Po pobraniu

Jakie przywileje ma Dawca przeszczepu szpiku?

Oddając krwiotwórcze komórki macierzyste, dla Pacjenta chorego na nowotwór krwi, dałeś mu szansę na powrót do zdrowia. Za Twój poświęcony czas i nieocenioną pomoc przysługują Ci przywileje Dawcy Przeszczepu. Jakie?

01.12.2023

KOSZTY? WEŹMIEMY JE NA SIEBIE

Każdy zabieg medyczny wiąże się z pewnymi kosztami, ale możesz być spokojny, ponieważ całą stroną finansową zajmujemy się my – Fundacja DKMS. Każdy Dawca, który zostanie zakwalifikowany do procedury pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku kostnego, otrzymuje zwrot kosztów wyżywienia oraz przejazdu na badania wstępne i pobranie. Takie same warunki dotyczą osób, które zgodziły się wziąć udział w procedurze, ale z różnych powodów nie zostały zakwalifikowane do pobrania.
Dzień pobrania to moment szczególny dla każdego Dawcy, dlatego jeśli będziesz chciał mieć przy sobie osobę towarzyszącą, to nic nie stoi na przeszkodzie. Koszt przejazdu oraz pobyt w hotelu dla niej pokrywa Fundacja DKMS – bardzo nam zależy, żebyś czuł się tego dnia komfortowo, bezpiecznie i wyjątkowo!

DNI WOLNE?

Na czas badań wstępnych oraz pobrania, Dawcy przysługują pełnopłatne dni wolne. Lekarz z ośrodka pobierającego, na Twoją prośbę, wystawi Ci zwolnienie. Jeśli potrzebujesz w tej kwestii wsparcia – powiedz nam o tym, wówczas Fundacja DKMS pomoże Ci w załatwieniu formalności z Twoim pracodawcą, uczelnią bądź szkołą. Na jakiej podstawie? Solidnej – bo prawnej!

Zgodnie z art. 92 § 1 pkt. 3 kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy, spowodowany koniecznością poddania się niezbędnym badaniom lekarskim, przewidzianym dla kandydatów na Dawców komórek, tkanek i narządów oraz czas poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt. 1 .

PRZYWILEJE DAWCY W ŚWIETLE PRAWA

Jeśli oddałeś szpik lub komórki macierzyste, to należą Ci się przywileje, które zapisane są w polskim prawie. Każdemu Dawcy przysługuje legitymacja i odznaka „Dawcy Przeszczepu”, wręczana w ośrodku pobierającym.

Jeśli posiadasz legitymację „Dawcy Przeszczepu”, czyli raz oddałeś szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki, to przysługuje Ci uprawnienie do korzystania, poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Mówiąc o ambulatoryjnej opiece zdrowotnej mamy na myśli świadczenia, niewymagające leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Czym są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne? To wszelkie czynności, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów. Należą do nich przede wszystkim porady specjalistyczne, badania diagnostyczne, procedury zabiegowe ambulatoryjne, a także inne świadczenia ambulatoryjne (np. rehabilitacja). Szczegółowe informacje o świadczeniach zdrowotnych zawiera Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Znajdziecie ją TUTAJ.

W ramach tych świadczeń:

  • Dawcy zostają przyjęci poza kolejnością, co oznacza, że nie obowiązuje ich lista oczekujących.
  • Świadczenie zdrowotne powinno zostać udzielone w dniu, w którym Dawca zgłosił się po pomoc. Jeśli zdarzy się, że z jakichś przyczyn w dniu zgłoszenia się Dawcy nie ma możliwości udzielenia mu świadczeń zdrowotnych, wówczas Dawcy wyznaczony zostanie inny termin. W tym przypadku również nie obowiązuje lista oczekujących i Dawca zostanie przyjęty poza kolejnością. Ważne jest to, że w takiej sytuacji świadczenie zdrowotne nie może być udzielone później, niż w przeciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

„Zasłużony Dawca Przeszczepu” to osoba, która oddała szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki co najmniej 2 razy. Legitymacja i odznaka Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wydawana jest przez Ministerstwo Zdrowia i wręczana raz do roku podczas uroczystego spotkania. Zasłużony Dawca Przeszczepu, oprócz prawa do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ma również prawo do bezpłatnego (do wysokości limitu finansowania, zapisanego w ustawie) zaopatrywania się w leki, objęte wykazem leków refundowanych oraz wykazem leków, które można stosować w związku z oddawaniem krwi tj.: preparaty witaminowe, kwasu foliowego i żelaza. Dokumentem, uprawniającym do korzystania z tych przywilejów, jest recepta i legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Na stronie http://bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw Dawca może wyszukać lek oraz wysokość refundacji. Te przywileje mają również solidne podstawy prawne, które określa, co do wysokości limitu art. 6 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wykaz leków, które Dawca, posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, może stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy, posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. Nr 23, poz. 119). Na stronie Zasłużony Dawca Przeszczepu znajdzie informacje, potwierdzające przysługujące mu przywileje.

DAWCA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Poruszając się komunikacją miejską w danym mieście sprawdź, czy potrzebny Ci będzie bilet, ponieważ w wielu miejscowościach w Polsce Dawcy mają prawo jeździć za darmo. Dawcy Przeszczepu mają możliwość bezpłatnych przejazdów w Białymstoku, Tarnobrzegu, Zielonej Górze, Włocławku, Wrocławiu, Łodzi, a w Słupsku, bilet roczny dla Dawcy Przeszczepu wynosi 50 zł. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie w: Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Lublinie, Białej Podlaskiej, Poznaniu, Bydgoszczy, Elblągu, Rzeszowie, Wrocławiu, Mielcu, Szczecinie, Koszalinie oraz Toruniu. Uprawnienia, dotyczące korzystania z nieodpłatnych przejazdów, opisane są zawsze w oddzielnych regulaminach przewoźników w danym mieście, dlatego zawsze zachęcamy do śledzenia zmian w tych regulaminach. Aby korzystać z darmowych przejazdów, należy przedstawić dokument, potwierdzający uprawnienia (Legitymację Dawcy Przeszczepu lub Legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu) oraz inny dokument, potwierdzający tożsamość Dawcy.

Pomóż znaleźć Dawcę bliskiej osobie
Zorganizuj Dzień Dawcy szpiku dla osoby potrzebującej przeszczepienia. Razem możemy znaleźć Dawcę. Zgłoś się.


***

Prawa Dawców zostały uregulowane w Ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów [1]oraz Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[1] Odznaka Dawcy Przeszczepu i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu

Zorganizuj Dzień Dawcy szpiku dla osoby potrzebującej przeszczepienia. Razem możemy znaleźć Dawcę. Zgłoś się.