Aktualności

Rak nie zna metryki – na te nowotwory najczęściej chorują dzieci

11 Wrzesień 2020

„Państwa dziecko ma nowotwór” – ta informacja wywraca do góry nogami świat wielu rodzin, a dzieciom odbiera beztroskie dzieciństwo. Rocznie w Polsce diagnozuje się około 1100 - 1200 przypadków nowych zachorowań na nowotwory wśród dzieci. Wrzesień ogłoszono Miesiącem Świadomości Nowotworów u Dzieci i Młodzieży, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat chorób onkologicznych u najmłodszych, a także pokazanie, z jakimi problemami muszą mierzyć się mali Pacjenci onkologiczni i ich rodziny. Symbolem tej kampanii jest Złota Wstążka a Fundacja DKMS została partnerem merytorycznym.

Białaczka, guz mózgu, chłoniaki

Nowotwory wieku dziecięcego stanowią 1% wszystkich nowotworów, a najczęściej występującymi w młodej części społeczeństwa są białaczki, guzy mózgu, chłoniaki i mięsaki. W Polsce każdego roku diagnozuje się ok. 1100-1200 przypadków zachorowań na nowotwory wśród dzieci – niestety liczby te są stałe, pomimo tego, że populacja dziecięca zmniejszyła się aż o 20% w ciągu ostatnich 20 lat.

Diagnoza, leczenie, szansa na zdrowie

Nowotwory u dzieci są inne niż u dorosłych, ze względu na odmienną charakterystykę, przebieg kliniczny oraz właściwości biologiczne. Przy ich leczeniu stosuje się różne możliwości terapeutyczne, dostosowane do rodzaju nowotworu: chemioterapię wielolekową, radioterapię, leczenie chirurgiczne, a także coraz częściej immunoterapię oraz terapię komórkową (transplantację komórek krwiotwórczych).
 
Leczenie nowotworów wieku dziecięcego opiera się na zasadzie terapii skojarzonej: chemioterapii wielolekowej, radioterapii i leczeniu chirurgicznym. W ostatnich latach dochodzi do tego immunoterapia i terapia komórkowa. – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.
 
Przykładem terapii komórkowej jest przeszczepienie komórek krwiotwórczych – od Dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego. Rocznie w Polsce około 180-200 dzieci jest poddawanych tej formie leczenia, chociaż warto podkreślić, że część z nich jest poddawana transplantacji z powodu chorób nieonkologicznych. To pokazuje, że dzięki przeszczepieniu krwiotwórczych komórek można leczyć wiele chorób – dodaje prof. Jan Styczyński.

Białaczka – „niezawiniona choroba”

Ostra białaczka limfoblastyczna to choroba „niezawiniona”, która może dotknąć każdego – niezależnie od wieku czy stylu życia, jaki prowadzi. To właśnie leukemia – nowotwór krwi – jest jedną z najczęściej występujących chorób u dzieci. Ze statystyk wynika, że 4 na 100 000 dzieci choruje na białaczkę.
Białaczka rozwija się u dzieci bardzo szybko, ale jeśli zostanie wcześnie zdiagnozowana i wdrożone zostanie leczenie w specjalistycznym ośrodku, to przeważająca liczba Pacjentów ma szansę na wyleczenie. Często niezbędnym etapem terapii jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek od Dawcy spokrewnionego lub niespokrewnionego. Szanse na znalezienie zgodnego Dawcy niespokrewnionego są bardzo małe – wynoszą 1:20 000, a w przypadku rzadkiego genotypu tylko 1: kilku milionów. Pomimo nieustannego rozwoju hematoonkologii i wysokiej skuteczności leczenia, u około 15-20% małych Pacjentów dochodzi do wznowy choroby.

Kampania Złotej Wstążki

Idea złotej wstążki zrodziła się w USA w 1997. Grupa rodziców w Stanach Zjednoczonych zaczęła rozmawiać o stworzeniu uniwersalnego symbolu mającego propagować potrzebę zwiększenia świadomości problemów dotykających dzieci i młodzież z doświadczeniem choroby nowotworowej. Doświadczenie choroby nowotworowej wymaga od nich stawienia czoła wielu wyzwaniom, muszą pokonać szereg trudności, znosić ból. Fundacja DKMS także zaangażowała się w Kampanię Złotej Wstążki w ramach uruchomionego w 2018 Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów z Walczących z Nowotworami Krwi, który wspiera rozwój polskiej hematologii  w czterech obszarach:   wsparcia pacjentów, zakupu nowoczesnego sprzętu dla klinik, współpracy z organizacjami pacjenckimi oraz propagowaniu  wiedzy i edukacji na temat nowotworów krwi i idei dawstwa szpiku.  Choroby hematologiczne  takie jak białaczka, chłoniaki  stanowią  znaczący odsetek wśród ogólnych zachorowań na nowotwory wśród dzieci w Polsce. Jedną z metod leczenia chorób hematoonkologicznych jest przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego.
„Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest szerzenie wiedzy w  społeczeństwie na temat idei dawstwa. Chcemy jako ekspert w tej dziedzinie podzielić się z Państwem wiedzą na temat rejestracji potencjalnych dawców, drogi jaką przechodzi Dawca od momentu rejestracji, aż po oddanie cząstki siebie swojemu genetycznemu bliźniakowi.- mówi Monika Mizerska Lider Programu - Pragniemy  uświadomić jak prosty sposób: rejestrując się w bazie dawców szpiku,  można przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. Angażując się w kampanię edukacyjną wytłumaczymy rodzinom dzieci chorujących na nowotwory krwi o całym procesie transplantacji szpiku i jak wygląda procedura pobrania komórek krwiotwórczych bądź szpiku  ze strony Dawcy. Jak zmieniło się dawstwo szpiku w Polsce przez ostatnie 11 lat. – dodaje Mizerska.
Fundacja DKMS jest partnerem merytorycznym kampanii Złota Wstążka.