Pacjenci i ich bliscy

W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że ma nowotwór krwi, m.in. białaczkę. Zdiagnozowanie nowotworu krwi w pierwszym momencie jest ogromnym szokiem nie tylko dla Pacjentów, ale także dla ich przyjaciół i rodziny. Jeśli jesteś Pacjentem, znajdziesz tutaj informacje o tym, w jaki sposób możemy pomóc, a także wiele materiałów edukacyjnych, które wesprą Cię w tym trudnym momencie.

Jeśli jesteś przyjacielem bądź bliskim Pacjenta, z pewnością nie chcesz bezradnie patrzeć z założonymi rękami. Poniżej znajdziesz informacje o tym, co możesz zrobić dla Pacjenta w tej trudnej sytuacji.

O nowotworach krwi

Diagnoza – nowowtwór krwi - jest wstrząsem nie tylko dla Pacjenta, ale dla całej rodziny. Często informacja o chorobie pojawia się nagle. Człowiek pozostaje z wieloma pytaniami dotyczącymi choroby, sposobów leczenia i myślą – co dalej?

Naszym zamiarem jest tworzenie materiałów i dzielenie się wiedzą, która mamy nadzieję, będzie pomocna na każdym etapie – od diagnozy aż po czas rekonwalescencji.

W ramach "Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów" chcemy w pełni i kompleksowo wspierać Pacjentów na wszystkich etapach choroby od diagnozowania, poprzez leczenie, aż do całkowitego wyzdrowienia.


„Głos Pacjenta Onkologicznego” to bezpłatny dwumiesięcznik dla chorych na nowotwory i ich bliskich, kolportowany do ponad 150 miejsc w Polsce. Zobacz wersję elektroniczną.

Terapia nowotworów krwi

Przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej lub szpiku, jest terapią ratującą życie w przypadku ponad 200 różnych chorób. Wśród nich są białaczki, chłoniaki, szpiczaki, a także inne choroby nienowotworowe układu krwiotwórczego. Być może także w Twoim procesie leczenia przewidziane jest wykonanie przeszczepienia krwiotwórczych komórek. Dowiedz się więcej o tym jak przebiega ten proces, kto poszukuje Dawcy i kto organizuje pobranie. Ta wiedza może się przydać.

Wsparcie psychoonkologiczne

Diagnoza jest bardzo trudnym momentem w życiu każdego Pacjenta oraz jego bliskich, dlatego staramy się dołożyć wszelkich starań, aby być dla nich wsparciem. W tym celu współpracujemy z ekspertami, którzy dzielą się swoją wiedzą z tymi, którzy tak bardzo tego potrzebują. Pacjenci i ich bliscy otrzymują wsparcie m.in. psychoonkologa, z którym mogą porozmawiać na każdy, trudny temat. Ta bezpieczna przestrzeń daje możliwość do zadawania pytań, wyjaśnienia stanów emocjonalnych i reakcji, które towarzyszą Pacjentowi w tym czasie. To także pomoc w zmierzeniu się z nową rzeczywistością, którą jest choroba.

Zabezpieczenie płodności kobiet przy chorobie nowotworowej

U młodych kobiet przed przystąpieniem do leczenia nowotworowego możliwe jest także zabezpieczenie płodności na przyszłość (Fertility Preservation – FP). FP obejmuje mrożenie pobranych przed leczeniem onkologicznym komórek jajowych. W wielu przypadkach ograniczeniem jest jednak brak możliwości poddania stymulacji hormonalnej pacjentek nowotworowych. Niemożność zastosowania stymulacji znacznie ogranicza ilość komórek jajowych, które można pobrać w ramach zachowania płodności na przyszłość. Z tego powodu inną proponowaną dotychczas możliwością zabezpieczenia płodności kobiet przed leczeniem nowotworowym jest pobranie kory jajnika.

Więcej o zabezpieczeniu płodności kobiet

To właśnie kora jajnika jest miejscem, gdzie dojrzewają oocyty w pęcherzykach. W Klinice Fertilita trwa obecnie nabór do bezpłatnego projektu „Zachowanie płodności poprzez komórki macierzyste jajnika u Pacjentek otrzymujących terapie przeciwnowotworowe oraz u kobiet z przedwczesną niewydolnością jajników”, w których kryteria włączenia są następujące:

- wiek 23-43 lata,

- brak przeciwwskazań do ciąży,

- brak przeciwwskazań do zabiegu pobrania tkanki kory jajnika metodą laparoskopii,

- brak nieodwracalnego uszkodzenia macicy,

- brak wcześniejszych zabiegów chemio- i radioterapii,

- rozpoznanie nowotworu przy braku zajęcia jajników,

- mają dobre rokowanie w zakresie wyzdrowienia z choroby nowotworowej.

Elementy procedury zachowania płodności: 1/ stymulacja z następowym mrożeniem oocytow u pacjentek onkologicznych 2/ laparoskopowe pobranie wycinków z jajników, celem uzyskania oocytów zdolnych do zapłodnienia, przeznaczonych następnie do: a / transferu po zakończenu leczenia b/ do metody 0SC (ovarian stem cells) - wynikającej z realizacji projektu - także po zakończeniu leczenia.

Więcej informacji pod numerem telefonu 885 505 195 oraz na stronie Kliniki fertilita.pl.

Żywienie Pacjentów z nowotworami krwi na różnych etapach choroby

Zbilansowana dieta może wspomagać leczenie chorób hematoonkologicznych i wpływać na ich przebieg. Odpowiednia ilość składników odżywczych w codziennym menu zapobiega powstawaniu niedoborów żywieniowych i pomaga utrzymać optymalną masę ciała.

Zapewnia sprawniejszą pracę układu odpornościowego osoby chorej oraz szybszą odbudowę komórek uszkodzonych przez chemioterapię lub chemioradioterapię. U osób wymagających przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych odpowiedni sposób żywienia zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań i odrzucenia przeszczepu.

Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.