ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI KRWI NA RÓŻNYCH ETAPACH CHOROBY

Zbilansowana dieta może wspomagać leczenie chorób hematoonkologicznych i wpływać na ich przebieg. Odpowiednia ilość składników odżywczych w codziennym menu zapobiega powstawaniu niedoborów żywieniowych i pomaga utrzymać optymalną masę ciała.

Zapewnia sprawniejszą pracę układu odpornościowego osoby chorej oraz szybszą odbudowę komórek uszkodzonych przez chemioterapię lub chemioradioterapię. U osób wymagających przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych odpowiedni sposób żywienia zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań i odrzucenia przeszczepu.

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu webinarów, który będzie poświęcony tematyce prawidłowego żywienia pacjentów z nowotworami krwi na różnych etapach choroby – od diagnozy przez leczenie do rekonwalescencji.