Za młodzi, by ratować życie? NIE ŻARTUJ!

Dołącz do #KOMÓRKOMANII i ratuj życie!
Wyślij zgłoszenie i uratuj życie!
Dołączając do projektu #KOMÓRKOMANIA możesz udowodnić, że młodzi mogą zmieniać świat.

Chcesz pokazać, że mając 18 lat można robić wielkie rzeczy, że wcale nie jesteś za młody na ratowanie życia? Dołącz do nas, rozwiń swoje skrzydła i udowodnij, że młodzi mogą zmieniać świat!

Nie każdy bohater nosi pelerynę, śmiałków walczących o innych można spotkać również na szkolnych korytarzach!

Co zyskujesz, dołączając do nas?

  • świadomość działania na rzecz drugiego człowieka
  • możliwość ratowania życia Pacjentów poszukujących Dawcy niespokrewnionego
  • zaświadczenie potwierdzające Twoje organizacyjne umiejętności, które możesz wykorzystać w swojej późniejszej drodze zawodowej!
Dołącz do akcji bez wychodzenia z domu!
Wysłanie zgłoszenia zajmie ci kilka mitut, a dzieki temu ktoś może dostać szansę na życie!

Włącz w pomaganie swoją rodzinę lub znajomych. Najlepiej jednych i drugich! Aby zachęcić ich do rejestracji w bazie potencjalnych Dawców Fundacji DKMS, zamów „Zestaw na 5”!

Jak działa "Zestaw na 5"?

Zestaw na 5

Po zamówieniu „Zestawu na 5” otrzymasz przesyłkę, a w niej 10 pakietów rejestracyjnych, które przekazujesz osobom w Twoim otoczeniu, zachęcając je do rejestracji. Twoi znajomi po wypełnieniu formularza i pobraniu wymazu zwracają Ci wypełnione pakiety. Następnie Koordynator Fundacji DKMS zamawia kuriera po odbiór Twojego „Zestawu na 5”. Więcej szczegółów znajdziesz w filmie!

Pytania dotyczące "Zestawu na 5"

Co znajdziesz w paczce?

Pakiety rejestracyjne

Plakaty z metodami pobrań

Broszura Informacyjna

Przewodnik dla opiekuna „Zestawu na 5"

Formularz Wolontariusza

Długopis

Bądź ostrożny! Jak postępować w czasie pandemii?

Zalecenia:

• aby każda osoba rejestrująca się dokonywała tego samodzielnie, bez udziału innych osób,
• nieorganizowanie stacjonarnych stanowisk rejestracyjnych i skupisk ludzi,

• poinformowanie osób rejestrujących się, aby po pobraniu wymazu włożyły pałeczki do opakowania i zapisały na nim datę oraz godzinę pobrania. Osoby rejestrujące się powinny zwrócić pakiet (pałeczki i formularz) po 3 dobach od dnia pobrania wymazu,

• stosowanie się do bieżących zaleceń odnośnie zapobiegania szerzeniu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wydawanych przez władze, a także zaleceń GIS oraz Ministerstwa Zdrowia,

• zasłanianie nosa i ust oraz stosowanie środków ochrony osobistej w trakcie odbierania/przekazywania pakietów rejestracyjnych,

• ograniczenie liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu przy odbieraniu/przekazywaniu pakietów rejestracyjnych,

• zachowanie bezpiecznej odległości od osoby odbierającej/przekazującej pakiet rejestracyjny, wynoszącej co najmniej 1,5 metra,

• częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekowanie dłoni płynami/żelami antybakteryjnymi, środkami odkażającymi na bazie alkoholu (minimum 60%) najlepiej po każdym odebraniu/przekazaniu pakietu rejestracyjnego,

• w miarę możliwości wietrzenie pomieszczenia, w którym odbierane/przekazywane są pakiety rejestracyjne co najmniej raz na godzinę,

• unikanie dotykania oczu, nosa oraz ust, dotknięcie ich zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z wcześniej dotykanej powierzchni na siebie,

• regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni dotykowych takich jak biurko, stół, klamki, powierzchni, z którymi styczność mają pakiety rejestracyjne oraz osoby je odbierające/przekazujące,

• zabezpieczenie pakietów rejestracyjnych przed dostępem do nich osób trzecich.

Do zestawu zostaną dołączone środki ochrony osobistej – prosimy, skorzystaj z nich.

Jakie są wykluczenia medyczne?

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.

Rejestracja w ośrodku Dawców szpiku Fundacji DKMS może odbyć się jedynie w sytuacji, kiedy nie istnieją przeciwwskazania medyczne określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 roku oraz wytyczne określone przez Światową Organizację Dawców Szpiku (WMDA).

Zgodnie z wytycznymi, poniżej przedstawiono schorzenia bezwzględnie wykluczające z możliwości zostania Dawcą oraz wyjątki wymagające konsultacji medycznej:

1. CHOROBY UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO, np. zawał serca, zatorowość płucna, migotanie przedsionków, przebyta zakrzepica, tętniak aorty.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: arytmia, wady zastawkowe, nadciśnienie tętnicze lub inne.

2. CHOROBA NOWOTWOROWA - przebyta lub czynna (choroby u członków rodziny nie stanowią wykluczenia).

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: rak in situ szyjki macicy- wyleczony miejscowo.

3. CHOROBY ZAKAŹNE, np. HIV, HTLV, wirus zapalenia wątroby (WZW) typu B i C.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: każde inne przewlekłe lub niewyleczalne zakażenie oraz objawy sugerujące choroby zakaźne.

4. TRANSPLANTACJE włącznie z zastosowaniem materiałów biologicznych, w tym allogenicznych, ksenogenicznych, np. biorcy przeszczepów rogówki, twardówki, opony twardej, zastawki sercowej, nerki lub innych narządów.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: transplantacje z zastosowaniem tworzyw pochodzenia syntetycznego lub z wykorzystaniem tkanek własnych.

5. CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE, np. wrzodziejące zapalenia jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, miastenia, stwardnienie rozsiane, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Gravesa-Basedova, niedokrwistość autoimmunohemolityczna, choroby tkanki łącznej.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: zapalenie tarczycy Hashimoto, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry i inne.

6. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO, np. zaburzenia ruchowe (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona), choroby złącza nerwowo-mięśniowego, choroba Creutzfeldta- Jakoba, zaburzenia napadowe (np. epilepsja).

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego), operacje/poważne urazy głowy.

7. CHOROBY KRWI I SZPIKU: talasemia, sferocytoza, anemia aplastyczna, hemofilia oraz zaburzenia krzepliwości krwi (np. trombofilia).

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: małopłytkowość w dzieciństwie, niedokrwistość niedoborowa, umiarkowane zaburzenia w morfologii krwi.

8. ZABURZENIA PSYCHICZNE: schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania osób dorosłych.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: depresja, neurastenia.

9. CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE: nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem:Hashimoto, leczenie hormonem wzrostu w przeszłości, hiperprolaktynemia.

10. INNE CHOROBY, TAKIE JAK: wielotorbielowatość nerek, jaskra, osteoporoza, liczne rozległe zabiegi operacyjne zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym (więcej niż 3) z wyjątkiem cesarskich cięć, urazy wielonarządowe.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: astma oskrzelowa, alergie, dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa.

11. LEKI: leki wpływające na układ krwiotwórczy, cytostatyki, środki immunosupresyjne.

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: inne leki stosowane przewlekle (na stałe).

12. UZALEŻNIENIA: alkohol, narkotyki, leki

Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: wieloletni okres trwałej abstynencji bez rozpoznania narządowych powikłań uzależnienia.

Jeżeli cierpisz na schorzenie wymagające konsultacji z lekarzem lub po zapoznaniu się z powyższymi informacjami w dalszym ciągu masz wątpliwości czy Twój stan zdrowia pozwala na rejestrację w bazie potencjalnych Dawców komórek macierzystych napisz do nas na adres medyczne@dkms.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Fundacji pod numerem +48 22 882 94 00.