O rejestracji

Czy chorując na astmę oskrzelową, można zostać Dawcą szpiku?

W Polsce mieszka blisko 38 mln ludzi, z których ok. 4 mln[1] chorują na astmę – przewlekłą chorobę dróg oddechowych. Wśród tej grupy ok. 9-10 proc. astmatyków to osoby dorosłe. Czy borykając się z tą chorobą, można zostać potencjalnym Dawcą szpiku?

14.09.2022

Astma oskrzelowa jest chorobą, którą charakteryzuje przewlekłe zapalenie dróg oddechowych, prowadzące do okresowego występowania takich objawów, jak: świszczący oddech, duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej czy uciążliwy kaszel. Objawy te są najczęściej konsekwencją upośledzenia wydechowego przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Astmę oskrzelową można podzielić na: alergiczną – rozpoczynającą się najczęściej w dzieciństwie oraz niealergiczną - która występuje głównie u dorosłych.

Choroba przebiega z okresami napadów, zaostrzeń oraz remisji – czyli momentów, w których mogą nie występować żadne objawy. Z uwagi na zróżnicowany przebieg choroby, możliwość rejestracji osób z rozpoznaną astmą oskrzelową jest uzależniona od indywidualnej sytuacji klinicznej chorego. Astma zaliczana jest do tzw. przeciwwskazań względnych, ale nie dyskwalifikujących, co oznacza, że Dawca może dołączyć do bazy Dawców szpiku. Jeśli okaże się, że Pacjent będzie potrzebował właśnie jego pomocy, wówczas decyzję o dopuszczeniu do donacji podejmie lekarz kwalifikujący.

REJESTRACJA W BAZIE DAWCÓW SZPIKU JEST MOŻLIWA, POD WARUNKIEM:

 • Lekka postać astmy oskrzelowej
 • Stabilnego stanu klinicznego
 • Dobrej kontroli choroby, czyli skutecznego zapobiegania napadom duszności w taki sposób, aby choroba nie przeszkadzała przy codziennych życiowych aktywnościach, w tym podejmowaniu wysiłku fizycznego
 • Skrupulatnego przestrzegania zaleceń lekarskich
 • Stałego przebywania pod opieką specjalisty
 • Nieobecności ciężkich zaostrzeń choroby, czyli takich, które by wymagały wdrożenia dodatkowego, intensywniejszego leczenia, np. przyjmowania leków sterydowych systemowo, czyli drogą doustną bądź w postaci iniekcji (albo zastrzyków) w okresie najlepiej 12 ostatnich miesięcy
 • Nieobecności trwałych powikłań choroby – np. trwałego pogorszenia czynności płuc, spowodowanego przebudową ściany oskrzeli
 • Nieobecności trwałych powikłań leczenia choroby – np. na skutek sterydoterapii
 • Jeśli kandydat nie miał napadu zaostrzenia astmy przez ostatni rok i przyjmuje doraźnie lub na stałe leki wziewne, lub/i leki niesterydowe kontrolujące przebieg choroby – może zostać zarejestrowany jako dawca
 • Dopuszczone jest przyjmowanie leków wziewnych i niesterydowych leków doustnych.
 • W przypadku wątpliwości, zawsze można sięgnąć po poradę: medyczne@dkms.pl

Mówiąc o astmie oskrzelowej, warto wspomnieć również o tzw. astmie wysiłkowej, czyli powysiłkowym skurczu oskrzeli, występującym często u młodych osób – np. po intensywnym treningu. W jej przebiegu dochodzi do nadreaktywności oskrzeli oraz ich nagłego i krótkotrwałego skurczu. W tym przypadku nie ma przeciwwskazań do zostania Dawcą szpiku, więc osoba, zmagająca się z tym schorzeniem, może dołączyć do rejestru.

Chcesz pomóc Pacjentom i ich bliskim, szukającym niespokrewnionego Dawcy szpiku?

Odmianą astmy, która dyskwalifikuje z zostania Dawcą, jest astma atopowa (astma alergiczna), ze względu na istniejące ryzyko zarówno dla dawcy podczas procedury pobrania komórek krwiotwórczych, jak i dla biorcy.

W każdym przypadku, kiedy Dawca z rozpoznaniem astmy oskrzelowej zostaje proszony o pobranie komórek krwiotwórczych dla konkretnego chorego, ostateczna decyzja do kwalifikacji odbywa się w Ośrodku Pobrania, kiedy uwzględnia się szczegółowo przebieg choroby i szacuje się ewentualne ryzyko dla dawcy i biorcy.

Jeśli masz astmę i nie jesteś pewna/pewien, czy Twój stan pozwala na dołączenie do bazy Dawców szpiku, to skonsultuj tę kwestię ze swoim lekarzem prowadzącym lub napisz do nas na: medyczne@dkms.pl.

Dowiedz się więcej o procesie rejestracji i wymaganiach wobec Dawców szpiku. Sprawdź, czy możesz zostać Dawcą i podarować komuś drugą szansę na życie!


[1] Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C76933%2Cwe-wtorek-swiatowy-dzien-astmy-choroby-235-mln-ludzi-na-swiecie.html