Kinga Kajfasz
Dzień Dawcy szpiku

Dzień Dawcy Szpiku dla Kingi w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota

Podgórska 94 , 34-103, Lgota, Polska
20.03.2022
07:30 (UTC)
20.03.2022
15:30 (UTC)

W najbliższą niedzielę w godzinach 7'30 - 13'00 i 13'30 - 15'30 w budynkach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witanowicach możliwa będzie rejestracja dawców szpiku. Poszukujemy Dawcy dla Kingi.

Nadchodzące wydarzenia