GRANT BADAWCZY IM. JOHNA HANSENA 2020

Z okazji Światowego Dnia Nauki, który przypada 10 listopada, DKMS zaprasza młodych badaczy do składania wniosków o przyznanie Grantu Badawczego im. Johna Hansena. Na zwycięzców czekają cztery stypendia DKMS Foundation for Giving Life. Przyznane zostaną cztery granty w wysokości 240 tys. euro. Obszar badawczy zgłaszanego projektu musi dotyczyć leczenia komórkami macierzystymi, a jego celem powinno być zapewnienie trwałego i skutecznego wsparcia oraz postępu w walce z nowotworami krwi. Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2020 r.

Z okazji Światowego Dnia Nauki, który przypada 10 listopada, DKMS zaprasza młodych badaczy do składania wniosków o przyznanie Grantu Badawczego im. Johna Hansena. Na zwycięzców czekają cztery stypendia DKMS Foundation for Giving Life. Przyznane zostaną cztery granty w wysokości 240 tys. euro. Obszar badawczy zgłaszanego projektu musi dotyczyć leczenia komórkami macierzystymi, a jego celem powinno być zapewnienie trwałego i skutecznego wsparcia oraz postępu w walce z nowotworami krwi. Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2020 r.

Misją DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego potrzebującego przeszczepienia szpiku Pacjenta, która realizowana jest m.in. poprzez: edukację społeczeństwa na temat idei dawstwa szpiku, rejestrację potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, koordynację procedur pobrania od Dawcy, opiekę nad Dawcą po pobraniu oraz utrzymywanie w gotowości wszystkich zarejestrowanych potencjalnych Dawców szpiku. – Nie tylko skupiamy się na rejestrowaniu dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku – mówi Marcel van den Brink, Prezes Zarządu DKMS Foundation for Giving Life . – Równie mocno zależy nam na postępie medycznym w tej dziedzinie.

Od 2015 roku Grant Badawczy im. Johna Hansena (do 2019 r. pod nazwą Grant Badawczy im. Mechtild Harf) przyznawany jest corocznie maksymalnie czwórce młodych utalentowanych naukowców. Każdy z wyłonionych zwycięzców otrzymuje kwotę 240 tys. euro rozłożoną na trzy lata (80 tys. euro rocznie). Jednym z warunków, złożenia wniosku o przyznanie grantu, jest posiadanie stopnia doktora przyznanego w ostatnich ośmiu latach. Obszar badawczy zgłaszanego projektu musi dotyczyć leczenia komórkami macierzystymi, a jego celem powinno być zapewnienie trwałego i skutecznego wsparcia oraz postępu w walce z nowotworami krwi. Projekt może być związany między innymi z immunologią transplantacyjną, dawstwem komórek macierzystych, produkcją komórek, strategiami diagnostycznymi i terapeutycznymi.

W 2019 r. grant DKMS przyznano czterem młodym naukowcom kobietom, wśród których znalazła się 32-letnia dr Katarina Riesner. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Klinice Medycznej Szpitala Berlin Charité, w której zajmuje się głównie hematologią, onkologią i immunologią nowotworów. Dzięki otrzymanemu stypendium pracuje obecnie nad znalezieniem odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w ochronie przed wystąpieniem choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (Graft-versus-Host-Disease) mogłyby odgrywać komórki śródbłonka, tzn. warstwy komórek wyściełające wnętrze naczyń krwionośnych. – W ostatnich latach badania wykazały, że istnieje pewien związek między komórkami śródbłonka, a tym schorzeniem. Aby lepiej opracować możliwości leczenia z wykorzystaniem tych komórek konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań medycznych. Dlatego cieszę się, że dzięki stypendium możemy skupić się na poszukiwaniu pilnie potrzebnych alternatywnych metod leczenia tej zagrażającej życiu choroby.

JOHN A. HANSEN – PIONIER, KTÓRY URATOWAŁ ŻYCIE WIELU PACJENTÓW

John A. Hansen był wybitnym onkologiem, liderem w dziedzinie immunogenetyki i pełnym współczucia lekarzem. Zmarł 31 lipca 2019 r. w wieku 76 lat.

John A. Hansen, którego nazwiskiem obecnie nazwano granty, poświęcił całe swoje życie zawodowe na badanie przyczyn i zwalczanie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (Graft-versus-Host-Disease). Hansen był wspaniałym onkologiem, doskonałym immunogenetykiem w znanym i cenionym ośrodku badań nad rakiem Fred Hutchinson Cancer Research Center, a także empatycznym i pełnym współczucia lekarzem. Dzięki nadzwyczajnym osiągnięciom w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych przyczynił się znacząco do podniesienia skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku kostnego - dając wielu pacjentom szansę na drugie życie.

Jako wieloletni członek zarządu DKMS Foundation for Giving Life i rady medycznej DKMS prof. Hansen był mocno związany z DKMS. Kiedy 31 lipca 2019 r. zmarł w wieku 76 lat, nazwę Grantu Badawczego im. Mechtild Harf zmieniono na jego cześć. – Jesteśmy dozgonnie wdzięczni za to, co John Hansen osiągnął jako lekarz, badacz i człowiek – mówi van den Brink. – Niezwykle cenna była świadomość, że wspierał nas swoją wiedzą w walce z nowotworami krwi. Jego osiągnięcia będą kształtować i inspirować przyszłe pokolenia.

Dodatkowe informacje na temat Grantu Badawczego im. Johna Hansena można uzyskać na stronie internetowej lub mailowo: grant@dkms.org.

Podobne wpisy