TechnipFMC ręka w rękę z DKMS

Rejestruję się

English below

20 kwietnia zakończyliśmy Dni Dawcy Szpiku w naszym biurze z wynikiem 26 osób zarejestrowanych! Dziękujemy <3

Odpowiadając na pytania osób, które nie mogły być w biurze, wraz z Fundacją DKMS otwieramy platformę do rejestracji online, gdzie krok po kroku znajdziecie informację, jak się zarejestrować.

Szukamy Dawcy dla Taty naszego kolegi z firmy, ale też dla tysięcy innych potrzebujących.

Bądźmy razem na dobre i na złe!


On April 20, we closed Marrow Donor Days at our office with a result of 26 people registered! Thank you <3

Responding to questions from those who could not be in the office, together with the DKMS Foundation we are opening an online registration platform, where you find step-by-step information on how to register.

We are looking for a Donor for the Dad of our colleague from the company, but also for thousands of others in need.

Let's be together for better and for worse!

Jak wygląda rejestracja?

1. Zamów bezpłatny pakiet rejestracyjny przez internet

Rejestracja online!

Odpowiedz na kilka pytań i zamów swój pakiet rejestracyjny. Prześlemy go na wskazany przez Ciebie adres.

2. Wypełnij formularz, pobierz wymaz

Wypełnij formularz

Wypełnij przesłany formularz, pobierz wymaz z wewnętrznej strony policzka za pomocą pałeczek zawartych w pakiecie.

3. Odeślij pakiet do Fundacji DKMS

Odeślij pakiet

Wystarczy, że wrzucisz go do skrzynki Poczty Polskiej. Po przebadaniu Twojego wymazu i wprowadzeniu Twoich danych do bazy staniesz się aktywnym potencjalnym Dawcą. Od tego momentu Twoje zgłoszenie będzie brane pod uwagę przy każdym przeszukaniu naszej bazy dla Pacjentów potrzebujących przeszczepienia komórek macierzystych z całego świata.

How does registration work?

1. Order online a free registration kit

Answer a few questions and order your registration kit. We will send it to the address you specify.

2. Fill out the form, take a swab

Fill out the form sent to you, take a swab from the inside of your cheek using the swabs included in the kit.

3. Send the kit back to the DKMS Foundation

All you have to do is drop it in the Post Office box. Once your swab has been tested and your information has been entered into the database, you will become an active potential Donor. From then on, your application will be considered every time our database is searched for patients in need of stem cell transplants from around the world.

Łączy Nas Pomoc!
Helping connects us!
Kto może zostać potencjalnym Dawcą?
Who can become a potential Donor?

Potencjalnym Dawcą Szpiku może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia i nieposiadający znacznej nadwagi. Wystarczy się zarejestrować i być świadomym swojego zobowiązania. Zamów pakiet już dziś i pomóż chorym na nowotwory krwi.

Any healthy person aged between 18 and 55 and not significantly overweight can become a potential Marrow Donor. All you have to do is register and be aware of your commitment. Order your package today and help blood cancer patients.

Jak pobiera się szpik i komórki macierzyste do przeszczepu? How are marrow and stem cells collected for transplantation?
Zarejestrowałeś się? Jesteś już w bazie Fundacji DKMS? Nie masz pewności? Nie pamiętasz? Napisz do nas! kontakt@dkms.pl
Have you registered? Are you already in the DKMS Foundation database? Are you not 100% sure? Write to us! kontakt@dkms.pl

Dziękujemy Ci za Twoje wsparcie! Udostępnij ten apel i pomóż nam dotrzeć do kolejnych Dawców!

Thank you for your support! Share this message and help us reach more Donors!

O Inicjatorze

Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii dla tradycyjnego i bardziej przyjaznego dla środowiska naturalnego przemysłu energetycznego na całym świecie; dostarczamy w pełni zintegrowane projekty, produkty i usługi umożliwiające wydobycie, separację i transport węglowodorów z dna mórz, na lądzie, statkach i platformach. We are a leading technology provider to the traditional and new energies industry worldwide; delivering fully integrated projects, products, and services subsea on the seabed, offshore and onshore.

Koordynator Fundacji DKMS

Natalia Banasik
Natalia Banasik
Starszy Koordynator ds. Rekrutacji Dawców

Zarejestruj się i podaruj szansę na nowe życie.