:

Nazwa: _pk_id.<appID>.<domainHash>

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Służy do rozpoznawania odwiedzającego i rejestrowania ich różnych cech
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: 13 miesięcy dla nieanonimowych odwiedzających
 • 30 minut dla anonimowych odwiedzających, jeśli włączona jest opcja 30-minutowych plików cookie: _pk_ses.<appID>.<domainHash>
 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Wyświetla aktywną sesję odwiedzającego. Jeśli plik cookie nie istnieje, oznacza to, że sesja zakończyła się ponad 30 minut temu i została zaliczona w pliku cookie _pk_id.
 • Czas przechowywania: 30 minut

Nazwa: ppms_privacy_<appID>

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Przechowuje zgodę odwiedzającego na gromadzenie i wykorzystywanie danych.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: 12 miesięcy

Nazwa: stg_traffic_source_priority

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Przechowuje rodzaj źródła, z którego użytkownik trafił na naszą stronę.
 • Domena: dkms.piwik.pro
 • Czas przechowywania: 30 minut

Nazwa: stg_last_interaction

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Wskazuje, czy sesja ostatniego odwiedzającego nadal trwa, czy rozpoczęła się nowa sesja.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: 365 dni

Nazwa: stg_returning_visitor

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Wskazuje, czy odwiedzający był już na stronie – powracający gość.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: 365 dni

Nazwa: stg_fired__<conditionID>

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: wskazuje, czy kombinacja tagu i reguły została uruchomiona podczas bieżącej sesji użytkownika. Ten plik cookie można ustawić wiele razy z różnymi identyfikatorami.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: Do końca sesji

Nazwa: stg_utm_campaign

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Przechowuje nazwę kampanii, która sprowadziła użytkownika na naszą stronę.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: Do końca sesji

Nazwa: stg_pk_campaign

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Przechowuje nazwę kampanii, która sprowadziła użytkownika na naszą stronę.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: Do końca sesji

Nazwa: stg_externalReferrer

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Przechowuje adres URL witryny, która skierowała użytkownika do naszej strony.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: Do końca sesji

Nazwa: _stg_optout

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Pomaga wyłączyć wszystkie tagi śledzące w naszej stronie.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: 365 dni

Nazwa: _pk_cvar.<appID>.<domainHash> (deprecated)

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: przechowuje zmienną niestandardową, która jest częścią zakresu odwiedzin strony.
 • Domena: dkms.pl
 • Czas przechowywania: 30 minut

Podstawą prawną stosowania technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 173 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego.

Przetwarzanie danych poprzez wykorzystanie tych plików cookies odbywa się w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na używanie plików cookie i przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Usuniemy dane, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów dokumentacyjnych, zażądasz ich usunięcia lub samodzielnie usuniesz plik cookie.

Dalsze informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych Piwik PRO można znaleźć pod adresem: https://piwik.pro/privacy-policy/

Gdy odwiedzisz naszą stronę internetową, narzędzie do zarządzania zgodami zapisze na Twoim urządzeniu pliki cookies w celu realizacji Twojej decyzji o przechowywaniu informacji na Twoim urządzeniu lub uzyskaniu dostępu do informacji już przechowywanych na urządzeniu (art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne) oraz uzyskania decyzji w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i udokumentowania jej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

10. PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ NARZĘDZIA DO ANALIZY STRON INTERNETOWYCH I INTERNETOWE SERWISY MARKETINGOWE

10.1. Meta API konwersji

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi marketingowej i analitycznej Meta API konwersji Gateway („Meta C-API Gateway”) firmy Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia.

Meta C-API Gateway to działające po stronie serwera narzędzie do śledzenia zdarzeń, które analizuje zachowanie osób odwiedzających stronę, zapewniające użytkownikom Meta na Facebooku spersonalizowaną reklamę i w ten sposób określa powodzenie kampanii reklamowej. Usługa ta jest dodawana po stronie serwerów internetowych, za pomocą których zdarzenia, które mają być śledzone, są przesyłane do Meta w celu oceny za pomocą pikseli Meta zaimplementowanych w przeglądarce i zachowania użytkownika za pośrednictwem interfejsu programowania (Application Programming Interfaces lub w skrócie API).

Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową, za pośrednictwem tej usługi przetwarzane będą obszerne dane osobowe. Dostęp do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu jest uzyskiwany, a przetwarzany jest adres IP, identyfikator użytkownika, identyfikator przeglądarki, identyfikator wyświetlania reklam, identyfikator kliknięcia i identyfikator produktu. Jeśli posiadasz konto Meta na Facebooku i odwiedzasz naszą stronę internetową za pomocą tego konta, Twój adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, miasto, kod pocztowy, stan i kraj oraz identyfikator Facebook również będą przetwarzane, o ile dodałeś te dane do swojego konta lub są w nim przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na platformie Meta Facebook, informacja ta zostanie również przypisana do Twojego konta użytkownika (możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej).

Ta usługa jest oferowana przez Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia. Siedziba centrali: Meta Platforms Inc. znajduje się pod adresem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Według Meta zebrane dane zostaną przekazane także centrali w USA. W przypadku USA Komisja Europejska uznała, że ​​istnieje odpowiedni poziom ochrony danych w rozumieniu RODO. Powołanie się na decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO (EU-U.S. Data Privacy Framework) jest możliwe, jeśli amerykańska firma świadcząca usługę posiada właściwy certyfikat i w związku z tym znajduje się na „Data Protection Framework List” (lub w skrócie na Liście DPF). Meta Platforms Inc. została wpisana na Listę DPF jako firma certyfikowana.

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam w ustawieniach swojego konta Meta Facebook, klikając poniższy link i logując się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Do korzystania z usługi Facebook zastosowanie znajdują zasady ochrony danych i warunki korzystania, z którymi można się zapoznać pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy i https://www.facebook.com/legal/terms

Dane usuniemy, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów statystycznych, jednak nie później niż po upływie 180 dni.

Podanie Twoich danych dla Meta API konwersji nie jest wymagane prawnie ani umownie i nie jest konieczne do zawarcia umowy.

10.2. Meta Pixel

Meta-Pixel to usługa marketingowa, która analizuje zachowania osób odwiedzających stronę, wyświetla użytkownikom Meta spersonalizowane reklamy i w ten sposób decyduje o powodzeniu kampanii reklamowej. Ta usługa jest realizowana za pośrednictwem skryptu, za pomocą którego przeprowadzana jest analiza i za pomocą którego Meta może śledzić Twoje zachowanie, jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem Meta Facebook Ads. Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Meta i przesyłane są informacje o Twoim zachowaniu jako użytkownika naszej strony.

W tym kontekście aktywowaliśmy rozszerzoną funkcję porównywania danych (tzw. automatic advanced matching). Dodatkowe dane będą przetwarzane również, jeżeli przekazałeś nam je w ramach swojego konta użytkownika. Te dodatkowe dane to adres e-mail w postaci wartości hash, dane osobowe, adres i/lub numer telefonu. Daje nam to możliwość jeszcze lepszego dostosowania naszych kampanii reklamowych do potrzeb osób zainteresowanych naszą działalnością. Jeśli jesteś zalogowany na platformie Meta Facebook, informacja ta zostanie również przypisana do Twojego konta użytkownika (możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej).

Meta Pixel może wykorzystywać następujące pliki cookie, których kategoria, cel, domena i okres przechowywania są wymienione poniżej, zgodnie z przykładem podanym przez dostawcę:

Nazwa: _fbp

 • Kategoria: Third Party
 • Przeznaczenie: Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Meta w celu wyświetlania reklam po odwiedzeniu strony internetowej na platformach Meta lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez Meta Advertising.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: 3 miesiące

Podstawą prawną stosowania technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 173 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego.

Podstawą prawną korzystania z plików cookie śledzących/marketingowych lub analitycznych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Ta usługa jest oferowana przez Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia. Siedziba centrali: Meta Platforms Inc. znajduje się pod adresem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Według Meta zebrane dane zostaną przekazane także centrali w USA. W przypadku USA Komisja Europejska uznała, że ​​istnieje odpowiedni poziom ochrony danych w rozumieniu RODO. Powołanie się na decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO (EU-U.S. Data Privacy Framework) jest możliwe, jeśli amerykańska firma świadcząca usługę posiada właściwy certyfikat i w związku z tym znajduje się na „Data Protection Framework List” (lub w skrócie na Liście DPF). Meta Platforms Inc. została wpisana na Listę DPF jako firma certyfikowana.

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam w ustawieniach swojego konta Meta Facebook, klikając poniższy link i logując się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Do korzystania z usługi Facebook znajdują zastosowanie zasady ochrony danych i warunki korzystania, z którymi można się zapoznać pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy i https://www.facebook.com/legal/terms

Dane usuniemy, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów statystycznych, jednak nie później niż po upływie 180 dni.

Podanie Twoich danych Meta Pixel nie jest wymagane prawnie ani umownie i nie jest konieczne do zawarcia umowy.

10.3. Microsoft Advertising

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi marketingowej i analitycznej Microsoft Advertising (dawniej Bing Ads). Jest to usługa firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 – 6399, USA (Microsoft).

To rozwiązanie umożliwia nam prezentowanie reklam i analizę, jak użytkownicy na nie reagują. W tym celu Microsoft generuje plik cookie, jeśli użytkownik kliknie w reklamę wyświetlaną w ramach usługi Microsoft Advertising, w przypadku której reklamodawca zdecydował się na śledzenie konwersji. Plik cookie zbiera następujące dane i przekazuje je firmie Microsoft: ID użytkownika, dane reklam, tzn. dane o dostępie do włączonych reklam i ich wykorzystanie.

Microsoft wykorzystuje te informacje do sporządzania dla nas statystyk na temat użytkowników naszej strony. Obejmuje to m.in. informacje o liczbie odsłon naszych reklam w wyszukiwarce Bing i o naszych stronach internetowych, które były następnie przeglądane. Dzięki funkcji śledzenia aktywności użytkownika korzystającego z wielu urządzeń (tzw. cross-device tracking) firma Microsoft może również śledzić zachowanie użytkowników na wielu urządzeniach. Umożliwia to firmie Microsoft wyświetlanie spersonalizowanych reklam na wszystkich urządzeniach.

Microsoft może wykorzystywać następujące pliki cookie, których kategoria, cel, domena i okres przechowywania są wymienione poniżej:

Nazwa: MR

 • Kategoria: Third Party
 • Przeznaczenie: Cookie analityczne używane do przekazywania informacji na temat aktywności użytkownika do sieci reklamowej Bing.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: 180 dni

Nazwa: MUID

 • Kategoria: Third Party
 • Przeznaczenie: Używane powszechnie przez Microsoft jako unikalne ID użytkownika. Ciasteczko bing.com umożliwia śledzenie poprzez synchronizację ID w wielu domenach Microsoft.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: 390 dni

Nazwa: MUIDB

 • Kategoria: Third Party
 • Przeznaczenie: Ciasteczko rejestruje dane o użytkowniku z wielu wizyt na stronie i na wielu witrynach. Informacje te wykorzystywane są do oceny efektywności reklamy na stronach internetowych.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: 390 dni

Nazwa: _uetsid

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Używany przez Microsoft i jest śledzącym plikiem cookie. Umożliwia nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą stronę internetową.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: Do końca sesji

Nazwa: _uetvid

 • Kategoria: First Party
 • Przeznaczenie: Używany przez Microsoft i jest śledzącym plikiem cookie. Umożliwia nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą stronę internetową.
 • Domena: dkms.pl
 • Okres przechowywania: 15 dni

Podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ta usługa jest oferowana przez Microsoft z siedzibą w USA. W przypadku USA Komisja Europejska uznała, że ​​istnieje odpowiedni poziom ochrony danych w rozumieniu RODO. Powołanie się na decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO (EU-U.S. Data Privacy Framework) jest możliwe, jeśli amerykańska firma świadcząca usługę posiada właściwy certyfikat i w związku z tym znajduje się na „Data Protection Framework List” (lub w skrócie na Liście DPF). Microsoft został wpisany na Listę DPF jako firma certyfikowana.

Można zablokować gromadzenie danych przez Microsoft, nie udzielając na to zgody lub odwołując ją w późniejszym czasie w ustawieniach plików cookie. Można również zablokować gromadzenie danych poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. W przypadku posiadania konta konto Microsoft można również dostosować ustawienia dla personalizowanych reklam na stronie https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Więcej informacji na temat reklam Microsoft, gromadzenia i wykorzystywania danych oraz ochrony prywatności użytkowników można znaleźć na stronie: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2

10.4. Jak wspomniano w ust. 9.5., na naszej stronie internetowej wykorzystujemy program analityczny Piwik PRO Analytics Suite („Piwik PRO”) od firmy Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Kolonia, Niemcy.

Oprogramowanie to służy pozyskiwaniu danych, które umożliwiają nam dostosowanie naszej strony do wymagań użytkownika i statystyczne oszacowanie liczby odwiedzających dla celów marketingowych i optymalizacyjnych. W tym kontekście tworzone są także pseudonimowe profile użytkowników. Do tego celu wykorzystywane są pliki cookie, które zapisane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Adres IP zostaje skrócony bezpośrednio po pozyskaniu i przed zapisaniem. Piwik PRO Marketing Suite Cloud posiada hosting na platformie Microsoft Azure w Niemczech.

Piwik PRO zawsze analizuje korzystanie z naszej strony internetowej w formie zanonimizowanej. W przypadku zgody użytkownika na Analytics, korzystanie z naszej strony internetowej jest analizowane łącznie w formie pseudonimizowanej. Umożliwia to np. zidentyfikowanie powracających użytkowników i przeprowadzenie dokładniejszych analiz.

W oknie pop-up „Ustawienia prywatności”, a następnie w stopce strony „Zarządzanie zgodami”, użytkownik może określić, czy wyraża zgodę na powyższy sposób wykorzystywania Piwik PRO. W przypadku braku zgody, w urządzeniu końcowym użytkownika zostanie umieszczony dezaktywacyjny plik cookie Piwik PRO („plik cookie rezygnacji”). Informujemy, że aby taki plik cookie został umieszczony, przeglądarka użytkownika musi akceptować pliki cookie. Usunięcie pliku cookie rezygnacji może skutkować koniecznością ponownej rezygnacji.

Jeżeli udzielono stosownej zgody, proces przetwarzania danych odbywa się wyłącznie na tej podstawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Piwik PRO dostępnych jest pod adresem https://piwikpro.pl/privacy-policy/

10.5. Piwik Tag Manager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Piwik PRO Tag Manager. Narzędzie to umożliwia zarządzanie tagami na stronie za pośrednictwem interfejsu. Piwik PRO Tag Manager nie ustawia żadnych plików cookie, a jedynie tagi, i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie to jest wyzwalaczem dla innych tagów, które z kolei mogą gromadzić dane. Tag uruchamiany jest jedynie w przypadku, gdy użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę. Uruchomienie nie będzie mieć miejsca, jeżeli użytkownik nie udzieli stosownych zgód w oknie pop-up „Ustawienia prywatności”. Tagi, które nie przetwarzają danych osobowych są ładowane zawsze. Piwik PRO Tag Manager nie ma jednak dostępu do takich danych. Jeżeli dokonano dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie ona obowiązywać w stosunku do wszystkich tagów analizy wdrożonych w Piwik PRO Tag Manager.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Piwik PRO dostępnych jest pod adresem https://piwikpro.pl/privacy-policy/

10.6. Funkcja wyszukiwania AddSearch

Wyniki z pola wyszukiwania na naszej stronie internetowej udostępniane są przez serwis internetowy AddSearch Oy, Töölönkatu 4, FI-00100 Helsinki, Finlandia („AddSearch”). Korzystanie z pola wyszukiwania na naszej stronie wiąże się z przekazaniem danych do AddSearch. Przesyłane są jedynie wyszukiwane określenia i adres IP użytkownika.

Jeżeli chodzi o korzystanie z AddSearch, podmiotem przetwarzającym względem AddSearch jest „Amazon Web Services” z siedzibą w USA. W związku z powyższym część procesów przetwarzania danych może także odbywać się poza UE lub EOG. W przypadku, gdy AWS przekaże dane osobowe użytkownika do USA, zastosujemy środki zapobiegawcze, aby zapewnić najlepszą możliwą ich ochronę, między innymi stosując standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję UE (art. 46 ust. 2 lit. c RODO).

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym poza UE lub EOG dostępnych jest pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Przekazywanie danych osobowych w tych celach opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na zapewnianiu użytkownikom funkcji wyszukiwania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do AddSearch nie zostaną przesłane żadne dane dopóki w oknie wyszukiwarki nie zostaną wpisane co najmniej trzy znaki. Informacje na temat polityki prywatności AddSearch dostępne są pod adresem https://www.addsearch.com/privacy/

10.7. Amazon Web Services: Hosting

W zakresie hostingu baz danych i treści na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu Amazon Web Services („AWS”) dostarczanego przez Amazon Web Services, Inc. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA. Dane przechowywane są wyłącznie w niemieckim centrum danych (Frankfurt/Main), certyfikowanym zgodnie z ISO 27001, 27017 oraz 2018, a także PCI DSS Poziom 1. Posiadamy w tym zakresie jedynie ściśle ograniczone prawa dostępu, a dane są automatycznie szyfrowane.

Z przyczyn technicznych utrzymaniem infrastruktury mogą zajmować się podwykonawcy AWS z USA. W związku z powyższym, część procesów przetwarzania danych może także odbywać się poza UE lub EOG. W przypadku, gdy AWS przekaże dane osobowe użytkownika do USA, zastosujemy środki zapobiegawcze, aby zapewnić najlepszą możliwą ich ochronę, między innymi stosując standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję UE (art. 46 ust. 2 lit. c RODO).

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym poza UE lub EOG dostępnych jest pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Przekazywanie danych osobowych w tych celach opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnianiu użytkownikom infrastruktury technicznej naszej strony internetowej, a w szczególności serwerów WWW, baz danych i możliwości przesyłania wiadomości e-mail, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat AWS i prywatności dostępnych jest pod adresem https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/ i https://aws.amazon.com/de/privacy/

10.8. Amazon CloudFront

W ramach hostingu z AWS, korzystamy z technologii dostarczanych przez AWS lub sieć dostarczania treści Amazon CloudFront („Sieć CDN”). Sieć CDN udostępnia obszerne pliki media za pośrednictwem lokalnie rozmieszczonej sieci serwerów, aby oszczędzić własne zasoby serwera. Zanim strona załaduje się w przeglądarce użytkownika, wykorzystujemy Amazon CloudFront do szyfrowania SSL na stronie i zabezpieczenia jej przy użyciu innych środków, aby chronić stronę przed szkodliwym oddziaływaniem sieci globalnej.

Amazon CloudFront polega na kodzie JavaScript, więc można całkowicie zablokować jej uruchomienie wyłączając JavaScript w ustawieniach przeglądarki lub instalując bloker JavaScript. Informujemy, że wówczas nasza strona może nie wyświetlać się prawidłowo.

W takcie tego procesu do Amazon CloudFront przesłany jest adres IP i inne dane użytkownika.

Podstawą prawną jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu dostępności naszej strony, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w Polityce Prywatności sieci dostarczania treści (Sieci CDN) Amazon CloudFront: https://aws.amazon.com/privacy/ Aby całkowicie zablokować uruchomienie kodu JavaScript Amazon CloudFront – Sieci CDN można zainstalować bloker JavaScript.

10.9. Google Conversion Tracking

Korzystamy z Google Conversion Tracking w ramach usługi Google Ads. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez Google, większość usług Google na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest dostarczana przez Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Ze względu na to, że spółką matką Google Ireland Limited jest Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA pewne informacje mogą być wysyłane do USA i tam przechowywane.

Narzędzie Google Conversion Tracking służy nam do analizy czy użytkownik wykonał określone działania na naszej stronie internetowej. Konwersja pozwala nam określić np. ilu użytkowników zostaje przekierowanych na naszą stronę internetową po kliknięciu w odpowiednią reklamę czy wynik wyszukiwania, a następnie decyduje się zamówić formularz rejestracyjny dla potencjalnego dawcy. Narzędzie to służy zatem do generowania statystyk o użytkownikach, z których generowany jest anonimowy raport.

Powyższy plik cookie jest ważny maksymalnie przez 90 dni.

Użytkownik może zastosować odpowiednie ustawienia na poziomie swoje przeglądarki, aby wyłączyć przechowywanie powyższego pliku cookie.

Google może gromadzić dane osobowe, jednak nie są nam one udostępniane. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

10.10 Floodlight Tag w Search Ads 360 i Campaign Manager 360

Floodlight jest narzędziem, którego Search Ads 360 i Campaign Manager 360 używają do pomiaru, śledzenia i raportowania konwersji. Jest ono dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Po umieszczeniu na naszej stronie tagu Floodlight, odpowiednia aktywność Floodlight zacznie rejestrować konwersje na naszej stronie. Gdy trafisz na naszą stronę, tag Floodlight wysyła dane o konwersji do Search Ads 360 i Campaign Manager 360. Dane konwersji są przechowywane w aktywności Floodlight, które możemy uwzględniać w naszej działalności w celu optymalizacji naszych działań i funkcji strony. Floodlight rozpoznaje użytkownika na podstawie identyfikatora pliku cookie lub identyfikatora urządzenia, który staje się identyfikatorem użytkownika. Floodlight rejestruje ten identyfikator po każdym wyświetleniu naszej strony, kliknięciu lub innej aktywności, która powoduje wywołanie serwerów Google. Identyfikatory użytkownika są powiązane z przeglądarkami lub urządzeniami, a nie osobami.

Więcej informacji: https://support.google.com/searchads/answer/2404957?hl=pl

11. JAKIE WTYCZKI DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH STOSUJEMY?

11.1. Na naszej stronie internetowej stosujemy wtyczki do mediów społecznościowych z różnych sieci społecznościowych. Gdy użytkownik wchodzi w zakładkę na naszej stronie zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowych, po wcześniejszym udzieleniu zgody w oknie pop-up „Ustawienia prywatności”. Treść wtyczki przesyłana jest bezpośrednio do przeglądarki użytkownika przez sieci społecznościowe i jest integrowana ze stroną przez przeglądarkę. Dokonując wyboru w oknie pop-up „Ustawienia prywatności”, użytkownik decyduje, które treści zewnętrzne wyświetlane są na naszej stronie i może zmienić te ustawienia w dowolnym momencie klikając w „Zarządzanie zgodami” znajdujące się w stopce strony.

11.2. Zintegrowanie wtyczek informuje sieci społecznościowe o tym, że użytkownik odwiedził daną stronę w naszym serwisie. Jeżeli użytkownik zalogowany jest do jednej lub więcej sieci społecznościowych, mogą one przypisać daną wizytę do jego konta. Interakcja z wtyczkami w postaci kliknięcia „Lubię to” lub wysłania tweeta wiąże się z przesłaniem danych informacji z przeglądarki użytkownika bezpośrednio do Facebooka i Twittera oraz przechowywaniem ich w tych serwisach.

11.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za serwisy usługodawców zewnętrznych, których oferty powiązane są z naszą stroną internetową, takich jak Twitter czy Facebook. Usługodawcy ci nie są w stanie powiązać adresów IP z innymi danymi osobowymi pozyskanymi za pośrednictwem strony Fundacji DKMS. Więcej informacji na temat gromadzenia danych przez usługodawców zewnętrznych dostępnych jest na stronach tych usługodawców.

11.4. Obecnie stosujemy następujące wtyczki do mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Umożliwiamy bezpośredni kontakt z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dostawca otrzymuje informację o tym, że użytkownik wszedł na daną zakładkę naszego serwisu tylko jeżeli użytkownik kliknie na podświetlone pole, tym samym je aktywując. Dane wspomniane w ustępie 2.1. niniejszej Polityki Prywatności także zostaną przekazane. W przypadku Facebooka adres IP jest niezwłocznie anonimizowany w Niemczech po jego zapisaniu, wedle danego dostawcy. Po aktywowaniu wtyczki dane osobowe użytkownika przekazywane są do danego dostawcy wtyczki i są tam przechowywane (w przypadku dostawców amerykańskich w USA). Jako że dostawca wtyczki gromadzi dane głównie za pośrednictwem plików cookie, przed kliknięciem na nieaktywne pole zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

11.4.1. Nie posiadamy kontroli nad danymi gromadzonymi przez dostawcę wtyczki i jego operacjami przetwarzania, a także nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania lub okresów przechowywania. Nie posiadamy także informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawcę wtyczki.

11.4.2. Dostawca wtyczki przechowuje dane zgromadzone na temat użytkownika w formie profilów użytkowania i wykorzystuje je w celu reklamowym, badania rynku i/lub dostosowania projektu strony internetowej. Analizę tę przeprowadza się w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) po to, aby zapewniać spersonalizowane reklamy i informować innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec tworzenia takich profili użytkownika, z którego może skorzystać kontaktując się z danym dostawcą wtyczki.

11.4.3. Dane przesyłane są bez względu na to, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczki i jest tam zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany u dostawcy wtyczki, zgromadzone dane zostają bezpośrednio powiązane z jego kontem u dostawcy wtyczki. Po kliknięciu na aktywny przycisk i link do strony, dostawca wtyczki także przechowuje takie informacje na koncie użytkownika i udostępnia je osobom będącym w kontaktach użytkownika Zalecamy użytkownikom, aby regularnie wylogowywali się z sieci społecznościowych po skorzystaniu z nich, zwłaszcza przed aktywowaniem przycisku, jako że zapobiega to utworzeniu powiązań z profilem użytkownika u dostawcy wtyczki.

11.4.4. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki dostępnych jest w politykach prywatności dostawców wymienionych poniżej. Znajdują się tam także dodatkowe informacje na temat stosownych praw użytkownika i ustawień prywatności.

11.4.5. Adresy poszczególnych dostawców wtyczek i adresy URL ich polityk prywatności:

11.5. Podstawą prawną stosowania wtyczek jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zapewnianiu użytkownikowi możliwości interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy udoskonalać naszą ofertę, czyniąc ją bardziej interesującą dla użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

12. W JAKI SPOSÓB ZINTEGROWANE SĄ FILMY WIDEO YOUTUBE?

12.1. Posiadamy zintegrowane z naszą stroną internetową filmy wideo YouTube, które umieszczone są na kanale DKMS na YouTube i można je odtworzyć bezpośrednio na naszej stronie.

YouTube to serwis należący do YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

12.2. Po wizycie na naszej stronie, YouTube otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził daną podstronę naszego serwisu. Przesyłane są także dane wspominane w ustępie 2.1. niniejszej Polityki Prywatności. Ma to miejsce bez względu na to, czy użytkownik posiada konto użytkownika na YouTube, na którym jest zalogowany, czy też nie. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostają bezpośrednio powiązane z jego kontem. W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie, aby dane były powiązane z jego profilem na YouTube, powinien wylogować się zanim aktywuje przycisk. YouTube przechowuje dane użytkownika w formie profilów użytkowania i wykorzystuje je w celu reklamowym, badania rynku i/lub dostosowania projektu własnej strony internetowej. Analizę tę przeprowadza się w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) po to, aby zapewniać spersonalizowane reklamy i informować innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, który skierować należy do YouTube i Google.

12.3. Dzięki zintegrowanym filmom YouTube mamy możliwość udoskonalać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Podstawą prawną jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

12.4. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube dostępnych jest w polityce prywatności YouTube. Znajdują się tam także dodatkowe informacje na temat praw użytkownika i opcji ustawień służących ochronie prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Informujemy, że nie posiadamy kontroli nad sposobem i okresem przechowywania tych danych przez YouTube i Google. Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, która dostępna jest pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI DKMS

Od dnia 25 maja 2018 r. każdego użytkownika strony www.dkms.pl obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.

Fundacja DKMS dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność dawców oraz innych osób korzystających z naszego wsparcia, w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej.
W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.

1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.
My – Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa.
Ty, Twój – każda osoba fizyczna, z którą wiąże nas stosunek prawny, w szczególności dawca, darczyńca, pacjent, wolontariusz.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: www.dkms.pl.
Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Fundacji DKMS w ramach serwisów i funkcjonalności udostępnianych przez Fundację DKMS.
Regulamin Klubu Dawcy – regulamin uczestnictwa w Klubie Dawcy prowadzonym przez Fundację DKMS.
Regulamin Wolontariatu – regulamin programu wolontariatu prowadzony przez Fundację DKMS.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:
Fundacja DKMS, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa,
e-mail: kontakt@dkms.pl, telefon: 48 22 882 94 00,
lub przez naszego Inspektora Ochrony Danych, będącego pracownikiem Fundacji lub osobą, z którą zawarliśmy stosowną umowę o świadczenie tej usługi oraz której powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych.

Dane kontaktowe do naszego Inspektora Danych Osobowych:
e-mail: iodo@dkms.pl, telefon: +48 22 882 94 00

3. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

3.1 ZGŁOSZENIE JAKO POTENCJALNY DAWCA ZA POMOCĄ STRONY

Zgłoszenia za pomocą Strony przed 25 maja 2018 r.:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci pakietu rejestracyjnego oraz kontaktu odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie lub na wypadek nieodesłania pakietu rejestracyjnego, bądź Twoich pytań związanych z naszym pakietem rejestracyjnym lub procesem rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć rejestracji w naszej bazie dawców. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu po otrzymaniu od Ciebie wypełnionego formularza rejestracyjnego i pałeczek z pobranym wymazem lub po upływie 6 miesięcy od rejestracji poprzez Stronę w przypadku braku odesłanego formularza, bądź cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgłoszenia za pomocą Strony po 25 maja 2018 r.:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci pakietu rejestracyjnego oraz kontaktu odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie lub na wypadek nieodesłania pakietu rejestracyjnego, bądź Twoich pytań związanych z naszym pakietem rejestracyjnym lub procesem rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć rejestracji w naszej bazie dawców. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu po otrzymaniu od Ciebie wypełnionego formularza rejestracyjnego i pałeczek z pobranym wymazem lub po upływie 6 miesięcy od rejestracji poprzez stronę w przypadku braku odesłanego formularza.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II.Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia badań w zakresie badania satysfakcji osób, które dokonały zgłoszenia jako kandydat na potencjalnego dawcę, przyczyn nieodesłania nam pakietów rejestracyjnych oraz innych badań o zbliżonym charakterze związanych z Twoim zgłoszeniem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo nie otrzymamy od Ciebie wypełnionego pakietu rejestracyjnego, pomimo jego zamówienia, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od przesłania Ci pakietu rejestracyjnego.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci badania satysfakcji ze świadczonych przez nas usług związanych z rejestracją za pomocą Strony, przyczyn nieodesłania pakietów rejestracyjnych oraz innych badań o zbliżonym charakterze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem pakietów rejestracyjnych oraz zarządzania korespondencją.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
f) Podmioty prowadzące badania satysfakcji, jakości obsługi oraz analizę zebranych informacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług z zakresu badania satysfakcji, jakości obsługi oraz zbieraniem i analizowaniem informacji związanych z rejestracją za pośrednictwem Strony.

3.2 REJESTRACJA JAKO POTENCJALNY DAWCA

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów związanych z koordynacją procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (przed i po pobraniu szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych).
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się na wzięcie udziału koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe o Twoim stanie zdrowia w celu przeprowadzenia przez nas koordynacji procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (przed i po pobraniu szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych).
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się na wzięcie udziału w koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe o stanie Twojego zdrowia w celu prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji dawcy, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres co najmniej 30 lat od dnia założenia dokumentacji potencjalnego dawcy, w zależności od tego ile miałeś lat w chwili rejestracji .
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 16a ust. 9 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz niezbędność zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

IV. Cel przetwarzania
W przypadku wypłaty utraconego wynagrodzenia w związku z pobraniem szpiku lub komórek macierzystych, przetwarzamy dodatkowo Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dokonanych płatności. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci wynagrodzenia, utraconego z powodu pobrania szpiku.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Cel przetwarzania
Jeżeli postanowisz wesprzeć finansowo naszą działalność, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej otrzymanej darowizny.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

VI. Cel przetwarzania
Jeżeli postanowisz wesprzeć naszą działalność korzystając z usługi SMS Premium, zgodnie z regulaminem tej usługi, dostępnym na naszej stronie dkms.pl, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci możliwości skorzystania z tej usługi.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres korzystania przez Ciebie z usługi, jej rozliczenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z jej regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z regulaminem usługi SMS Premium (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

VII. Cel przetwarzania
Jeżeli korzystasz z serwisu Facebook możemy przetwarzać Twoje dane osobowe udostępnione w tym serwisie oraz podany przez Ciebie adres e-mail w celu utworzenia przez nas grupy odbiorców niestandardowych, aby skierować do nich komunikację zachęcającą do zostania potencjalnym dawcą oraz szerzącą ideę dawstwa.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jesteś potencjalnym dawcą, nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci propagowania idei dawstwa oraz zachęcenia nowych osób do zarejestrowania się jako potencjalny dawca (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Krajowe i międzynarodowe rejestry dawców komórek macierzystych
Udostępniamy Twoje dane osobowe krajowemu rejestrowi dawców komórek macierzystych – Centralnemu Rejestrowi Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej prowadzonemu przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant w Polsce wyłącznie w celu związanym z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Udostępniamy także część Twoich danych, niepozwalających na Twoją identyfikację, tj. numer dawcy, płeć, wiek, kraj oraz typizację HLA, międzynarodowym rejestrom dawców komórek macierzystych wyłącznie w celu związanym z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku. Tym rejestrom nie zostanie udostępniona żadna informacja umożliwiająca Twoją identyfikację.
b) Laboratoria
Udostępniamy Twoje dane osobowe laboratoriom w Polsce wyłącznie w celu wykonania badań laboratoryjnych istotnych dla przeprowadzenia koordynacji procedur typizacji potwierdzającej lub koordynacji pobrania komórek macierzystych lub szpiku.
Udostępniamy także część Twoich danych niepozwalających na Twoją identyfikację, tj. numer dawcy, płeć, datę urodzenia oraz materiał do badań laboratoryjnych, także innym laboratoriom (w tym DKMS Life Science Lab) wyłącznie w celu przeprowadzenia koordynacji procedur typizacji potwierdzającej lub koordynacji pobrania komórek macierzystych lub szpiku. Tym laboratoriom nie zostanie udostępniona żadna informacja umożliwiająca Twoją identyfikację.
c) Kliniki pobierające
Udostępniamy Twoje dane osobowe klinice pobierającej z siedzibą w Polsce w związku z ewentualnym pobraniem szpiku lub komórek macierzystych w celu przeprowadzenia badania potencjalnego dawcy.
d) Ośrodki medyczne w pobliżu miejsca pobytu
W uzasadnionych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe ośrodkom medycznym, w szczególności przychodniom, szpitalom i lekarzom rodzinnym, znajdującym się w pobliżu Twojego miejsca pobytu, w celach związanych z procedurą dotyczącą pobrania szpiku i komórek macierzystych oraz przeprowadzeniem dodatkowych badań laboratoryjnych.
e) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług innych podmiotów do utrzymania ochrony i funkcjonalności Strony. W celu świadczenia tych usług, przetwarzają one adresy IP osób odwiedzających Stronę.
f) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usługodawcy IT do przechowywania Twoich danych osobowych w taki sposób, by były bezpieczne, aktualne i ściśle tajne, a także podmiotów zajmujących się obsługą oprogramowania systemowego stosowanego w świadczonych przez nas usługach, zgodnie z Regulaminem oraz regulaminem usługi SMS Premium.
g) Podmioty świadczące usługi zarządzania dokumentacją i informacją
Korzystamy z usług innych osób do importowania Twoich danych osobowych z formularzy rejestracyjnych do naszej bazy danych.
h) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
i) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
j) Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem kart dawcy oraz zarządzaniem korespondencją.
k) Administratorzy portali internetowych (social media)
W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostawców serwisu Facebook, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom tego portalu, zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie warunkami korzystania z tego serwisu.
l) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.
m) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
n) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
o) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.3 DAWCA RZECZYWISTY (PO POBRANIU)

I. Cel przetwarzania
Jeżeli zdecydujesz się wypełnić nasza ankietę przeznaczoną dla dawców po procesie pobrania w ramach sprawowania przez nas opieki nad dawcami po procesie pobrania, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu w postaci przesyłania Ci ankiet oraz kierowania i analizowania wyników badań dotyczących stanu Twojego zdrowia.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się na wzięcie udziału w monitorowaniu przez nas stanu Twojego zdrowia po pobraniu, nie dłużej jednak niż do 10 lat od pobrania.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

II. Cel przetwarzania
Jeżeli zgodzisz się abyśmy mogli przygotowywać zestawienia oraz materiały statystyczne, naukowe i edukacyjne z otrzymanych od Ciebie ankiet zdrowotnych oraz wyników badań, w których ustalenie Twojej tożsamości nie będzie możliwe, a których celem jest szerzenie idei dawstwa oraz rozwój w dziedzinie rozpoznawania i leczenia nowotworów krwi, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

III. Cel przetwarzania
Jeżeli zdecydujesz się wypełnić naszą ankietę przeznaczoną dla dawców po procesie pobrania, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zbadania Twojej satysfakcji po procesie pobrania oraz podnoszenia jakości naszych usług i opieki nad dawcami.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jesteś potencjalnym dawcą, nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci niezbędności utrzymania wysokiej jakości naszej obsługi i usług, optymalnego poziomu zadowolenia rejestrowanych przez nas dawców oraz stałego ulepszania naszych usług i opieki nad dawcami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Cel przetwarzania
Jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia ich biorcy, któremu podarowałeś cząstkę siebie, w celu umożliwienia wam poznania swojej tożsamości lub kontaktu z biorcą.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres niezbędny dla spełnienia Twojej prośby o przekazanie Twoich danych osobowych biorcy, jednak nie dłużej niż do wycofania Twojej zgody.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.
e) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
f) Biorca
Jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, przekażemy część Twoich danych osobowych biorcy w celu umożliwienia Wam wzajemnego kontaktu.
g) Klinika transplantacyjna biorcy lub rejestr poszukujący dawcy
Jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, przekażemy część Twoich danych osobowych biorcy poprzez klinikę transplantacyjną biorcy lub odpowiednio rejestr poszukujący dawcy w celu umożliwienia Ci bezpiecznego kontaktu z biorcą.
h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
i) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.4 ZAPYTANIA PRZEZ STRONĘ

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas usuwane po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a w przypadku braku dalszego kontaktu z Twojej strony, w związku z udzieloną odpowiedzią, po okresie 2 tygodni od udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytanie.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

3.5 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Darowizna dokonana przed 25 maja 2018 r.:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny na akcji lub za pomocą Strony oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Darowizna dokonana po 25 maja 2018 r.:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny na akcji lub za pomocą Strony oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Dostawcy serwisów płatności
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
c) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
g) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
i) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.6 PACJENCI W RAMACH KOORDYNACJI PROCEDURY POBRANIA

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, płeć, numer pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, dane kontaktowe ośrodka transplantacyjnego lub rejestru oraz dane dotyczące stanu zdrowia (w szczególności grupa krwi oraz rozpoznanie choroby), a w przypadku chęci wymiany danych kontaktowych z dawcą, także takie dane jak: adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam przekazane od ośrodka transplantacyjnego lub rejestru, który zajmuje się poszukiwaniem dla Ciebie niespokrewnionego dawcy, a w przypadku chęci wymiany danych kontaktowych z dawcą – także bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem ww. podmiotów.

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne w celu koordynacji przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres koordynowania przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Podstawa prawna
Niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby chorej na nowotwór krwi (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy dane o Twoim stanie zdrowia w celu przeprowadzenia przez nas koordynacji procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres koordynowania przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Podstawa prawna
Niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby chorej na nowotwór krwi (art. 9 ust. 2 lit. c RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako część prowadzonej i przechowywanej przez nas dokumentacji dawcy, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres co najmniej 30 lat od dnia założenia dokumentacji potencjalnego dawcy.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 16a ust. 9 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz niezbędność zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).).

IV. Cel przetwarzania
Jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia ich dawcy, który podzielił się z Tobą cząstką siebie, w celu umożliwienia wam poznania swojej tożsamości lub kontaktu z dawcą.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres niezbędny dla spełnienia Twojej prośby o przekazanie Twoich danych osobowych dawcy, jednak nie dłużej niż do wycofania Twojej zgody.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
e) Kliniki pobierające
Udostępniamy Twoje dane osobowe klinice pobierającej z siedzibą w Polsce w związku z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
f) Dawca
Jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, przekażemy część Twoich danych osobowych dawcy w celu umożliwienia Wam wzajemnego kontaktu.

3.7 WSPARCIE UDZIELANE PACJENTOM

I. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego wizerunku w celu zorganizowania dla Ciebie akcji rejestracji potencjalnych dawców, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia akcji, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego wizerunku w celu zorganizowania dla Ciebie rejestracji potencjalnych dawców z pośrednictwem internetu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia rejestracji internetowej, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
W celu zorganizowania i przeprowadzenia akcji rejestracji potencjalnych dawców lub rejestracji internetowej na Twoją rzecz możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia akcji i rejestracji internetowej, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

IV. Cel przetwarzania
Jeżeli w ramach pomocy pacjentom udzielimy Ci wsparcia finansowego, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej tej pomocy. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez nas wsparcia finansowego na Twoją rzecz.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Cel przetwarzania
Jeśli zwrócisz się do nas o udzielenie Ci fachowego wsparcia psychologicznego lub medycznego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia Ci tego wsparcia przez współpracujących z nami lekarzy oraz psychologów. Przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu Twojego zdrowia, jest niezbędne dla udzielenia przez nas ww. wsparcia.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak chcesz otrzymywać od nas ww. wsparcie.
Podstawa prawna
Niezbędność zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

VI. Cel przetwarzania
Jeśli zwrócisz się do nas o udzielenie Ci fachowego wsparcia psychologicznego lub medycznego przez naszych lekarzy oraz psychologów, nasi lekarze lub psycholodzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej udzielonego Ci wsparcia.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszych lekarzy oraz psychologów w tym celu przez okres 20 lat od dnia założenia Twojej dokumentacji medycznej.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

VII. Cel przetwarzania
Jeżeli zechcesz wziąć udział w naszych projektach związanych z badaniem potrzeb pacjentów, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dane dotyczące stanu Twojego zdrowia, w celu przeprowadzenia badań, mających na celu analizę potrzeb pacjentów.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jest to niezbędne dla przeprowadzenia oceny potrzeb pacjentów w ramach prowadzonych projektów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie danych o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

VIII. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci wsparcia medycznego, w szczególności w formie udzielenia specjalistycznej konsultacji medycznej, diagnozy oraz pomocy w walce z chorobą, w związku z realizacją współpracy z organizacją, szpitalem lub innym podmiotem wspierającym pacjentów.
Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wiek, dane dotyczące zdrowia, w szczególności dotyczące rozpoznanej jednostki chorobowej oraz prowadzonego leczenia i podawanych leków.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez organizację, szpital lub inny podmiot wspierający pacjentów, z którym nawiązaliśmy współpracę w celu zapewnienia Ci wsparcia w chorobie. Dane dotyczące tego podmiotu przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jest to niezbędne dla udzielenia Ci wsparcia, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie danych o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
e) Podmioty świadczące usługi organizacji eventów i akcji marketingowych, badania potrzeb pacjentów i dawców, przedstawiciele mediów oraz social media
W ramach prowadzonej akcji rejestracji dawców odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi marketingowe, badania potrzeb pacjentów i dawców, social media oraz przedstawiciele mediów, w celu promowania organizowanej akcji wsparcia oraz badania potrzeb pacjentów i dawców.
f) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji, przeprowadzeniu i promocji.
g) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
h) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.8 RODZIC/OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO PACJENTA, KTÓREMU UDZIELAMY WSPARCIA

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez organizację, szpital lub inny podmiot wspierający niepełnoletnich pacjentów, z którym nawiązaliśmy współpracę w celu zapewnienia im wsparcia w chorobie. Dane dotyczące tego podmiotu przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia wsparcia niepełnoletniemu pacjentowi, którego jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, w szczególności w formie udzielenia specjalistycznej konsultacji medycznej, diagnozy oraz pomocy w walce z chorobą, w związku z realizacją współpracy z organizacją, szpitalem lub innym podmiotem wspierającym pacjentów.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia niepełnoletniemu pacjentowi, którego jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie danych o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
e) Podmioty świadczące usługi organizacji eventów i akcji marketingowych, badania potrzeb pacjentów i dawców, przedstawiciele mediów oraz social media
W ramach prowadzonej akcji rejestracji dawców odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi marketingowe, badania potrzeb pacjentów i dawców, social media oraz przedstawiciele mediów, w celu promowania organizowanej akcji wsparcia oraz badania potrzeb pacjentów i dawców.
f) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji, przeprowadzeniu i promocji.
g) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
h) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.9 REJESTRACJA JAKO DAWCA – CZŁONEK RODZINY PACJENTA

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot leczniczy, w którym przebywa chory członek Twojej rodziny, w celu udzielenia mu pomocy poprzez znalezienie dawcy i wykonanie przeszczepiania szpiku lub komórek macierzystych. Dane dotyczące tego podmiotu leczniczego, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu niezwłocznego kontaktu z Tobą, aby zaproponować Ci rejestrację jako potencjalny dawca, a tym samym udzielenie pomocy choremu członkowi Twojej rodziny.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu podpisania przez Ciebie formularza rejestracyjnego jako potencjalny dawca, odmowy rejestracji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych oraz ratowania życia i zdrowia chorych na nowotwory krwi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
c) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
d) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

3.10 CZŁONEK RODZINY/OSOBA BLISKA PACJENTA

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Jeżeli sam nie przekazujesz nam swoich danych osobowych, Twoje dane osobowe możemy otrzymać od pacjenta, którego jesteś rodziną lub osobą bliską, a któremu udzielamy wsparcia poprzez działania mające na celu poszukiwanie dawcy, bądź udzielenie wsparcia finansowego lub psychologicznego. Dane dotyczące tego pacjenta, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia nam pomocy w zorganizowaniu wsparcia dla pacjenta, będącego członkiem Twojej rodziny lub osobą Ci bliską oraz kontaktu w tym zakresie.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres udzielania przez nas wsparcia pacjentowi oraz utrzymywania z nim kontaktu towarzyszącemu temu wsparcia, nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych oraz ratowania życia i zdrowia chorych na nowotwory krwi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
c) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

3.11 OSOBA KONTAKTOWA WSKAZANA PRZEZ POTENCJALNEGO DAWCĘ / OSOBA BLISKA POTENCJALNEGO DAWCY

I. Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy jedynie Twój: numer telefonu, ewentualnie imię i nazwisko oraz informację o rodzaju więzi lub stopnia pokrewieństwa z potencjalnym dawcą. W przypadku zwracania Ci kosztów podróży oraz noclegu w związku z pobraniem szpiku lub komórek macierzystych od dawcy, przetwarzamy ponadto Twój adres oraz numer rachunku bankowego, niezbędne do dokonania ww. zwrotu.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od potencjalnego dawcy, który podał je nam wypełniając formularz rejestracyjny lub bezpośrednio od Ciebie w przypadku zwrotu kosztów podróży i noclegu. Dane dotyczące tożsamości potencjalnego dawcy, który podał nam Twoje dane osobowe, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym dawcą w przypadkach niecierpiących zwłoki w koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku lub zwrócenia Ci kosztów podróży i noclegu w przypadku udania się na badania lub pobranie razem z dawcą.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu, gdy wymagany będzie pilny kontakt z dawcą w ramach koordynowanej przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku przez okres trwania tej procedury lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych związanych z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

II. Cel przetwarzania
W przypadku zwrotu kosztów podróży i noclegu w związku z pobraniem szpiku lub komórek macierzystych u dawcy, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dokonanych płatności. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci zwrotu kosztów podróży i noclegu.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Usługi zarządzania dokumentacją i informacją
Korzystamy z usług innych osób do importowania Twoich danych osobowych z formularzy rejestracyjnych do naszej bazy danych.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.12 KONTAKT W SPRAWIE WSPARCIA ORGANIZACJI AKCJI REJESTRACJI DAWCÓW

Kategorie danych osobowych
W celu zwrócenia się do Ciebie o wparcie przy organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, dane kontaktowe miejsca pracy.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, który współorganizuje z nami akcję rejestracji potencjalnych dawców lub z informacji ogólnie dostępnych w Internecie. Dane dotyczące źródła pozyskania przez nas Twoich danych osobowych przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawie wsparcia organizowanej przez nas akcji rejestracji potencjalnych dawców, zgodnie z naszymi celami statutowymi. W przypadku Twojej woli wsparcia organizacji akcji, traktujemy Cię jak wolontariusza współuczestniczącego w jej przeprowadzeniu.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak utrzymujemy wspólny kontakt w celu związanym z organizacją akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz przez okres jej prowadzenia lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych związanych z organizacją akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
c) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.

3.13 WOLONTARIUSZE

Zgłoszenia dokonane za pomocą Strony przed 25 maja 2018 r.:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanego przez Ciebie zgłoszenia za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zawarcia z Tobą porozumienia wolontariackiego, Twojej rezygnacji z zawarcia porozumienia wolontariackiego lub braku reakcji z Twojej strony przez okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgłoszenia dokonane za pomocą Strony po dniu 25 maja 2018 r. oraz w innej formie:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanego przez Ciebie zgłoszenia za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania porozumienia o świadczenia wolontariackie.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania porozumienia wolontariackiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz wykonania porozumień ze współorganizatorami akcji oraz podmiotów, które wspierają nas w przeprowadzeniu tych akcji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia akcji rejestracji potencjalnych dawców lub do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania porozumienia wolontariackiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
IV. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w postaci głosu oraz wizerunku, gromadzonych w toku przeprowadzanego wywiadu na żywo, wywiadu rejestrowanego za pomocą urządzeń rejestrujących głos oraz obraz, a także wykonanych przez nas i przesłanych przez Ciebie zdjęć z akcji rejestracji dawców, będziemy przetwarzać te dane w celu promowania naszej działalności statutowej oraz idei dawstwa.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne do promowania idei dawstwa i przeprowadzonej akcji rejestracji dawców, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
V. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w postaci inicjowanych połączeń telefonicznych na podany przez Ciebie numer telefonu, będziemy przetwarzać te dane w celu proponowania Ci uczestnictwa w kolejnych akcjach rejestracji dawców oraz promowania naszej działalności statutowej i idei dawstwa.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
VI. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego zgłoszenia wzięcia udziału w Projekcie „Helpers’ Generation”, organizacji i przeprowadzenia Projektu oraz wyłonienia uczestników Projektu i udostępnienia Ci informacji w tym zakresie.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do zakończenia Projektu lub cofnięcia przez Ciebie chęci udziału w Projekcie, zgodnie z regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
VII. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego zgłoszenia wzięcia udziału w konkursie stażowym, organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzców konkursu i udostępnienia Ci informacji w tym zakresie.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do zakończenia konkursu, zgodnie z regulaminem, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
f) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.
g) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji i przeprowadzeniu.
h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
i) Liderzy Projektu biorący udział w Projekcie „Helpers’ Generation”
Przekazujemy Twoje dane kontaktowe innym Liderom Projektu „Helpers’ Generation” w celu nawiązania miedzy Liderami Projektu współpracy i przeprowadzenia akcji rejestracji potencjalnych dawców na danej uczelni.

3.14 STAŻYŚCI

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o staż.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla zawartej umowy.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o staż (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego należytego przechowywania dokumentacji księgowej, stanowiącej rozliczenie zawartej umowy o staż. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci świadczeń na podstawie umowy o staż.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
e) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji i przeprowadzeniu.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
g) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.15 OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE/KONTRAHENCI/PERSONEL SZPITALI I KLINIK

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy w ramach realizowanych przez nas projektów i wsparcia udzielanego dawcom i pacjentom
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.
Podstawa prawna
Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie taka potrzeba.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub wykonywania zawartego porozumienia.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z realizowaniem przez nas projektów badania potrzeb pacjentów szpitala lub kliniki, której jesteś pracownikiem lub przedstawicielem, celem zapewnienia kontaktu oraz informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta, niezbędnych dla realizacji danego projektu.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres udzielanego przez nas wsparcia pacjentom, nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci udzielania wsparcia pacjentom w związku z ich stanem zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania naszej dokumentacji.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
g) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.16 PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW

Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, podmiot zatrudniający, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę lub zawarliśmy porozumienie w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

3.17 CZŁONKOWIE KLUBU DAWCY

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci członkostwa w Klubie Dawcy oraz informowania Cię o nowych inicjatywach, aktywnościach i propozycjach wsparcia naszej działalności w ramach działalności w Klubie Dawcy.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie poinformujesz nas o rezygnacji z członkostwa w Klubie Dawcy, zgodnie z Regulaminem Klubu Dawcy.
Podstawa prawna
Niezbędność realizacji postanowień Regulaminu Klubu Dawcy zgodnie z tym regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy serwisów płatności
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

3.18 KANDYDACI DO PRACY

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
III. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające prowadzenie rekrutacji
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę w celu, m.in. poszukiwania ofert pracy.
c) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

3.19 ADRESACI KAMPANII FUNDRAISINGOWYCH

Kategorie danych osobowych
W przypadku kampanii skierowanych do firm, przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.
W przypadku kampanii skierowanych do osób indywidualnych, przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę o korzystanie z bazy danych, w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem, przedstawicielem, członkiem, subskrybentem lub kontrahentem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe celu przeprowadzenia kampanii fundraisingowej i przesłania Ci propozycji wsparcia naszej działalności statutowej.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia kampanii fundraisingowej, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda udzielona podmiotowi, który udostępnił nam dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

3.20 OSOBY ODWIEDZAJĄCE BIURO

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i dokumentów, naszych pracowników oraz gości, a także ograniczenia wizyt tzw. osób niepożądanych, w związku z Twoimi odwiedzinami naszego biura.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewnienia ww. bezpieczeństwa, nie dłużej jednak niż 1 rok od odwiedzin naszego biura lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes, w postaci ochrony informacji, dokumentacji oraz bezpieczeństwa naszych pracowników i gości, znajdujących się w naszym biurze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

3.21 UCZESTNICY WARSZTATÓW, KONFERENCJI I INNYCH EVENTÓW STACJONARNYCH ORAZ ONLINE

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w organizowanych przez nas warsztatach, konferencjach oraz innych eventach stacjonarnych oraz online związanych z naszymi celami statutowymi, zgodnie z Twoim zgłoszeniem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci udziału w ww. eventach przez czas ich trwania oraz wysłania ewentualnych podziękowań i materiałów po evencie, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
W przypadku wskazania przez uczestnika warsztatów, konferencji lub innych eventów stacjonarnych osoby, z którą chciałby dzielić on pokój hotelowy w związku z ww. wydarzeniem, będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię i nazwisko.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez uczestnika warsztatów, konferencji lub innych eventów na otrzymanym przez nas formularzu rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci zakwaterowania oraz udziału w warsztatach, a także przez czas ich trwania.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes, w postaci zapewnienia zakwaterowania uczestnikom warsztatów, konferencji oraz innych eventów, zgodnie z ich preferencjami, a także organizacji i przeprowadzenia ww. wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III. Cel przetwarzania
W przypadku chęci udziału w spotkaniach organizowanych przez nas online, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w tych spotkaniach online za pośrednictwem komunikatorów i platform do wideokonferencji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci udziału w ww. spotkaniach online.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 49 ust. 1 lit. a RODO)
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty zajmujące się organizacją eventów online
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług wsparcia i organizacji eventów online.
e) Dostawca platform umożliwiających udział w eventach online
W przypadku organizacji przez nas eventów online transmitowanych za pośrednictwem platform umożliwiających udział w eventach online, Twoje dane osobowe jako uczestnika tego wydarzenia, mogą być dostępne dla administratora tej platformy w oparciu o postanowienia regulaminu dla użytkowników oraz polityki prywatności.
f) Dostawca komunikatora internetowego
W przypadku komunikacji z nami za pośrednictwem danego komunikatora internetowego, Twoje dane osobowe, jako użytkownika komunikatora internetowego, mogą być dostępne dla administratora tego komunikatora.

3.22 OSOBY OBJĘTE MONITORINGIEM WIZYJNYM

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie objętym monitoringiem wizyjnym, w szczególności dokumentacji potencjalnych dawców oraz środków pochodzących z przekazanych nam darowizn.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez 3 miesiące od momentu zarejestrowania Twojego wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie objętym monitoringiem wizyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Podmioty obsługujące monitoring wizyjny w Fundacji DKMS
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą systemów monitoringu wizyjnego.

3.23 OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (GŁOSU)

W przypadku gdy uzyskaliśmy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu promowania naszej działalności oraz propagowania idei dawstwa w Polsce, zgodnie z naszymi celami statutowymi.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez okres trwania kampanii lub innej inicjatywy promującej naszą działalność, związanej z wykorzystywaniem przez nas Twojego wizerunku (głosu), nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W przypadku gdy uzyskaliśmy Twoje dane osobowe od podmiotu świadczącego na naszą rzecz usługi marketingowe w ramach realizowanej współpracy:
Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, pseudonim, wykonywany zawód/zajęcie, wizerunek oraz głos.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot świadczący na naszą rzecz usługi marketingowe w ramach realizowanej współpracy. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu promowania naszej działalności oraz propagowania idei dawstwa w Polsce, zgodnie z naszymi celami statutowymi.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez okres trwania kampanii lub innej inicjatywy promującej naszą działalność, związanej z wykorzystywaniem przez nas Twojego wizerunku (głosu), nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania i jego uwzględnienia przez nas.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci realizacji kampanii i akcji mających na celu promowanie idei dawstwa oraz realizację naszych celów statutowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej.

3.24 OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu promowania naszej działalności oraz propagowania idei dawstwa w Polsce, zgodnie z naszymi celami statutowymi.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez okres trwania kampanii lub innej inicjatywy promującej naszą działalność, związanej z wykorzystywaniem przez nas Twojego wizerunku, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej.

3.25 OSOBY OBSERWUJĄCE KONTA NA SOCIAL MEDIACH

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci obserwowania naszych kont (fanpage) na różnych serwisach i platformach internetowych np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google, Snapchat.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak śledzisz nasze konta na social mediach lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci umożliwienia Ci śledzenia informacji o naszych nowych inicjatywach i aktywnościach oraz komunikacji z nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Administratorzy portali internetowych (social media)
W związku z korzystaniem przez administratorów serwisów social mediów jak Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram, Twitter, Snapchat czy Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom tych portali, zgodnie z warunkami korzystania z tych serwisów.
c) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się prowadzeniem i wsparciem prowadzonych przez nas kont w serwisach dostawców mediów społecznościowych.

3.26 OSOBY PROWADZĄCE ZBIÓRKĘ PIENIĘDZY ORAZ DOKONUJĄCE DAROWIZN POPRZEZ SERWIS FACEBOOK

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wsparcia naszej działalności statutowej w postaci prowadzenia zbiórki pieniędzy na naszą rzecz lub dokonania darowizny za pośrednictwem serwisu Faceebok oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu możliwości wysłania Ci podziękowań za przeprowadzoną przez Ciebie zbiórkę pieniędzy lub dokonaną darowiznę.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe w postaci Twojego imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego oraz kwoty dokonanej darowizny zostały nam przekazane przez właścicieli serwisów mediów społecznościowych, częściowo mogą być one dla nas widoczne w zakresie w jakim obserwujesz nasz fanpage w social mediach.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do przesłania Ci podziękowań za dokonaną zbiórkę pieniędzy lub dokonaną darowiznę.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci wysłania podziękowań za wsparcie naszej działalności statutowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Administratorzy portali internetowych (social media)
W związku z korzystaniem przez nas z serwisów social mediów takich jak Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram, Twitter, Snapchat czy Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez nas właścicielom tych portali, zgodnie z warunkami korzystania z tych serwisów.
c) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się prowadzeniem i wsparciem prowadzonych przez nas kont w serwisach dostawców mediów społecznościowych.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
g) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
i) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

3.27 OSOBY KORZYSTAJĄCE Z CHATBOTA NA PLATFORMIE CHATFUEL I. Cel przetwarzania

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w naszej bazie potencjalnych dawców, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z USŁUGI CALL BACK

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania jednorazowego kontaktu telefonicznego na podany przez Ciebie numer telefonu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz przyjęcia zgłoszeń aktualizacyjnych.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne do nawiązania kontaktu telefonicznego w ww. celu, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.

c) Podmioty świadczące usługi contact centre

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług w zakresie contact centre, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości tych usług.

d) Właściwe organy administracji publicznej

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O GRANT I GRANTOBIORCY

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane we wniosku o grant w celu rozpatrzenia złożonego przez Ciebie wniosku o przyznawany przez nas grant finansowy, w tym skontaktowania się z Tobą odnośnie uwzględnienia lub nieuwzględnienia Twojego wniosku.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu podjęcia przez nas decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu grantu oraz poinformowania Cię o naszej decyzji.

Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes w postaci zapewnienia wsparcia badań naukowych w leczeniu chorób hematologicznych oraz/lub strategii terapeutycznych w transplantacji komórek macierzystych, zgodnie z naszymi celami statutowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

e) Właściwe organy administracji publicznej

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

GRANTOBIORCY

I. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o grant.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla zawartej umowy.

Podstawa prawna

Niezbędność wykonania umowy o staż (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego należytego przechowywania dokumentacji księgowej, stanowiącej rozliczenie zawartej umowy o grant. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od przedstawienia nam właściwej dokumentacji księgowej, wymaganej przez umowę o grant.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

e) Właściwe organy administracji publicznej

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

OSOBY WSKAZANE WE WNIOSKU O GRANT

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stopień naukowy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez osobę, która stara się o przyznawany przez nas grant, zgodnie ze złożonym wnioskiem o grant. Dane dotyczące tej osoby, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia otrzymanych zgłoszeń w ramach przyznawanego przez nas grantu dla podmiotu, którego jesteś przedstawicielem oraz realizacji umowy o grant.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego umowy o grant z podmiotem, którego jesteś przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna

Nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci zapewnienia wsparcia badań naukowych w leczeniu chorób hematologicznych oraz/lub strategii terapeutycznych w transplantacji komórek macierzystych, zgodnie z naszymi celami statutowymi, a także realizacji umowy o grant (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

e) Właściwe organy administracji publicznej

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

UCZESTNICY WEBINARIÓW

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci rejestracji oraz wzięcia udziału w organizowanych przez nas webinariach związanych z naszymi celami statutowymi.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewnienia Ci udziału w webinarium oraz przez czas jego trwania.

Podstawa prawna

Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty oferujące narzędzia i serwisy służące prowadzeniu webinariów

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z zapewnieniem rozwiązań systemowych umożliwiających rejestrację uczestników webinarium oraz służących przeprowadzeniu webinariów, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.

UCZESTNICY QUIZU

I. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia quizu dotyczącego dawstwa szpiku i nowotworów krwi (Quiz).

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania Quizu nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego dotyczącego Quizu.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych, przez czas trwania postępowania reklamacyjnego oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes w postaci rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Cel przetwarzania

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w postaci wysłania wiadomości mailowych dotyczących działalności statutowej Fundacji na podany przez Ciebie adres e-mail, będziemy przetwarzać te dane w celu proponowania Ci uczestnictwa w akcjach rejestracji dawców oraz promowania naszej działalności statutowej i idei dawstwa.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika Quizu w związku z przeprowadzeniem Quizu.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia przeprowadzenia Quizu.

Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes w postaci dochodzenia lub obrony praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty świadczące usługi związane z tworzeniem i obsługą aplikacji interaktywnych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się tworzeniem i obsługą aplikacji interaktywnych.

INFORMACJE O NASZYCH NOWYCH INICJATYWACH I AKTYWNOŚCIACH

Marketing bezpośredni dotyczący naszej działalności statutowej

Cel przetwarzania
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, w celu wysyłania Ci marketingu bezpośredniego dotyczącego naszej działalności statutowej za pomocą podanego przez Ciebie adresu e-mail lub pocztą tradycyjną na Twój adres zamieszkania.
Okres przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak długo nie sprzeciwiasz się ich otrzymywaniu.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu o naszej działalności statutowej w celu szerzenia idei dawstwa i pomocy osobom chorym na nowotwory krwi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu bezpośredniego korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie.

Informowanie o naszych inicjatywach wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Cel przetwarzania
Jeśli kiedykolwiek zgodzisz się na otrzymywanie od nas informacji o naszych nowych inicjatywach, aktywnościach, w tym życzeń urodzinowych oraz propozycji wsparcia finansowego naszej działalności statutowej na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu za pomocą wiadomości sms lub inicjowanych przez nas połączeń, będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, w celu wysyłania Ci ww. informacji, zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem.
Okres przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak będziemy świadczyć tę usługę, zgodnie z Regulaminem oraz jak długo nie poinformujesz nas o cofnięciu swojej zgody na otrzymywanie od nas tych informacji
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie.

CELE STATYSTYCZNE, USPRAWNIANIE I ANALIZOWANIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu analizy i udoskonalania naszych usług i komunikacji, określenia trendów wśród użytkowników Strony oraz naszych usług online, obliczenia i statystyki wzorców dostępu przez użytkowników, a także monitorowania zgodności z naszą Polityka Prywatności oraz standardami.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak jest to wymagane do osiągnięcia celów, do jakich zostały one zgromadzone, nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes w postaci usprawniania i wspierania rozwoju oferowanych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Kategorie odbiorców

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.

c) Administratorzy portali internetowych (social media)

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostawców serwisu Facebook, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom tego portalu, zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie warunkami korzystania z tego serwisu.

d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji

Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.

e) Dostawcy narzędzi do analizy statystyk i ruchu w serwisach i usługach

Korzystamy z usług podmiotów dostarczających narzędzi do analizy danych oraz statystyk naszych serwisów i usług, określonych w punkcie 8 poniżej.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach, w tym profilowania opartego na tej podstawie.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej organizacji pożytku publicznego.
Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem zarejestrowania Cię jako potencjalnego dawcę lub realizacji łączącego nas innego stosunku prawnego, zgodnie z naszymi celami statutowymi.

Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszych inicjatywach i propozycjach wsparcia na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, nie będziemy mogli przesyłać Ci takich informacji.


CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Co do zasady Twoje dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku niektórych z naszych inicjatyw mogą być one jednak w odpowiednim zakresie przekazywane poza obszar EOG podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony poprzez: ‒ współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, ‒ stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, ‒ stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, ‒ inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. Informacje o tym czyje i jakie dane osobowe oraz komu i na jakiej podstawie są przez nas przekazywane poza EOG określa lista dostępna na: https://www.dkms.pl/pl/informacjaoprzekazywaniudanychosobowychpozaEOG

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.