O Fundacji DKMS

Poznaj zarządzających Fundacją DKMS i Ośrodkiem Dawców Szpiku

Ewa Magnucka Bowkiewicz- Prezes Fundacji DKMS

Ewa Magnucka – Bowkiewicz stoi na czele Fundacji DKMS w Polsce już od 8 lat. Jest menadżerem z ponad 25- letnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych organizacjach w Polsce i za granicą. Kierując wieloosobowymi zespołami marketingu i sprzedaży, wprowadziła na rynek polski wiele znanych i cenionych przez konsumentów marek, zapewniając im równocześnie szeroką dystrybucję. W czasie swojej kariery zajmowała strategiczne menadżerskie stanowiska należąc do ścisłego kierownictwa globalnej firmy posiadającej przedstawicielstwa w ponad stu krajach. W Fundacji DKMS pracuje od 2013. Od tego czasu organizacja powiększyła się o nowych, kilkudziesięciu pracowników, którzy realizują cele statutowe Fundacji, między innymi też efektywnie edukują i rejestrują nowych potencjalnych Dawców szpiku oraz koordynują procedury pobrania krwiotwórczych komórek bądź szpiku dla chorych zakwalifikowanych do transplantacji oraz zbierają fundusze od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych. Pod kierownictwem Ewy, Ośrodek Dawców Szpiku działający przy Fundacji DKMS stał się jednym z największych w Europie i na świecie, z przeszło 1 700 000 Dawców gotowych dać szansę na życie Pacjentom czekającym na zgodnego Dawcę.

"Czuję ogromną satysfakcję, ale i odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie jednego z  największych Ośrodków Dawców szpiku na świecie oraz realizację misji Fundacji DKMS, by każdy Pacjent potrzebujący przeszczepienia szpiku znalazł zgodnego Dawcę. Polska jest w  czołówce krajów na świecie z największą, bliską 2 milionów,  liczbą zarejestrowanych potencjalnych Dawców. Rocznie koordynujemy przeszło tysiąc przeszczepień dla Pacjentów z  Polski i Europy, a czasem najodleglejszych zakątków świata. To są̨ liczby, ale my mocno doświadczamy w naszej pracy, że za każdą z nich stoi człowiek - chory, czekający na szansę na drugie życie, ale i Dawca, który  świadomie i bezpiecznie przechodzi  z nami procedurę̨ pobrania krwiotwórczych komórek lub szpiku. Nieustannie edukujemy, rejestrujemy i pomagamy pacjentom cierpiącym na nowotwory krwi, by skutecznie realizować́ naszą misję."

Kierując się mottem, że jako fundacja chcemy towarzyszyć́ Pacjentowi od momentu diagnozy do pełnej możliwej rekonwalescencji, zainicjowała i nadzoruje od 2018 roku Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który dotyczy rozwoju polskiej hematologii w czterech obszarach: pomocy Pacjentom, zakupu nowoczesnego sprzętu dla klinik, współpracy z organizacjami pacjenckimi oraz propagowaniu wiedzy i edukacji na temat nowotworów krwi i idei dawstwa szpiku. W ramach tej inicjatywy w 2019 roku, powołała „Grant Naukowy Fundacji DKMS” skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Ewa ściśle współpracuje z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant”, klinikami transplantacyjnymi, Rzecznikiem Praw Pacjentów oraz Krajowymi Konsultantami, by skuteczniej pomagać Pacjentom.


Dr Tigran Torosian - Dyrektor Medyczny Fundacji DKMS, Kierownik Ośrodka Dawców Szpiku

Dr Tigran Torosian jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i hematologii, Kierownikiem Ośrodka Dawców Szpiku i Dyrektorem Medycznym w Fundacji DKMS. Przez wiele lat pracował w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, pod przewodnictwem prof. Wiesława Jędrzejczaka, gdzie zajmował się prowadzeniem chorych hematologicznych, w tym transplantacją krwiotwórczych komórek krwiotwórczych i szpiku. Dzięki wieloletniej pracy na Oddziale Transplantacji nabrał doświadczenia w opiece nad chorymi poddawanymi przeszczepieniu komórek krwiotwórczych oraz Dawcami szpiku, zakwalifikowanymi do donacji. Właśnie dawstwo szpiku jest od kilku lat głównym obszarem zainteresowań i tematem zaangażowania Dr Torosiana w Fundacji DKMS.

Jako Dyrektor Medyczny, od 2010 roku nadzoruje kwalifikację niespokrewnionych Dawców na etapie rejestracji, typizacji potwierdzającej i procedury pobrania, sprawuje opiekę medyczną nad Dawcami po donacji, ściśle współpracuje z ośrodkami pobrań i transplantacyjnymi w Polsce i na świecie. Podczas swojej pracy zainicjował wdrożenie projektu jakościowego, którego podstawowymi celami są zapewnienie bezpieczeństwa Dawców oraz najlepsza jakość pobranych preparatów komórkowych. W ramach projektu monitorowane i analizowane są procesy dotyczące dostępności i kwalifikacji Dawców, procedur pobrania, badań kontrolnych po pobraniu. Od 2015 jest organizatorem Medycznych Warsztatów Szkoleniowych dla personelu medycznego Ośrodków Pobierających i Banków Komórek Krwiotwórczych współpracujących z Fundacją oraz pracowników Działu Medycznego Fundacji. Warsztaty służą wypracowywaniu spójnych procesów postępowania, zgodnych z międzynarodowymi wytycznymi i standardami.

Jest aktywnym uczestnikiem i członkiem Światowego Stowarzyszenia Dawców Szpiku (WMDA), w jego ramach działa w grupach roboczych w tym: komisji do spraw kwalifikacji dawców (Medical suitability committee) oraz do spraw Działań i Reakcji Niepożądanych (SEAR Committee). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) oraz Europejskiego Towarzystwa Hematologów (EHA). Po godzinach muzyk - od 2008 roku jest stowarzyszony w Światowej Orkiestrze Lekarzy (WDO) w sekcji skrzypiec.