Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. każdego użytkownika strony www.dkms.pl obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.

Fundacja DKMS dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność dawców oraz innych osób korzystających z naszego wsparcia, w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej.

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Dowiedz się więcej
 

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.
My – Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa.
Ty, Twój – każda osoba fizyczna, z którą wiąże nas stosunek prawny, w szczególności dawca, darczyńca, pacjent, wolontariusz.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: www.dkms.pl.
Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Fundacji DKMS w ramach serwisów i funkcjonalności udostępnianych przez Fundację DKMS.
Regulamin Klubu Dawcy – regulamin uczestnictwa w Klubie Dawcy prowadzonym przez Fundację DKMS.
Regulamin Wolontariatu – regulamin programu wolontariatu prowadzony przez Fundację DKMS.

 

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.
My – Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa.
Ty, Twój – każda osoba fizyczna, z którą wiąże nas stosunek prawny, w szczególności dawca, darczyńca, pacjent, wolontariusz.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: www.dkms.pl.
Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Fundacji DKMS w ramach serwisów i funkcjonalności udostępnianych przez Fundację DKMS.
Regulamin Klubu Dawcy – regulamin uczestnictwa w Klubie Dawcy prowadzonym przez Fundację DKMS.
Regulamin Wolontariatu – regulamin programu wolontariatu prowadzony przez Fundację DKMS.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Dowiedz się więcej
 

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:
Fundacja DKMS, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa,
e-mail: kontakt@dkms.pl, telefon: 48 22 882 94 00,

lub przez naszego Inspektora Ochrony Danych
e-mail: iodo@dkms.pl, telefon: +48 22 882 94 00

 

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:
Fundacja DKMS, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa,
e-mail: kontakt@dkms.pl, telefon: 48 22 882 94 00,

lub przez naszego Inspektora Ochrony Danych
e-mail: iodo@dkms.pl, telefon: +48 22 882 94 00

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dowiedz się więcej
 

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

ZGŁOSZENIE JAKO POTENCJALNY DAWCA ZA POMOCĄ STRONY

Zgłoszenia za pomocą Strony przed 25 maja 2018 r.:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci pakietu rejestracyjnego oraz kontaktu odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie lub na wypadek nieodesłania pakietu rejestracyjnego, bądź Twoich pytań związanych z naszym pakietem rejestracyjnym lub procesem rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć rejestracji w naszej bazie dawców. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu po otrzymaniu od Ciebie wypełnionego formularza rejestracyjnego i pałeczek z pobranym wymazem lub po upływie 6 miesięcy od rejestracji poprzez Stronę w przypadku braku odesłanego formularza, bądź cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgłoszenia za pomocą Strony po 25 maja 2018 r.:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci pakietu rejestracyjnego oraz kontaktu odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie lub na wypadek nieodesłania pakietu rejestracyjnego, bądź Twoich pytań związanych z naszym pakietem rejestracyjnym lub procesem rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć rejestracji w naszej bazie dawców. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu po otrzymaniu od Ciebie wypełnionego formularza rejestracyjnego i pałeczek z pobranym wymazem lub po upływie 6 miesięcy od rejestracji poprzez stronę w przypadku braku odesłanego formularza.
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem pakietów rejestracyjnych oraz zarządzania korespondencją.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

REJESTRACJA JAKO POTENCJALNY DAWCA

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów związanych z koordynacją procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (przed i po pobraniu szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych).
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się na wzięcie udziału koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe o Twoim stanie zdrowia w celu przeprowadzenia przez nas koordynacji procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (przed i po pobraniu szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych).
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się na wzięcie udziału w koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe o stanie Twojego zdrowia w celu prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji dawcy, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres co najmniej 30 lat od dnia założenia dokumentacji potencjalnego dawcy, w zależności od tego ile miałeś lat w chwili rejestracji.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 16a ust. 9 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

IV. Cel przetwarzania
W przypadku wypłaty utraconego wynagrodzenia w związku z pobraniem szpiku lub komórek macierzystych, przetwarzamy dodatkowo Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dokonanych płatności. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci wynagrodzenia, utraconego z powodu pobrania szpiku.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Cel przetwarzania
Jeżeli postanowisz wesprzeć finansowo naszą działalność, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej otrzymanej darowizny.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Krajowe i międzynarodowe rejestry dawców komórek macierzystych
Udostępniamy Twoje dane osobowe krajowemu rejestrowi dawców komórek macierzystych – Centralnemu Rejestrowi Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej prowadzonemu przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant w Polsce wyłącznie w celu związanym z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Udostępniamy także część Twoich danych, niepozwalających na Twoją identyfikację, tj. numer dawcy, płeć, wiek, kraj oraz typizację HLA, międzynarodowym rejestrom dawców komórek macierzystych wyłącznie w celu związanym z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku. Tym rejestrom nie zostanie udostępniona żadna informacja umożliwiająca Twoją identyfikację.
b) Laboratoria
Udostępniamy Twoje dane osobowe laboratoriom w Polsce wyłącznie w celu wykonania badań laboratoryjnych istotnych dla przeprowadzenia koordynacji procedur typizacji potwierdzającej lub koordynacji pobrania komórek macierzystych lub szpiku.
Udostępniamy także część Twoich danych niepozwalających na Twoją identyfikację, tj. numer dawcy, płeć, datę urodzenia oraz materiał do badań laboratoryjnych, także innym laboratoriom wyłącznie w celu przeprowadzenia koordynacji procedur typizacji potwierdzającej lub koordynacji pobrania komórek macierzystych lub szpiku. Tym laboratoriom nie zostanie udostępniona żadna informacja umożliwiająca Twoją identyfikację.
c) Kliniki pobierające
Udostępniamy Twoje dane osobowe klinice pobierającej z siedzibą w Polsce w związku z ewentualnym pobraniem szpiku lub komórek macierzystych w celu przeprowadzenia badania potencjalnego dawcy.
d) Ośrodki medyczne w pobliżu miejsca pobytu
W uzasadnionych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe ośrodkom medycznym, w szczególności przychodniom, szpitalom i lekarzom rodzinnym, znajdującym się w pobliżu Twojego miejsca pobytu, w celach związanych z procedurą dotyczącą pobrania szpiku i komórek macierzystych oraz przeprowadzeniem dodatkowych badań laboratoryjnych.
e) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług innych podmiotów do utrzymania ochrony i funkcjonalności Strony. W celu świadczenia tych usług, przetwarzają one adresy IP osób odwiedzających Stronę.
f) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usługodawcy IT do przechowywania Twoich danych osobowych w taki sposób, by były bezpieczne, aktualne i ściśle tajne.
g) Podmioty świadczące usługi zarządzania dokumentacją i informacją
Korzystamy z usług innych osób do importowania Twoich danych osobowych z formularzy rejestracyjnych do naszej bazy danych.
h) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
i) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
j) Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem kart dawcy oraz zarządzaniem korespondencją.
k) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
l) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

ZAPYTANIA PRZEZ STRONĘ

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas usuwane po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a w przypadku braku dalszego kontaktu z Twojej strony, w związku z udzieloną odpowiedzią, po okresie 2 tygodni od udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytanie.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Darowizna dokonana przed 25 maja 2018 r.:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny lub do chwili cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny na akcji lub za pomocą Strony oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Darowizna dokonana po 25 maja 2018 r.:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny na akcji lub za pomocą Strony oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Dostawcy serwisów płatności
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
c) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
g) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

WSPARCIE UDZIELANE PACJENTOM

I. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego wizerunku w celu zorganizowania dla Ciebie akcji rejestracji potencjalnych dawców, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia akcji, bądź jak długo posiadamy wyrażoną przez Ciebie zgodę lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego wizerunku w celu zorganizowania dla Ciebie rejestracji potencjalnych dawców z pośrednictwem internetu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia rejestracji internetowej, bądź jak długo posiadamy wyrażoną przez Ciebie zgodę lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
W celu zorganizowania i przeprowadzenia akcji rejestracji potencjalnych dawców lub rejestracji internetowej na Twoją rzecz możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia akcji i rejestracji internetowej lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

IV. Cel przetwarzania
Jeżeli w ramach pomocy pacjentom udzielimy Ci wsparcia finansowego, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej tej pomocy. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez nas wsparcia finansowego na Twoją rzecz.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Cel przetwarzania
Jeśli zwrócisz się do nas o udzielenie Ci fachowego wsparcia psychologicznego lub medycznego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia Ci tego wsparcia przez współpracujących z nami lekarzy oraz psychologów. Przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu Twojego zdrowia, jest niezbędne dla udzielenia przez nas ww. wsparcia.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak chcesz otrzymywać od nas ww. wsparcie.
Podstawa prawna
Niezbędność zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

VI. Cel przetwarzania
Jeśli zwrócisz się do nas o udzielenie Ci fachowego wsparcia psychologicznego lub medycznego przez naszych lekarzy oraz psychologów, nasi lekarze lub psycholodzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej udzielonego Ci wsparcia.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszych lekarzy oraz psychologów w tym celu przez okres 20 lat od dnia założenia Twojej dokumentacji medycznej.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
e) Podmioty świadczące usługi organizacji eventów i akcji marketingowych, przedstawiciele mediów oraz social media
W ramach prowadzonej akcji rejestracji dawców odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi marketingowe, social media oraz przedstawiciele mediów, w celu promowania organizowanej akcji.
f) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji, przeprowadzeniu i promocji.
g) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

REJESTRACJA JAKO DAWCA – CZŁONEK RODZINY PACJENTA

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot leczniczy, w którym przebywa chory członek Twojej rodziny, w celu udzielenia mu pomocy poprzez znalezienie dawcy i wykonanie przeszczepiania szpiku lub komórek macierzystych. Dane dotyczące tego podmiotu leczniczego, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu niezwłocznego kontaktu z Tobą, aby zaproponować Ci rejestrację jako potencjalny dawca, a tym samym udzielenie pomocy choremu członkowi Twojej rodziny.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu podpisania przez Ciebie formularza rejestracyjnego jako potencjalny dawca, odmowy rejestracji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych oraz ratowania życia i zdrowia chorych na nowotwory krwi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
c) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
d) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

OSOBA KONTAKTOWA WSKAZANA PRZEZ POTENCJALNEGO DAWCĘ

Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy jedynie Twój: numer telefonu, ewentualnie imię i nazwisko oraz informację o rodzaju więzi lub stopnia pokrewieństwa z potencjalnym dawcą.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od potencjalnego dawcy, który podał je nam wypełniając formularz rejestracyjny. Dane dotyczące tożsamości potencjalnego dawcy, który podał nam Twoje dane osobowe, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym dawcą w przypadkach niecierpiących zwłoki w koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu, gdy wymagany będzie pilny kontakt z dawcą w ramach koordynowanej przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku przez okres trwania tej procedury lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych związanych z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Usługi zarządzania dokumentacją i informacją
Korzystamy z usług innych osób do importowania Twoich danych osobowych z formularzy rejestracyjnych do naszej bazy danych.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

KONTAKT W SPRAWIE WSPARCIA ORGANIZACJI AKCJI REJESTRACJI DAWCÓW

Kategorie danych osobowych
W celu zwrócenia się do Ciebie o wparcie przy organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, dane kontaktowe miejsca pracy.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, który współorganizuje z nami akcję rejestracji potencjalnych dawców lub z informacji ogólnie dostępnych w internecie. Dane dotyczące źródła pozyskania przez nas Twoich danych osobowych przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawie wsparcia organizowanej przez nas akcji rejestracji potencjalnych dawców, zgodnie z naszymi celami statutowymi. W przypadku Twojej woli wsparcia organizacji akcji, traktujemy Cię jak wolontariusza współuczestniczącego w jej przeprowadzeniu.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak utrzymujemy wspólny kontakt w celu związanym z organizacją akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz przez okres jej prowadzenia lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych związanych z organizacją akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

WOLONTARIUSZE

Zgłoszenia dokonane za pomocą Strony przed 25 maja 2018 r.:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanego przez Ciebie zgłoszenia za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zawarcia z Tobą porozumienia wolontariackiego, Twojej rezygnacji z zawarcia porozumienia wolontariackiego lub braku reakcji z Twojej strony przez okres 6 miesięcy, bądź cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgłoszenia dokonane za pomocą Strony po dniu 25 maja 2018 r. oraz w innej formie:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanego przez Ciebie zgłoszenia za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania porozumienia o świadczenia wolontariackie.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania porozumienia wolontariackiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz wykonania porozumień ze współorganizatorami akcji oraz podmiotów, które wspierają nas w przeprowadzeniu tych akcji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia akcji rejestracji potencjalnych dawców lub do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania porozumienia wolontariackiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IV. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w postaci głosu oraz wizerunku, gromadzonych w toku przeprowadzanego wywiadu na żywo, wywiadu rejestrowanego za pomocą urządzeń rejestrujących głos oraz obraz, a także wykonanych przez nas i przesłanych przez Ciebie zdjęć z akcji rejestracji dawców, będziemy przetwarzać te dane w celu promowania naszej działalności statutowej oraz idei dawstwa.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne do promowania idei dawstwa i przeprowadzonej akcji rejestracji dawców lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

V. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w postaci inicjowanych połączeń telefonicznych na podany przez Ciebie numer telefonu, będziemy przetwarzać te dane w celu proponowania Ci uczestnictwa w kolejnych akcjach rejestracji dawców oraz promowania naszej działalności statutowej i idei dawstwa.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
f) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji i przeprowadzeniu.
g) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

STAŻYŚCI

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o staż.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla zawartej umowy.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o staż (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego należytego przechowywania dokumentacji księgowej, stanowiącej rozliczenie zawartej umowy o staż. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci świadczeń na podstawie umowy o staż.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
e) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji i przeprowadzeniu.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE/KONTRAHENCI

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.
Podstawa prawna
Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie taka potrzeba.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub wykonywania zawartego porozumienia.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania naszej dokumentacji.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW

Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, podmiot zatrudniający, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę lub zawarliśmy porozumienie w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

CZŁONKOWIE KLUBU DAWCY

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci członkostwa w Klubie Dawcy oraz informowania Cię o nowych inicjatywach, aktywnościach i propozycjach wsparcia naszej działalności w ramach działalności w Klubie Dawcy.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie poinformujesz nas o rezygnacji z członkostwa w Klubie Dawcy, zgodnie z Regulaminem Klubu Dawcy.
Podstawa prawna
Niezbędność realizacji postanowień Regulaminu Klubu Dawcy zgodnie z tym regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy serwisów płatności
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

KANDYDACI DO PRACY

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, imion Twoich rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia prowadzonych przez nas procesów rekrutacji na stanowiska odpowiadające Twoim zainteresowaniom, doświadczeniu oraz wykształceniu lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające prowadzenie rekrutacji
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę w celu, m.in. poszukiwania ofert pracy.
c) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

ADRESACI KAMPANII FUNDRAISINGOWYCH

Kategorie danych osobowych
W przypadku kampanii skierowanych do firm, przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy. W przypadku kampanii skierowanych do osób indywidualnych, przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę o korzystanie z bazy danych, w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem, przedstawicielem, członkiem, subskrybentem lub kontrahentem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe celu przeprowadzenia kampanii fundraisingowej i przesłania Ci propozycji wsparcia naszej działalności statutowej.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia kampanii fundraisingowej lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda udzielona podmiotowi, który udostępnił nam dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE BIURO

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i dokumentów, naszych pracowników oraz gości, a także ograniczenia wizyt tzw. osób niepożądanych, w związku z Twoimi odwiedzinami naszego biura.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewnienia ww. bezpieczeństwa, nie dłużej jednak niż 1 rok od odwiedzin naszego biura lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes, w postaci ochrony informacji, dokumentacji oraz bezpieczeństwa naszych pracowników i gości, znajdujących się w naszym biurze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

UCZESTNICY WARSZTATÓW, KONFERENCJI I INNYCH EVENTÓW

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w organizowanych przez nas warsztatach, konferencjach oraz innych eventach związanych z naszymi celami statutowymi, zgodnie z Twoim zgłoszeniem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci udziału w warsztatach oraz czas ich trwania.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
W przypadku wskazania przez uczestnika warsztatów, konferencji lub innych eventów osoby, z którą chciałby dzielić on pokój hotelowy w związku z ww. wydarzeniem, będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię i nazwisko.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez uczestnika warsztatów, konferencji lub innych eventów na otrzymanym przez nas formularzu rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci zakwaterowania oraz udziału w warsztatach, a także przez czas ich trwania.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes, w postaci zapewnienia zakwaterowania uczestnikom warsztatów, konferencji oraz innych eventów, zgodnie z ich preferencjami, a także organizacji i przeprowadzenia ww. wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

 

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

ZGŁOSZENIE JAKO POTENCJALNY DAWCA ZA POMOCĄ STRONY

Zgłoszenia za pomocą Strony przed 25 maja 2018 r.:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci pakietu rejestracyjnego oraz kontaktu odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie lub na wypadek nieodesłania pakietu rejestracyjnego, bądź Twoich pytań związanych z naszym pakietem rejestracyjnym lub procesem rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć rejestracji w naszej bazie dawców. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu po otrzymaniu od Ciebie wypełnionego formularza rejestracyjnego i pałeczek z pobranym wymazem lub po upływie 6 miesięcy od rejestracji poprzez Stronę w przypadku braku odesłanego formularza, bądź cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgłoszenia za pomocą Strony po 25 maja 2018 r.:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci pakietu rejestracyjnego oraz kontaktu odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie lub na wypadek nieodesłania pakietu rejestracyjnego, bądź Twoich pytań związanych z naszym pakietem rejestracyjnym lub procesem rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć rejestracji w naszej bazie dawców. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu po otrzymaniu od Ciebie wypełnionego formularza rejestracyjnego i pałeczek z pobranym wymazem lub po upływie 6 miesięcy od rejestracji poprzez stronę w przypadku braku odesłanego formularza.
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem pakietów rejestracyjnych oraz zarządzania korespondencją.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

REJESTRACJA JAKO POTENCJALNY DAWCA

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów związanych z koordynacją procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (przed i po pobraniu szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych).
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się na wzięcie udziału koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe o Twoim stanie zdrowia w celu przeprowadzenia przez nas koordynacji procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (przed i po pobraniu szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych).
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak zgadzasz się na wzięcie udziału w koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe o stanie Twojego zdrowia w celu prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji dawcy, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres co najmniej 30 lat od dnia założenia dokumentacji potencjalnego dawcy, w zależności od tego ile miałeś lat w chwili rejestracji.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 16a ust. 9 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

IV. Cel przetwarzania
W przypadku wypłaty utraconego wynagrodzenia w związku z pobraniem szpiku lub komórek macierzystych, przetwarzamy dodatkowo Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dokonanych płatności. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci wynagrodzenia, utraconego z powodu pobrania szpiku.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Cel przetwarzania
Jeżeli postanowisz wesprzeć finansowo naszą działalność, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej otrzymanej darowizny.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Krajowe i międzynarodowe rejestry dawców komórek macierzystych
Udostępniamy Twoje dane osobowe krajowemu rejestrowi dawców komórek macierzystych – Centralnemu Rejestrowi Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej prowadzonemu przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant w Polsce wyłącznie w celu związanym z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Udostępniamy także część Twoich danych, niepozwalających na Twoją identyfikację, tj. numer dawcy, płeć, wiek, kraj oraz typizację HLA, międzynarodowym rejestrom dawców komórek macierzystych wyłącznie w celu związanym z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku. Tym rejestrom nie zostanie udostępniona żadna informacja umożliwiająca Twoją identyfikację.
b) Laboratoria
Udostępniamy Twoje dane osobowe laboratoriom w Polsce wyłącznie w celu wykonania badań laboratoryjnych istotnych dla przeprowadzenia koordynacji procedur typizacji potwierdzającej lub koordynacji pobrania komórek macierzystych lub szpiku.
Udostępniamy także część Twoich danych niepozwalających na Twoją identyfikację, tj. numer dawcy, płeć, datę urodzenia oraz materiał do badań laboratoryjnych, także innym laboratoriom wyłącznie w celu przeprowadzenia koordynacji procedur typizacji potwierdzającej lub koordynacji pobrania komórek macierzystych lub szpiku. Tym laboratoriom nie zostanie udostępniona żadna informacja umożliwiająca Twoją identyfikację.
c) Kliniki pobierające
Udostępniamy Twoje dane osobowe klinice pobierającej z siedzibą w Polsce w związku z ewentualnym pobraniem szpiku lub komórek macierzystych w celu przeprowadzenia badania potencjalnego dawcy.
d) Ośrodki medyczne w pobliżu miejsca pobytu
W uzasadnionych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe ośrodkom medycznym, w szczególności przychodniom, szpitalom i lekarzom rodzinnym, znajdującym się w pobliżu Twojego miejsca pobytu, w celach związanych z procedurą dotyczącą pobrania szpiku i komórek macierzystych oraz przeprowadzeniem dodatkowych badań laboratoryjnych.
e) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług innych podmiotów do utrzymania ochrony i funkcjonalności Strony. W celu świadczenia tych usług, przetwarzają one adresy IP osób odwiedzających Stronę.
f) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usługodawcy IT do przechowywania Twoich danych osobowych w taki sposób, by były bezpieczne, aktualne i ściśle tajne.
g) Podmioty świadczące usługi zarządzania dokumentacją i informacją
Korzystamy z usług innych osób do importowania Twoich danych osobowych z formularzy rejestracyjnych do naszej bazy danych.
h) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
i) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
j) Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem kart dawcy oraz zarządzaniem korespondencją.
k) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
l) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

ZAPYTANIA PRZEZ STRONĘ

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas usuwane po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a w przypadku braku dalszego kontaktu z Twojej strony, w związku z udzieloną odpowiedzią, po okresie 2 tygodni od udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytanie.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Darowizna dokonana przed 25 maja 2018 r.:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny lub do chwili cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny na akcji lub za pomocą Strony oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Darowizna dokonana po 25 maja 2018 r.:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny na akcji lub za pomocą Strony oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Dostawcy serwisów płatności
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
c) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
g) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

WSPARCIE UDZIELANE PACJENTOM

I. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego wizerunku w celu zorganizowania dla Ciebie akcji rejestracji potencjalnych dawców, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia akcji, bądź jak długo posiadamy wyrażoną przez Ciebie zgodę lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego wizerunku w celu zorganizowania dla Ciebie rejestracji potencjalnych dawców z pośrednictwem internetu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia rejestracji internetowej, bądź jak długo posiadamy wyrażoną przez Ciebie zgodę lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
W celu zorganizowania i przeprowadzenia akcji rejestracji potencjalnych dawców lub rejestracji internetowej na Twoją rzecz możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia akcji i rejestracji internetowej lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

IV. Cel przetwarzania
Jeżeli w ramach pomocy pacjentom udzielimy Ci wsparcia finansowego, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej tej pomocy. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez nas wsparcia finansowego na Twoją rzecz.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Cel przetwarzania
Jeśli zwrócisz się do nas o udzielenie Ci fachowego wsparcia psychologicznego lub medycznego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia Ci tego wsparcia przez współpracujących z nami lekarzy oraz psychologów. Przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu Twojego zdrowia, jest niezbędne dla udzielenia przez nas ww. wsparcia.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak chcesz otrzymywać od nas ww. wsparcie.
Podstawa prawna
Niezbędność zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

VI. Cel przetwarzania
Jeśli zwrócisz się do nas o udzielenie Ci fachowego wsparcia psychologicznego lub medycznego przez naszych lekarzy oraz psychologów, nasi lekarze lub psycholodzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej udzielonego Ci wsparcia.
Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszych lekarzy oraz psychologów w tym celu przez okres 20 lat od dnia założenia Twojej dokumentacji medycznej.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
e) Podmioty świadczące usługi organizacji eventów i akcji marketingowych, przedstawiciele mediów oraz social media
W ramach prowadzonej akcji rejestracji dawców odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi marketingowe, social media oraz przedstawiciele mediów, w celu promowania organizowanej akcji.
f) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji, przeprowadzeniu i promocji.
g) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

REJESTRACJA JAKO DAWCA – CZŁONEK RODZINY PACJENTA

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot leczniczy, w którym przebywa chory członek Twojej rodziny, w celu udzielenia mu pomocy poprzez znalezienie dawcy i wykonanie przeszczepiania szpiku lub komórek macierzystych. Dane dotyczące tego podmiotu leczniczego, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu niezwłocznego kontaktu z Tobą, aby zaproponować Ci rejestrację jako potencjalny dawca, a tym samym udzielenie pomocy choremu członkowi Twojej rodziny.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu podpisania przez Ciebie formularza rejestracyjnego jako potencjalny dawca, odmowy rejestracji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych oraz ratowania życia i zdrowia chorych na nowotwory krwi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
c) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
d) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

OSOBA KONTAKTOWA WSKAZANA PRZEZ POTENCJALNEGO DAWCĘ

Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy jedynie Twój: numer telefonu, ewentualnie imię i nazwisko oraz informację o rodzaju więzi lub stopnia pokrewieństwa z potencjalnym dawcą.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od potencjalnego dawcy, który podał je nam wypełniając formularz rejestracyjny. Dane dotyczące tożsamości potencjalnego dawcy, który podał nam Twoje dane osobowe, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym dawcą w przypadkach niecierpiących zwłoki w koordynowanej przez nas procedurze pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu, gdy wymagany będzie pilny kontakt z dawcą w ramach koordynowanej przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku przez okres trwania tej procedury lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych związanych z koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Usługi zarządzania dokumentacją i informacją
Korzystamy z usług innych osób do importowania Twoich danych osobowych z formularzy rejestracyjnych do naszej bazy danych.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

KONTAKT W SPRAWIE WSPARCIA ORGANIZACJI AKCJI REJESTRACJI DAWCÓW

Kategorie danych osobowych
W celu zwrócenia się do Ciebie o wparcie przy organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, dane kontaktowe miejsca pracy.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, który współorganizuje z nami akcję rejestracji potencjalnych dawców lub z informacji ogólnie dostępnych w internecie. Dane dotyczące źródła pozyskania przez nas Twoich danych osobowych przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawie wsparcia organizowanej przez nas akcji rejestracji potencjalnych dawców, zgodnie z naszymi celami statutowymi. W przypadku Twojej woli wsparcia organizacji akcji, traktujemy Cię jak wolontariusza współuczestniczącego w jej przeprowadzeniu.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak utrzymujemy wspólny kontakt w celu związanym z organizacją akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz przez okres jej prowadzenia lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych związanych z organizacją akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz koordynowaniem przez nas procedury pobrania komórek macierzystych z krwi lub szpiku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

WOLONTARIUSZE

Zgłoszenia dokonane za pomocą Strony przed 25 maja 2018 r.:
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanego przez Ciebie zgłoszenia za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zawarcia z Tobą porozumienia wolontariackiego, Twojej rezygnacji z zawarcia porozumienia wolontariackiego lub braku reakcji z Twojej strony przez okres 6 miesięcy, bądź cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgłoszenia dokonane za pomocą Strony po dniu 25 maja 2018 r. oraz w innej formie:
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanego przez Ciebie zgłoszenia za pomocą Strony.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania porozumienia o świadczenia wolontariackie.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania porozumienia wolontariackiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców oraz wykonania porozumień ze współorganizatorami akcji oraz podmiotów, które wspierają nas w przeprowadzeniu tych akcji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia akcji rejestracji potencjalnych dawców lub do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania porozumienia wolontariackiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IV. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w postaci głosu oraz wizerunku, gromadzonych w toku przeprowadzanego wywiadu na żywo, wywiadu rejestrowanego za pomocą urządzeń rejestrujących głos oraz obraz, a także wykonanych przez nas i przesłanych przez Ciebie zdjęć z akcji rejestracji dawców, będziemy przetwarzać te dane w celu promowania naszej działalności statutowej oraz idei dawstwa.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne do promowania idei dawstwa i przeprowadzonej akcji rejestracji dawców lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

V. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w postaci inicjowanych połączeń telefonicznych na podany przez Ciebie numer telefonu, będziemy przetwarzać te dane w celu proponowania Ci uczestnictwa w kolejnych akcjach rejestracji dawców oraz promowania naszej działalności statutowej i idei dawstwa.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
f) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji i przeprowadzeniu.
g) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

STAŻYŚCI

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o staż.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla zawartej umowy.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o staż (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego należytego przechowywania dokumentacji księgowej, stanowiącej rozliczenie zawartej umowy o staż. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci świadczeń na podstawie umowy o staż.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
e) Podmioty biorące udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców
W zakresie organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji i przeprowadzeniu.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE/KONTRAHENCI

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.
Podstawa prawna
Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie taka potrzeba.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub wykonywania zawartego porozumienia.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania naszej dokumentacji.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW

Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, podmiot zatrudniający, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę lub zawarliśmy porozumienie w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

CZŁONKOWIE KLUBU DAWCY

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci członkostwa w Klubie Dawcy oraz informowania Cię o nowych inicjatywach, aktywnościach i propozycjach wsparcia naszej działalności w ramach działalności w Klubie Dawcy.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie poinformujesz nas o rezygnacji z członkostwa w Klubie Dawcy, zgodnie z Regulaminem Klubu Dawcy.
Podstawa prawna
Niezbędność realizacji postanowień Regulaminu Klubu Dawcy zgodnie z tym regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy serwisów płatności
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

KANDYDACI DO PRACY

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, imion Twoich rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia prowadzonych przez nas procesów rekrutacji na stanowiska odpowiadające Twoim zainteresowaniom, doświadczeniu oraz wykształceniu lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające prowadzenie rekrutacji
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę w celu, m.in. poszukiwania ofert pracy.
c) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

ADRESACI KAMPANII FUNDRAISINGOWYCH

Kategorie danych osobowych
W przypadku kampanii skierowanych do firm, przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy. W przypadku kampanii skierowanych do osób indywidualnych, przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę o korzystanie z bazy danych, w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem, przedstawicielem, członkiem, subskrybentem lub kontrahentem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe celu przeprowadzenia kampanii fundraisingowej i przesłania Ci propozycji wsparcia naszej działalności statutowej.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia kampanii fundraisingowej lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda udzielona podmiotowi, który udostępnił nam dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.
e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE BIURO

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i dokumentów, naszych pracowników oraz gości, a także ograniczenia wizyt tzw. osób niepożądanych, w związku z Twoimi odwiedzinami naszego biura.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewnienia ww. bezpieczeństwa, nie dłużej jednak niż 1 rok od odwiedzin naszego biura lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes, w postaci ochrony informacji, dokumentacji oraz bezpieczeństwa naszych pracowników i gości, znajdujących się w naszym biurze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

UCZESTNICY WARSZTATÓW, KONFERENCJI I INNYCH EVENTÓW

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w organizowanych przez nas warsztatach, konferencjach oraz innych eventach związanych z naszymi celami statutowymi, zgodnie z Twoim zgłoszeniem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci udziału w warsztatach oraz czas ich trwania.
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
W przypadku wskazania przez uczestnika warsztatów, konferencji lub innych eventów osoby, z którą chciałby dzielić on pokój hotelowy w związku z ww. wydarzeniem, będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię i nazwisko.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez uczestnika warsztatów, konferencji lub innych eventów na otrzymanym przez nas formularzu rejestracyjnym.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci zakwaterowania oraz udziału w warsztatach, a także przez czas ich trwania.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes, w postaci zapewnienia zakwaterowania uczestnikom warsztatów, konferencji oraz innych eventów, zgodnie z ich preferencjami, a także organizacji i przeprowadzenia ww. wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

INFORMACJE O NASZYCH NOWYCH INICJATYWACH I AKTYWNOŚCIACH

Dowiedz się więcej
 

Marketing bezpośredni dotyczący naszej działalności statutowej

Cel przetwarzania
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, w celu wysyłania Ci marketingu bezpośredniego dotyczącego naszej działalności statutowej za pomocą podanego przez Ciebie adresu e-mail lub pocztą tradycyjną na Twój adres zamieszkania.
Okres przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak długo nie sprzeciwiasz się ich otrzymywaniu.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu o naszej działalności statutowej w celu szerzenia idei dawstwa i pomocy osobom chorym na nowotwory krwi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu bezpośredniego korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie.

Informowanie o naszych inicjatywach wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Cel przetwarzania
Jeśli kiedykolwiek zgodzisz się na otrzymywanie od nas informacji o naszych nowych inicjatywach, aktywnościach, w tym życzeń urodzinowych oraz propozycji wsparcia finansowego naszej działalności statutowej na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu za pomocą wiadomości sms lub inicjowanych przez nas połączeń, będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, w celu wysyłania Ci ww. informacji, zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem.
Okres przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak będziemy świadczyć tę usługę, zgodnie z Regulaminem oraz jak długo nie poinformujesz nas o cofnięciu swojej zgody na otrzymywanie od nas tych informacji
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie.

 

Marketing bezpośredni dotyczący naszej działalności statutowej

Cel przetwarzania
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, w celu wysyłania Ci marketingu bezpośredniego dotyczącego naszej działalności statutowej za pomocą podanego przez Ciebie adresu e-mail lub pocztą tradycyjną na Twój adres zamieszkania.
Okres przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak długo nie sprzeciwiasz się ich otrzymywaniu.
Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu o naszej działalności statutowej w celu szerzenia idei dawstwa i pomocy osobom chorym na nowotwory krwi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu bezpośredniego korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie.

Informowanie o naszych inicjatywach wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Cel przetwarzania
Jeśli kiedykolwiek zgodzisz się na otrzymywanie od nas informacji o naszych nowych inicjatywach, aktywnościach, w tym życzeń urodzinowych oraz propozycji wsparcia finansowego naszej działalności statutowej na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu za pomocą wiadomości sms lub inicjowanych przez nas połączeń, będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, w celu wysyłania Ci ww. informacji, zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem.
Okres przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak będziemy świadczyć tę usługę, zgodnie z Regulaminem oraz jak długo nie poinformujesz nas o cofnięciu swojej zgody na otrzymywanie od nas tych informacji
Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dowiedz się więcej
 

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach, w tym profilowania opartego na tej podstawie.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej organizacji pożytku publicznego.
Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

 

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach, w tym profilowania opartego na tej podstawie.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej organizacji pożytku publicznego.
Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Dowiedz się więcej
 

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem zarejestrowania Cię jako potencjalnego dawcę lub realizacji łączącego nas innego stosunku prawnego, zgodnie z naszymi celami statutowymi.

Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszych inicjatywach i propozycjach wsparcia na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, nie będziemy mogli przesyłać Ci takich informacji.

 

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem zarejestrowania Cię jako potencjalnego dawcę lub realizacji łączącego nas innego stosunku prawnego, zgodnie z naszymi celami statutowymi.

Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszych inicjatywach i propozycjach wsparcia na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, nie będziemy mogli przesyłać Ci takich informacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ

Dowiedz się więcej
 

Używamy technologii, takich jak pliki cookie, w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na Stronie, zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. W tym zakresie możesz podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

Terminem „cookie” określamy wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Używamy także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na naszej Stronie (więcej o nich w informacjach poniżej).

Istnieją różne typu plików cookie, np.:
‒ pliki cookie obsługiwane bezpośrednio przez nas i pliki cookie obsługiwane w naszym imieniu, np. przez firmy analizujące dla nas dane;
‒ pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas, w tym te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę.

Poniżej znajdziesz informację których plików cookie używamy i jaki jest cel ich stosowania.

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą nam także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

Google Analytics oraz pliki cookie
Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google AdWords
Na Stronie wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa. Technologia ta pozwala nam na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing pozwala wyświetlać reklamę Strony osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli nie chcesz aby ta usługa miała do Ciebie zastosowanie, możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej, przejdź na stronę http://youronlinechoices.eu/.

Piksel Facebook
Na Stronie stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy jego pomocy uzyskujemy możliwość śledzenia poczynań osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie kliknięciu na reklamę Facebooka. Dzięki temu możemy określić skuteczność ogłoszeń reklamowych dla celów statystyki i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy, że nie widzimy danych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Cię zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może te dane połączyć z Twoim kontem na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google Custom Search Engine
Na Stronie używamy wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google są dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Google Double Click
Strona może wykorzystywać pliki cookie DART dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Pliki cookie DART umożliwiają Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Możesz w każdej zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji także na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp możesz zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.

Wtyczki społecznościowe
Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy odwiedzasz Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedziłeś konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności.

Grupy niestandardowych odbiorców
Strona wykorzystuje technologię retargetowania pod nazwą „grupy niestandardowych odbiorców” stworzoną przez portal społecznościowy Facebook należący do firmy Facebook Inc. z siedzibą w USA. Technologia ta umożliwia nam prowadzenie działań remarketingowych poprzez udostępnianie użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili wcześniej Stronę, informacji o nas poprzez sieć odbiorców na Facebooku. W tym celu Strona wykorzystuje tzw. „piksele Facebooka”. Pozwalają one Facebookowi zapamiętać Cię jako osobę odwiedzające Stronę oraz wykorzystać zgromadzone dane do wyświetlania reklam na tym portalu społecznościowym. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz w każdej chwili odmówić członkostwa w grupie niestandardowych odbiorców poprzez stronę: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.

 

Używamy technologii, takich jak pliki cookie, w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na Stronie, zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. W tym zakresie możesz podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

Terminem „cookie” określamy wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Używamy także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na naszej Stronie (więcej o nich w informacjach poniżej).

Istnieją różne typu plików cookie, np.:
‒ pliki cookie obsługiwane bezpośrednio przez nas i pliki cookie obsługiwane w naszym imieniu, np. przez firmy analizujące dla nas dane;
‒ pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas, w tym te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę.

Poniżej znajdziesz informację których plików cookie używamy i jaki jest cel ich stosowania.

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą nam także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

Google Analytics oraz pliki cookie
Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google AdWords
Na Stronie wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa. Technologia ta pozwala nam na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing pozwala wyświetlać reklamę Strony osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli nie chcesz aby ta usługa miała do Ciebie zastosowanie, możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej, przejdź na stronę http://youronlinechoices.eu/.

Piksel Facebook
Na Stronie stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy jego pomocy uzyskujemy możliwość śledzenia poczynań osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie kliknięciu na reklamę Facebooka. Dzięki temu możemy określić skuteczność ogłoszeń reklamowych dla celów statystyki i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy, że nie widzimy danych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Cię zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może te dane połączyć z Twoim kontem na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google Custom Search Engine
Na Stronie używamy wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google są dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Google Double Click
Strona może wykorzystywać pliki cookie DART dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Pliki cookie DART umożliwiają Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Możesz w każdej zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji także na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp możesz zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.

Wtyczki społecznościowe
Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy odwiedzasz Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedziłeś konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności.

Grupy niestandardowych odbiorców
Strona wykorzystuje technologię retargetowania pod nazwą „grupy niestandardowych odbiorców” stworzoną przez portal społecznościowy Facebook należący do firmy Facebook Inc. z siedzibą w USA. Technologia ta umożliwia nam prowadzenie działań remarketingowych poprzez udostępnianie użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili wcześniej Stronę, informacji o nas poprzez sieć odbiorców na Facebooku. W tym celu Strona wykorzystuje tzw. „piksele Facebooka”. Pozwalają one Facebookowi zapamiętać Cię jako osobę odwiedzające Stronę oraz wykorzystać zgromadzone dane do wyświetlania reklam na tym portalu społecznościowym. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz w każdej chwili odmówić członkostwa w grupie niestandardowych odbiorców poprzez stronę: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Dowiedz się więcej
 

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz, w przypadku odwiedzania Strony, tylko podmiotom, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i posiadają stosowny certyfikat przystąpienia. O tych podmiotach informujemy Cię w części 7 Polityki Prywatności. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

 

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz, w przypadku odwiedzania Strony, tylko podmiotom, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i posiadają stosowny certyfikat przystąpienia. O tych podmiotach informujemy Cię w części 7 Polityki Prywatności. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Dowiedz się więcej
 

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.