Nota prawna

Fundacja DKMS
ul. Altowa 6/9
02-386 Warszawa

Dane kontaktowe
tel. 22 882 94 00
fax: 22 882 94 02

Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Dudek
iodo@dkms.pl