Wsparcie dla Pacjentów

Współpraca z organizacjami

W Fundacji DKMS wspieramy inicjatywy i projekty mające na celu pomoc Pacjentom hematologicznym i cierpiącym na nowotwory krwi. Chętnie angażujemy się w działania organizacji pacjentów, zarówno tych, które prowadzone są na poziomie lokalnym, jak też ogólnopolskim.

12.12.2023

Spełnianie Marzeń z Fundacją Mam Marzenie

Współpracę z Fundacją Mam Marzenie rozpoczęliśmy 1 grudnia 2018. Fundacja spełnia marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Działalność tej organizacji jest nam bardzo bliska. Wielu marzycieli to dzieci chore na nowotwory krwi. Spełnienie marzenia jest takim momentem, gdy można kompletnie zapomnieć o chorobie.

Jest to wsparcie, dzięki któremu na twarzy dziecka pojawia się uśmiech. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy brać udział w tak wspaniałych działaniach. Od początku współpracy spełniliśmy wspólnie 139 marzeń, a kolejne 18 zaadoptowaliśmy i czekamy na ich realizację.

Spełniamy Marzenie
Marzenie spełnione przez Fundację DKMS i Fundację Spełnionych Marzeń
Mam marzenie wspólna akcja
Fundacja MM i DKMS

WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ KOALICJĄ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Współpracę z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych rozpoczęliśmy w grudniu 2018 roku. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (członek European Cancer Patient Coalition - ECPC), reprezentuje głos Pacjentów onkologicznych w Polsce, zrzeszonych w 44 organizacjach z terenu całego kraju.

W ramach współpracy organizujemy warsztaty dla Pacjentów hemtaoonkologicznych i ich bliskich, dofinansowujemy wydanie Głosu Pacjenta oraz bierzemy udział w licznych wydarzeniach dedykowanych Pacjentom.

W ramach współpracy z PKPO dofinansowujemy nakład Głosu Pacjenta – kwartalnika wydawanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Każde wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie PKPO.

„Głos Pacjenta Onkologicznego” to bezpłatny dwumiesięcznik dla chorych na nowotwory i ich bliskich kolportowany do ponad 150 miejsc w Polsce: centrów onkologii, oddziałów i poradni onkologicznych, a przede wszystkim do organizacji pacjentów.

Misją „Głosu” jest niesienie nadziei, wsparcie osób chorych na nowotwory i ich bliskich, edukacja jak się skutecznie leczyć i zachować dobrą jakość życia w chorobie.

ŻYWIENIE Z FUNDACJĄ ISKIERKA

Współpracę z Fundacją Iskierka rozpoczęliśmy w 2017 roku. Fundacja zajmuje się budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 dziećmi.

Nasza współpraca Fundacji DKMS i Iskierka - koncentruje się przede wszystkim na obszarze związanym z żywieniem.

W marcu 2020 skończyliśmy prace nad 3 częścią poradnika żywieniowego JedzOnko.

JedzOnko
Warsztaty zywieniowe DKMS i Iskierka
Warsztaty żywieniowe DKMS Iskierka
Warsztaty żywieniowe DKMS Iskierka 2

Nasi partnerzy

Mam Marzenie partner DKMS
PTHiT partner DKMS
Iskierka partner DKMS
PKPO partner DKMS
Kontakt:
Ewa nawrot
Ewa Nawrot
Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów