KONKURS DLA NAUCZYCIELI

Ogłaszamy konkurs dla Nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy przeprowadzą na terenie swojej szkoły akcję #KOMÓRKOMANIA i wyślą zgłoszenie konkursowe! Nagrodą będą dwudniowe warsztaty, które odbędą się w lipcu 2021 roku w siedzibie naszej Fundacji.

W Konkursie może wziąć udział nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, który w ramach projektu #KOMÓRKOMANIA przeprowadzi na terenie tej szkoły akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, połączoną z kampanią informacyjno-edukacyjną.

Konkurs składa się z dwóch etapów, w ramach których Uczestnicy:

1. Zaplanują i zrealizują na terenie szkoły, w której nauczają akcję #KOMÓRKOMANIA w terminie uzgodnionym z koordynatorem Organizatora, której celem będzie:

  • uświadomienie społeczności szkolnej czym jest idea dawstwa szpiku kostnego i jak ważna jest jej pomoc,
  • przekazanie odbiorcom wiedzy na temat metod pobrania szpiku kostnego,
  • zarejestrowanie min. 30% pełnoletnich uczniów szkoły (I etap Konkursu).

2. Prześlą na adres mailowy szkola@dkms.pl wypełniony formularz konkursowy, zawierający opis działań podjętych przez Uczestników w ramach akcji #KOMÓRKOMANIA (w postaci dowolnej - prezentacja power point, plik .doc itp.) (II etap Konkursu).

Akcje #KOMÓRKOMANIA w ramach I etapu Konkursu mogą odbywać się w terminie 1 września 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.