O rejestracji

Jak są chronione dane osób zarejestrowanych jako Dawcy?

Dane osób zarejestrowanych w Fundacji DKMS są maksymalnie chronione i przetwarzane w bezpieczny sposób. Każda osoba, która dołącza do bazy potencjalnych Dawców lub jest w jakikolwiek inny sposób związana z fundacją, zostaje poinformowana o sposobach przetwarzania jej danych.

Ochrona danych potencjalnych Dawców ma dla nas priorytetowe znaczenie, nie tylko dlatego, że tworzymy bazy danych, ale także dlatego, że Dawcy rejestrujący się w naszej bazie potencjalnych Dawców obdarzają nas zaufaniem. Tego zaufania nie chcemy zawieść. Zgodnie z założeniami RODO, wdrożyliśmy więc wewnętrzną politykę bezpieczeństwa, określającą środki, których używamy, aby chronić dane osobowe Dawców. Co to oznacza?

Polityka bezpieczeństwa opisuje takie zasady przechowywania i przetwarzania danych, które zapewniają odpowiedni i adekwatny do poziomu ryzyka stopień zabezpieczeń. Zasady te regulują np. to, co robimy, by chronić dane potencjalnych Dawców czy Wolontariuszy przed niepowołanym dostępem osób trzecich, przed ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zgodnie z RODO, nasza polityka bezpieczeństwa oraz wewnętrzne procedury określają to, jakie dane osobowe możemy zbierać, w jaki sposób możemy je przetwarzać, jak długo możemy je przechowywać i kto może mieć do nich dostęp.

Abyśmy mieli pewność, że wszystkie dane są należycie chronione, regularnie przeprowadzane są audyty bezpieczeństwa. One pomagają nam upewnić się, że rozwiązania i zasady określone w naszej polityce bezpieczeństwa są właściwe. Dbamy też o bezpieczeństwo połączeń. Dlatego we wszystkich naszych serwisach stosujemy wyłącznie połączenia szyfrowane (zabezpieczone protokołem SSL), zapewniające bezpieczeństwo transmisji. W ten sposób ograniczamy ryzyko przechwycenia informacji i wykorzystania ich przez osoby trzecie do niewłaściwych celów.

Gdzie przekazujemy dane?

Działając na podstawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Fundacja DKMS przekazuje – zgodnie z wymogiem ustawowym – pełne dane osobowe Dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, prowadzonego przez Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”. To bardzo ważne, że możemy to robić, bo dzięki temu możliwe jest zgromadzenie danych wszystkich Dawców w Polsce w jednym rejestrze. Co za tym idzie – łatwiej jest znaleźć „bliźniaka genetycznego” dla potrzebującego Pacjenta. Warto wiedzieć, że dane Dawców są przekazywane także międzynarodowym rejestrom Dawców komórek macierzystych. Robimy to w formie anonimowej, dzieląc się tylko takimi danymi, jak numer Dawcy, jego płeć, wiek, kraj pochodzenia oraz typizacja antygenów HLA. Tym samym zwiększamy szansę na znalezienie Dawcy dla każdego potrzebującego przeszczepienia szpiku Pacjenta, niezależnie od tego, gdzie on mieszka. Natomiast nie przekazujemy do rejestrów międzynarodowych danych pozwalających na identyfikację danego Dawcy – jego imię, nazwisko i dane teleadresowe nadal pozostają poufne.

Chcesz pomóc Pacjentom i ich bliskim, szukającym niespokrewnionego Dawcy szpiku?

Jak szukamy zgodnego Dawcy?

Szukaniem zgodnego Dawcy niespokrewnionego zajmują się tzw. ośrodki poszukujące. To właśnie osoby w nich pracujące mogą zobaczyć wspomniane wcześniej anonimowe dane. Dopiero wówczas, gdy okazuje się, że w bazie znajduje się osoba, która mogłaby być Dawcą dla danego pacjenta, ośrodek poszukujący zwraca się do bazy Dawców z prośbą o nawiązanie kontaktu z potencjalnym Dawcą. Co ważne: wyłącznie pracownicy Ośrodka Dawców Szpiku, w którego bazie zarejestrował się ów Dawca, mogą się z nim skontaktować. Dzięki temu dane Dawców są chronione, a dostęp do nich mają tylko nieliczne, ściśle określone osoby.

Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych w Fundacji DKMS można znaleźć w dokumencie Polityki Prywatności Fundacji DKMS.

Dowiedz się więcej o procesie rejestracji i wymaganiach wobec Dawców szpiku. Sprawdź, czy możesz zostać Dawcą i podarować komuś drugą szansę na życie!