Polityka Prywatności

Każdego użytkownika strony www.dkms.pl obowiązuje Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie.

Wykorzystanie plików cookie na stronie internetowej Fundacji DKMS

 1. Strona internetowa www.dkms.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z tej strony. Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień i pozostanie na tej stronie oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www.dkms.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
 3. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.dkms.pl, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony lub do personalizacji jej zawartości.
 4. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla urządzenia końowego, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.dkms.pl mogą przestać być dostępne.
 5. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja DKMS zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na www.dkms.pl.
 2. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Fundacją, pisząc na adres: Fundacja DKSM ul. Altowa 6 lok.9 02-386 Warszawa lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@dkms.pl

Ochrona danych osobowych w Fundacji DKMS

 1. Pracownicy Fundacji DKMS są zobowiązani zgodnie z Art. 39 polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych) do zachowania tajemnicy. To oznacza, że ochrona i bezpieczeństwo danych są dla każdego pracownika DKMS najwyższym nakazem, a ochrona danych osobowych naszych Dawców jest dla nas szczególnie ważna. W celu znalezienia odpowiednich Dawców szpiku kostnego lub Dawców komórek macierzystych DKMS gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w prawnie dopuszczalnym zakresie i tylko po uzyskaniu oświadczenia zgody. DKMS jest (jako niepubliczna odpowiedzialna placówka) zgłoszona do właściwego urzędu nadzoru (GIODO). Urząd nadzoru prowadzi zgodnie z Art. 12 Ust. 2 polskiej Ustawy o Ochronie Danych rejestr wymagających zgłoszenia systemów gromadzących dane. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Fundację DKMS wpisany jest do księgi rejestrowej GIODO pod numerem 077862.
 2. Zbieramy i przechowujemy dane osobowe Dawców, takie jak: nazwisko, adres, data urodzenia, adres pocztowy i adres poczty elektronicznej oraz dane medyczne, takie jak: wzrost, waga i wyniki dotychczas przeprowadzonej typizacji cech tkanek, tak zwane antygeny zgodności tkankowej (ang. Human Leukocyte Antigens) (cechy HLA-A, B, C, DRB1* oraz DQ*). Poza tym informujemy Dawców o każdym niezbędnym kroku.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych, czyli przez Fundację DKMS, wyłącznie na potrzeby związane z udostępnieniem szpiku kostnego lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej danego Dawcy oraz w związku z przesyłaniem materiałów medycznych oraz informacyjnych potencjalnym Dawcom szpiku kostnego.
 4. Dane osobowe potencjalnych Dawców szpiku są przetwarzane przez Fundację DKMS na podstawie art. 16a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2005,Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz na podstwie art. 16 ust. 5 tej ustawy przekazywane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej prowadzonego przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant".
 5. W przypadku potencjalnych Dawców, którzy złożyli podpis pod dwiema klauzulami na formularzu rejestracyjnym, dane osobowe gromadzone przez Fundację DKMS (tzn. nadany mu numer identyfikacyjny, płeć, data urodzenia oraz wyniki typowania tkanek, ilość dotychczas przeprowadzonych typizacji i status Dawcy - w rozumieniu dostępny lub niedostępny) są przekazywane w anonimowej formie do rejestru "NMDP" (The National Marrow Donor Program), bazy potencjalnych Dawców szpiku objętej systemem Grupy DKMS oraz rejestru Dawców komórek macierzystych o nazwie "ZKRD" (Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland), za pośrednictwem którego dane te są udostępniane do ogólnoświatowej bazy Dawców szpiku o nazwie "BMDW" (Bone Marrow Donors Worldwide). Do powyższych rejestrów przekazywane są jedynie dane anonimowe konieczne w procesie doboru Dawcy, ale uniemożliwiające identyfikację danego Dawcy. Nie przekazuje się nazwisk, adresów lub podobnych danych identyfikujących potencjalnego Dawcę.
 6. Każdemu Dawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych. Można dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Fundacji DKMS. Informacje o zmianie danych osobowych mogą być przekazywane za pośrednictwem telefonu, faxu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Fundacja DKMS nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności lub treść takich witryn, których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się od zasad DKMS.