DZIAŁAMY RAZEM

W Fundacji DKMS wspieramy inicjatywy i projekty mające na celu pomoc Pacjentom hematologicznym i cierpiącym na nowotwory krwi. Chętnie angażujemy się w działania organizacji pacjentów, zarówno tych, które prowadzone są na poziomie lokalnym, jak też ogólnopolskim.

Zależy nam na współpracy, wymianie doświadczeń, wypracowaniu i wdrożeniu jak najlepszych rozwiązań i praktyk. Uważamy, że tylko wspólne działanie i wspólny głos środowiska, mogą przynieść zmiany i poprawę warunków oraz jakości leczenia Pacjentów.

spełnianie marzeń z Fundacją Mam Marzenie

Współpracę z Fundacją Mam Marzenie rozpoczęliśmy 1 grudnia 2018. Fundacja spełnia marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Działalność tej organizacji jest nam bardzo bliska. Wielu marzycieli to dzieci chore na nowotwory krwi. Spełnienie marzenia jest takim momentem, gdy można kompletnie zapomnieć o chorobie.

Jest to wsparcie, dzięki któremu na twarzy dziecka pojawia się uśmiech. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy brać udział w tak wspaniałych działaniach. Od początku współpracy spełniliśmy wspólnie 24 marzenia, a kolejne 19 zaadoptowaliśmy i czekamy na ich realizację.

WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ KOALICJĄ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Współpracę z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych rozpoczęliśmy w grudniu 2018 roku. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (członek European Cancer Patient Coalition - ECPC), reprezentuje głos Pacjentów onkologicznych w Polsce, zrzeszonych w 44 organizacjach z terenu całego kraju.


W ramach współpracy organizujemy warsztaty dla Pacjentów hemtaoonkologicznych i ich bliskich, dofinansowujemy wydanie Głosu Pacjenta oraz bierzemy udział w licznych wydarzeniach dedykowanych Pacjentom.

ŻYWIENIE Z FUNDACJĄ ISKIERKĄ

Współpracę z Fundacją Iskierka rozpoczęliśmy w 2017 roku. Fundacja zajmuje się budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 dziećmi.


Nasza współpraca Fundacji DKMS i Iskierka - koncentruje się przede wszystkim na obszarze związanym z żywieniem.


W marcu 2020 skończyliśmy prace nad 3 częścią poradnika żywieniowego JedzOnko.

Współpraca związana z organizacją Dni Dawcy Szpiku

Fundacja DKMS od blisko 11 lat rejestruje potencjalnych Dawców na stacjonarnych akcjach zwanych Dniem Dawcy Szpiku. W organizacji takich akcji wspierają nas nie tylko prywatne osoby, ale tez inne organizacje.

Przez 11 lat mieliśmy przyjemność współpracy z ponad 20 organizacjami z całej Polski.

KONTAKT

Ewa Nawrot

Ewa Nawrot

Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów
ewa.nawrot@dkms.pl