Wsparcie dla Pacjentów

Grant Naukowy Fundacji DKMS

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy komórek krwiotwórczych dla każdego chorego potrzebującego transplantacji. Fundacja angażuje się również w projekty, które mają na celu poprawę jakości leczenia Pacjentów i wspieranie rozwoju transplantologii.

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2021

W ramach inicjatywy Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, w 2019 roku Fundacja uruchomiła „Grant Naukowy Fundacji DKMS” skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych.

Projekt został z entuzjazmem przyjęty w środowisku hematologicznym i uzyskał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, a także Patronat Towarzystwa.


Laureatką I edycji konkursu została dr Agata Szade, która pracuje nad nową metodą mobilizacji komórek macierzystych ze szpiku do krwi.

Wręczenie grantu miało miejsce na uroczystej gali, odbywającej się podczas XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Łodzi we wrześniu 2019 roku.

Mamy nadzieję, że dodatkowe finansowanie będzie dla dr. Szade znaczącym wsparciem w poszukiwaniu metody, która pozwoli na uzyskiwanie większej ilości krwiotwórczych komórek macierzystych od Dawców.

Agata Szade Laureatka Grantu


Laureatką II edycji Grantu Naukowego DKMS została dr Emilia Białopiotrowicz z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Tytuł zwycięskiego projektu to „Wykorzystanie immunomodulujących właściwości inhibitorów kinazy CDK8 w terapii chłoniaków rozlanych z dużych komórek B”. Badania dr Białopiotrowicz mają na celu zbadanie wpływu inhibitorów CDK8 na cytotoksyczność komórek NK (ADCC), fagocytozę zależną od RTX (ADCP) i RTX-zależną cytotoksyczność dopełniacza (CDC) a także ocena potencjału immunoterapeutycznego inhibitorów CDK8 w leczeniu chłoniaków DLBCL z wykorzystaniem modelu in vivo.

Wyniki grantu zostały oficjalnie ogłoszone podczas X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Poznaniu.

Laureatka II edycji Grantu Fundacji DKMS

Zawalcz o Grant na swoje badania!

ZAKRES BADAŃ

Fundacja DKMS chce wspierać młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół transplantologii hematologicznej, terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia.


Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących immunologię transplantacyjną, kliniczną, diagnostykę, strategie terapeutyczne i dawstwo komórek krwiotwórczych.

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW

Bieżąca edycja konkursu została już zakończona. Aktualnie nie przyjmujemy zgłoszeń. Wkrótce ogłosimy trzecią edycję konkursu grantowego. Zachecamy do odwiedzania naszej strony.

Wszelkie pytania związane z projektem „Grant Naukowy Fundacji DKMS” prosimy kierować na adres edukacja@dkms.pl


PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty zostały zaktualizowane 9 maja 2019 r.