Nauczyciele z Życiem

Czy jesteś NAUCZYCIELEM, któremu idea pomagania nie jest obca? Chcesz w nią włączyć swoich uczniów i wspólnie z nimi zorganizować wyjątkową akcję charytatywną? Już dziś, wyślij zgłoszenie do konkursu „Nauczyciele z Życiem” Fundacji DKMS, w ramach ogólnopolskiej akcji #KOMÓRKOMANIA. Zbierz swój TEAM, wejdź do gry i zdobądź NAGRODY!

ZADANIE KONKURSOWE!

Przeprowadź akcję edukacyjno-informacyjną na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączoną z rejestracją potencjalnych Dawców szpiku kostnego wśród osób, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

ETAP 1:

Zaplanuj i zrealizuj na terenie szkoły akcję #KOMÓRKOMANIA, której celem będzie:

 • uświadomienie społeczności szkolnej czym jest idea dawstwa szpiku kostnego i jak ważna jest jej pomoc,
 • przekazanie odbiorcom wiedzy na temat metod pobrania szpiku kostnego lub komórek macierzystych,
 • rejestracja potencjalnych Dawców, pełnoletnich uczniów szkoły.

ETAP 2:

 • prześlij na adres mailowy nauczyciel@dkms.pl wypełniony Formularz Sprawozdanie konkursowe, zawierający opis podjętych przez Was działań w ramach akcji #KOMÓRKOMANIA.

NAGRODY!

 • CAMP – warsztat dla Nauczyciela z zakresu wychowania prospołecznego młodzieży oraz radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, które odbędzie się w terminie 27.06-29.06.2023 w ośrodku W Szczerym polu w miejscowości Pęczniew (Popów 19, 99-235 Pęczniew).
 • Gość specjalny – spotkanie online dla młodzieży z udziałem gościa specjalnego, które odbędzie się pomiędzy 24.04-27.04.2023 r.

KRYTERIA OCENY

Każdy Formularz Sprawozdania konkursowego będzie rozpatrywany indywidualnie, a następnie oceniany wg poniższych kryteriów. W przypadku wątpliwości, Komisja może skontaktować się z Wami i poprosić o dodatkowe informacje.

 • Wartość edukacyjna dotycząca idei dawstwa płynąca z realizacji akcji #KOMÓRKOMANIA,
 • Stosunek liczby zarejestrowanych osób do pełnoletniej liczby uczniów danej szkoły,
 • Stosunek liczby własnych materiałów (innowacyjność form, realizacja autorskich pomysłów uczniów, tworzenie własnych treści promocyjnych) do materiałów udostępnionych przez Organizatora,
 • Efektywność poszczególnych działań zrealizowanych w ramach projektu, zasięg poszczególnych działań zrealizowanych w ramach akcji #KOMÓRKOMANIA,
 • Udział partnerów spoza środowiska szkoły Uczestnika.

TERMINY

Rejestracja Formularzy Zgłoszeniowych - 15.11.2022 r. – 28.02.2023 r.

Termin na przesłanie Sprawozdań konkursowych - 02.04.2023 r.

Czas na realizację akcji #KOMÓRKOMANIA - 01.09.2022 – 31.03.2023 r.

Ocena Sprawozdań - 03.04.2023 r. – 14.04.2023 r.

Obrady Komisji - 17.04.2023 r. – 21.04.2023 r.

CAMP dla Laureatów (3-dniowy wyjazd) - 26.06.2023 r. – 28.06.2023 r.

Spotkanie online dla młodzieży pomiędzy 24.04.2023 r. – 27.04.2023 r.

MASZ PYTANIE?
Sekretariat Konkursu „Nauczyciele z Życiem” Fundacji DKMS