Za młodzi, by ratować życie? NIE ŻARTUJ!

Wyślij zgłoszenie i uratuj życie!

Wyślij zgłoszenie na adres e-mail:

Chcesz pokazać, że mając 18 lat można robić wielkie rzeczy, że wcale nie jesteś za młody na ratowanie życia? Dołącz do nas, rozwiń swoje skrzydła i udowodnij, że młodzi mogą zmieniać świat!

Nie każdy bohater nosi pelerynę, śmiałków walczących o innych można spotkać również na szkolnych korytarzach!

Co zyskujesz, dołączając do nas?

  • świadomość działania na rzecz drugiego człowieka
  • możliwość ratowania życia Pacjentów poszukujących Dawcy niespokrewnionego
  • zaświadczenie potwierdzające Twoje organizacyjne umiejętności, które możesz wykorzystać w swojej późniejszej drodze zawodowej!

Dołącz do akcji bez wychodzenia z domu!

Wyślij zgłoszenie na adres e-mail:

Włącz w pomaganie swoją rodzinę lub znajomych. Najlepiej jednych i drugich! Aby zachęcić ich do rejestracji w bazie potencjalnych Dawców Fundacji DKMS, zamów „Zestaw na 5”!

Jak działa "Zestaw na 5"?

Po zamówieniu „Zestawu na 5” otrzymasz przesyłkę, a w niej 10 pakietów rejestracyjnych, które przekazujesz osobom w Twoim otoczeniu, zachęcając je do rejestracji. Twoi znajomi po wypełnieniu formularza i pobraniu wymazu zwracają Ci wypełnione pakiety. Następnie Koordynator Fundacji DKMS zamawia kuriera po odbiór Twojego „Zestawu na 5”. Więcej szczegółów znajdziesz w filmie!

Pytania dotyczące "Zestawu na 5"

Co znajdziesz w paczce?

Pakiety rejestracyjne

Plakaty z metodami pobrań

Broszura Informacyjna

Przewodnik dla opiekuna „Zestawu na 5"

Formularz Wolontariusza

Długopis

Bądź ostrożny! Jak postępować w czasie pandemii?

Zalecenia:

• aby każda osoba rejestrująca się dokonywała tego samodzielnie, bez udziału innych osób,
• nieorganizowanie stacjonarnych stanowisk rejestracyjnych i skupisk ludzi,

• poinformowanie osób rejestrujących się, aby po pobraniu wymazu włożyły pałeczki do opakowania i zapisały na nim datę oraz godzinę pobrania. Osoby rejestrujące się powinny zwrócić pakiet (pałeczki i formularz) po 3 dobach od dnia pobrania wymazu,

• stosowanie się do bieżących zaleceń odnośnie zapobiegania szerzeniu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wydawanych przez władze, a także zaleceń GIS oraz Ministerstwa Zdrowia,

• zasłanianie nosa i ust oraz stosowanie środków ochrony osobistej w trakcie odbierania/przekazywania pakietów rejestracyjnych,

• ograniczenie liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu przy odbieraniu/przekazywaniu pakietów rejestracyjnych,

• zachowanie bezpiecznej odległości od osoby odbierającej/przekazującej pakiet rejestracyjny, wynoszącej co najmniej 1,5 metra,

• częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekowanie dłoni płynami/żelami antybakteryjnymi, środkami odkażającymi na bazie alkoholu (minimum 60%) najlepiej po każdym odebraniu/przekazaniu pakietu rejestracyjnego,

• w miarę możliwości wietrzenie pomieszczenia, w którym odbierane/przekazywane są pakiety rejestracyjne co najmniej raz na godzinę,

• unikanie dotykania oczu, nosa oraz ust, dotknięcie ich zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z wcześniej dotykanej powierzchni na siebie,

• regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni dotykowych takich jak biurko, stół, klamki, powierzchni, z którymi styczność mają pakiety rejestracyjne oraz osoby je odbierające/przekazujące,

• zabezpieczenie pakietów rejestracyjnych przed dostępem do nich osób trzecich.

Do zestawu zostaną dołączone środki ochrony osobistej – prosimy, skorzystaj z nich.

Jakie są wykluczenia medyczne?

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.

Rejestracja w ośrodku Dawców szpiku Fundacji DKMS może odbyć się jedynie w sytuacji, kiedy nie istnieją przeciwwskazania medyczne określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 roku oraz wytyczne określone przez Światową Organizację Dawców Szpiku (WMDA).

Zgodnie z wytycznymi, poniżej przedstawiono schorzenia bezwzględnie wykluczające z możliwości zostania Dawcą oraz wyjątki wymagające konsultacji medycznej:

1. CHOROBY UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO, np. zawał serca, zatorowość płucna, migotanie przedsionków, przebyta zakrzepica, tętniak aorty.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: arytmia, wady zastawkowe, nadciśnienie tętnicze lub inne.

2. CHOROBA NOWOTWOROWA - przebyta lub czynna (choroby u członków rodziny nie stanowią wykluczenia).

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: rak in situ szyjki macicy- wyleczony miejscowo.

3. CHOROBY ZAKAŹNE, np. HIV, HTLV, wirus zapalenia wątroby (WZW) typu B i C.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: każde inne przewlekłe lub niewyleczalne zakażenie oraz objawy sugerujące choroby zakaźne.

4. TRANSPLANTACJE włącznie z zastosowaniem materiałów biologicznych, w tym allogenicznych, ksenogenicznych, np. biorcy przeszczepów rogówki, twardówki, opony twardej, zastawki sercowej, nerki lub innych narządów.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: transplantacje z zastosowaniem tworzyw pochodzenia syntetycznego lub z wykorzystaniem tkanek własnych.

5. CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE, np. wrzodziejące zapalenia jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, miastenia, stwardnienie rozsiane, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Gravesa-Basedova, niedokrwistość autoimmunohemolityczna, choroby tkanki łącznej.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: zapalenie tarczycy Hashimoto, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry i inne.

6. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO, np. zaburzenia ruchowe (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona), choroby złącza nerwowo-mięśniowego, choroba Creutzfeldta- Jakoba, zaburzenia napadowe (np. epilepsja).

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego), operacje/poważne urazy głowy.

7. CHOROBY KRWI I SZPIKU: talasemia, sferocytoza, anemia aplastyczna, hemofilia oraz zaburzenia krzepliwości krwi (np. trombofilia).

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: małopłytkowość w dzieciństwie, niedokrwistość niedoborowa, umiarkowane zaburzenia w morfologii krwi.

8. ZABURZENIA PSYCHICZNE: schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania osób dorosłych.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: depresja, neurastenia.

9. CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE: nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem:Hashimoto, leczenie hormonem wzrostu w przeszłości, hiperprolaktynemia.

10. INNE CHOROBY, TAKIE JAK: wielotorbielowatość nerek, jaskra, osteoporoza, liczne rozległe zabiegi operacyjne zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym (więcej niż 3) z wyjątkiem cesarskich cięć, urazy wielonarządowe.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: astma oskrzelowa, alergie, dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa.

11. LEKI: leki wpływające na układ krwiotwórczy, cytostatyki, środki immunosupresyjne.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: inne leki stosowane przewlekle (na stałe).

12. UZALEŻNIENIA: alkohol, narkotyki, leki

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: wieloletni okres trwałej abstynencji bez rozpoznania narządowych powikłań uzależnienia.

Jeżeli cierpisz na schorzenie wymagające konsultacji z lekarzem lub po zapoznaniu się z powyższymi informacjami w dalszym ciągu masz wątpliwości czy Twój stan zdrowia pozwala na rejestrację w bazie potencjalnych Dawców komórek macierzystych napisz do nas na adres medyczne@dkms.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Fundacji pod numerem +48 22 882 94 00.