Po pobraniu

Jakie przywileje ma Dawca przeszczepu szpiku?

Oddając krwiotwórcze komórki macierzyste, dla Pacjenta chorego na nowotwór krwi, dałeś mu szansę na powrót do zdrowia. Za Twój poświęcony czas i nieocenioną pomoc przysługują Ci przywileje Dawcy Przeszczepu. Jakie?

ZWROT KOSZTÓW

Maja oddała komórki macierzyste potrzebującemu przeszczepienia Pacjentowi.

Każdy Dawca, który brał udział w procedurze pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku kostnego, może ubiegać się o zwrot kosztów wyżywienia oraz przejazdu na badania wstępne i pobranie. Jeśli na pobranie jechałeś z osobą bliską, koszt jej przejazdu również podlega możliwości rozliczenia. Wyślij do nas paragony lub faktury a do listu dołącz wypełnioną tabelę rozliczeń, którą otrzymałeś wraz z informacjami o procedurze. Całość wyślij pocztą na adres fundacji. Zwrot kosztów powinieneś otrzymać do 14 dni od otrzymania przez nas rozliczenia.

DNI WOLNE

Dawcy na czas badań wstępnych oraz pobrania, przysługują pełnopłatne dni wolne. Lekarz
z ośrodka pobierającego, na Twoją prośbę, może wystawić Ci zwolnienie. Dodatkowo Fundacja DKMS może przygotować pismo, które będziesz mógł przedstawić pracodawcy.

Zgodnie z art. 92 § 1 pkt. 3 kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy, spowodowany koniecznością poddania się niezbędnym badaniom lekarskim, przewidzianym dla kandydatów na Dawców komórek, tkanek i narządów oraz czas poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt. 1.

PRZYWILEJE DAWCY W ŚWIETLE PRAWA

Legitymacja i odznaka Dawcy Przeszczepu

Bezpośrednio po donacji, ośrodek pobierający wydał Ci legitymację i odznakę „Dawcy Przeszczepu”, która uprawnia Cię do przywilejów związanych z tym tytułem.

Jakie przywileje przysługują Dawcy Przeszczepu?

  • Możesz korzystać poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Czyli takiej, która nie wymaga leczenia całodobowego np. konsultacja lekarska, wykonanie badań diagnostycznych, rehabilitacja czy drobne zabiegi niewymagające całodobowego przebywania w placówce medycznej.
  • Świadczenie zdrowotne powinno zostać udzielone w dniu, w którym zgłosiłeś się do placówki medycznej. Nie obowiązuje Cię kolejka czy zapisy. Jeśli zdarzy się, że z jakichś przyczyn w dniu zgłoszenia nie ma możliwości udzielenia świadczenia, wówczas placówka powinna wyznaczyć inny termin w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Legitymacja i odznaka „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Jeśli oddałeś komórki macierzyste lub regenerujące się komórki i tkanki więcej niż raz,
to przysługuje Ci legitymacja i odznaka „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, która uprawnia Cię do przywilejów związanych z tym tytułem.

  • Ośrodek pobrania, w którym oddawałeś komórki zgłosi się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wydanie Tobie legitymacji i odznaki „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
  • Ministerstwo Zdrowia jest organem nadającym tytuł i wydającym odznakę oraz legitymacje „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Istnieją dwa sposoby dostarczenia dokumentów do Dawcy. Pierwszym z nich jest wydarzenie organizowane raz do roku przez Ministerstwo Zdrowia, na którym to wręczane są odznaczenia. Kolejnym sposobem jest dostarczenie odznaczenia pocztą polską.
  • Jeśli od momentu donacji upłynął rok a Ty nie otrzymałeś legitymacji skontaktuj się bezpośrednio z Ministerstwem Zdrowia Z wydziałem Transplantologii i Krwiolecznictwa pod mailem kancelaria@mz.gov.pl.

Jakie przywileje przysługują „Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu”?

  • Dalej masz możliwość do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Świadczenie zdrowotne powinno zostać udzielone w dniu, w którym zgłosiłeś się do placówki medycznej. Nie obowiązuje Cię kolejka czy zapisy. Jeśli zdarzy się, że z jakichś przyczyn w dniu zgłoszenia nie ma możliwości udzielenia świadczenia, wówczas placówka powinna wyznaczyć inny termin w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia.
  • Dodatkowo przysługuje Ci również bezpłatne zaopatrzenie w leki (do wysokości limitu finansowania muszą być one objęte wykazem leków refundowanych). Na stronie http://bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw możesz sprawdzić, jakie leki są objęte refundacją.
  • Możesz również bezpłatnie zaopatrzyć się w leki, które można stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Zgubienie legitymacji i odznaki

W przypadku zgubienia legitymacji lub odznaki, skontaktuj się bezpośrednio z ośrodkiem pobrania, w którym odbyła się donacja.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Poruszając się komunikacją miejską w danym mieście sprawdź, czy potrzebny Ci będzie bilet.
W wielu miejscowościach w Polsce Dawcy mają przywilej jeździć za darmo. Bez biletu możesz podróżować komunikacją w Białymstoku, Tarnobrzegu, Zielonej Górze, Włocławku, Wrocławiu, Łodzi, a w Słupsku, bilet roczny dla Dawcy Przeszczepu wynosi 50 zł. Jako Zasłużony Dawca Przeszczepu możesz korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie w: Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Lublinie, Białej Podlaskiej, Poznaniu, Bydgoszczy, Elblągu, Rzeszowie, Wrocławiu, Mielcu, Szczecinie, Koszalinie oraz Toruniu.

Uprawnienia, dotyczące korzystania z nieodpłatnych przejazdów, opisane są zawsze
w oddzielnych regulaminach przewoźników w danym mieście, dlatego zawsze śledź zmiany
w tych regulaminach. Aby korzystać z darmowych przejazdów, należy przedstawić dokument, potwierdzający uprawnienia (Legitymację Dawcy Przeszczepu lub Legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu) oraz inny dokument, potwierdzający Twoją tożsamość.

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości skontaktuj się z nami.

Mail: popobraniu@dkms.pl

Telefon: +48 22 882 96 80.