Nauczyciele z Życiem

01.01.1970

Czy jesteś NAUCZYCIELEM, któremu idea pomagania nie jest obca? Chcesz w nią włączyć swoich uczniów i wspólnie z nimi zorganizować wyjątkową akcję charytatywną? Już dziś, wyślij zgłoszenie do konkursu „Nauczyciele z Życiem” Fundacji DKMS, w ramach ogólnopolskiego projektu #KOMÓRKOMANIA. Zbierzcie swój TEAM, wejdźcie do gry i zdobądźcie NAGRODY!

ZADANIE KONKURSOWE!

Przeprowadź akcję edukacyjno-informacyjną na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączoną z rejestracją potencjalnych Dawców szpiku kostnego wśród osób, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

ETAP 1:

ETAP 2:

Zaplanuj i zrealizuj na terenie szkoły akcję w ramach projektu #KOMÓRKOMANIA, której celem będzie:

 • uświadomienie społeczności szkolnej, czym jest idea dawstwa szpiku kostnego i jak ważna jest pomoc osobom chorym na nowotwory krwi,
 • przekazanie odbiorcom wiedzy na temat metod pobrania szpiku kostnego lub komórek macierzystych,
 • rejestracja potencjalnych Dawców, pełnoletnich uczniów szkoły oraz całej społeczności szkolnej.

ETAP 3:

 • prześlij na adres mailowy nauczyciel@dkms.pl wypełniony Formularz Sprawozdania konkursowego, zawierający opis podjętych przez Was działań w ramach projektu #KOMÓRKOMANIA.

NAGRODY!

 • CAMP, czyli warsztat dla Nauczyciela z zakresu budowania odporności psychicznej, połączony z integracją i wymianą doświadczeń z innymi Laureatami, który odbędzie się w terminie 25.06-27.06.2024 w Oczyszczalnia Miejsce (Ludwików 26a, 96-515 Ludwików).
 • Nagroda rzeczowa – dla uczniów szkoły, w której naucza Laureat, w skład której wchodzą m.in. notesy, butelki na wodę, zakładki do książki.

KRYTERIA OCENY

Każdy Formularz Sprawozdania konkursowego będzie rozpatrywany indywidualnie, a następnie oceniany wg poniższych kryteriów. W przypadku wątpliwości, Jury może skontaktować się z Wami i poprosić o dodatkowe informacje.

 • Wartość edukacyjna dotycząca idei dawstwa płynąca z realizacji akcji #KOMÓRKOMANIA,
 • Stosunek liczby zarejestrowanych osób do pełnoletniej liczby uczniów danej szkoły,
 • Stosunek liczby własnych materiałów (innowacyjność form, realizacja autorskich pomysłów uczniów, tworzenie własnych treści promocyjnych) do materiałów udostępnionych przez Organizatora,
 • Efektywność poszczególnych działań zrealizowanych w ramach projektu, zasięg poszczególnych działań zrealizowanych w ramach akcji #KOMÓRKOMANIA,
 • Udział partnerów spoza środowiska szkoły Uczestnika.

TERMINY

Rejestracja Formularzy Zgłoszeniowych - 25.09.2023 r. – 29.02.2024 r.

Termin na przesłanie Sprawozdań konkursowych - 07.04.2024 r. godz. 23.59

Czas na realizację akcji #KOMÓRKOMANIA - 01.09.2023 – 27.03.2024 r.

Ocena Sprawozdań - 08.04.2024 r. – 19.04.2024 r.

Obrady Komisji - 22.04.2024 r. – 23.04.2024 r.

Ogłoszenie wyników i powiadomienie Laureatów - 24.04.2024 r. – 25.04.2024 r.

CAMP dla Laureatów (3-dniowy wyjazd) - 25.06.2024 r. – 27.06.2024 r.

Przekazanie nagród rzeczowych - 24.04.2024 r. – 25.04.2024 r.

MASZ PYTANIE?
Sekretariat Konkursu „Nauczyciele z Życiem” Fundacji DKMS