WSPÓŁPRACA Z PKPO

Misją Koalicji Pacjentów Onkologicznych jest zmiana postrzegania chorób nowotworowych, które współcześnie są w większości chorobami przewlekłymi. Pacjent zamiast walczyć z rakiem powinien nauczyć się jak się leczyć i jak żyć z chorobą nowotworową. Współpraca z Koalicją, a także poszczególnymi członkami Koalicji wpisuje się w naszą ideę i przekonanie, że tylko wspólne działanie i wspólny głos środowiska, mogą przynieść zmiany i poprawę warunków oraz jakości leczenia Pacjentów.


WARSZTATY DLA PACJENTÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH I ICH BLISKICH

Od początku 2019 roku we współpracy z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych i Stowarzyszeniem Hematoonkologiczni organizujemy warsztaty dla pacjentów hematoonkologicznych i ich bliskich. Na rok 2020 zaplanowaliśmy ich 10. Niestety panująca na świecie pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam ich realizację w sposób tradycyjny.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przenosimy się do online i umieszczamy serię filmów o tym, jak radzić sobie w czasach pandemii. W cyklu spotkamy się z lekarzami hematologami, pscychoonkologiem i specjalistą chorób zakaźnych.


Głos Pacjenta

W ramach współpracy z PKPO dofinansowujemy nakład Głosu Pacjenta – kwartalnika wydawanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Każde wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie PKPO.

„Głos Pacjenta Onkologicznego” to bezpłatny dwumiesięcznik dla chorych na nowotwory i ich bliskich kolportowany do ponad 150 miejsc w Polsce: centrów onkologii, oddziałów i poradni onkologicznych, a przede wszystkim do organizacji pacjentów. 

Misją „Głosu” jest niesienie nadziei, wsparcie osób chorych na nowotwory i ich bliskich, edukacja jak się skutecznie leczyć i zachować dobrą jakość życia w chorobie.  

Każdy numer „Głosu” poświęcony jest odrębnemu tematowi. Czasopismo ma stałe działy dedykowane określonym zagadnieniom – w każdym numerze dwie strony poświęcone są również hematologii.

Zjazd PTHiT

We wrześniu 2019 roku wspólnie zorganizowaliśmy sesję pacjencką w trakcie XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbył się w Łodzi. Było to dla nas bardzo ważne i wyjątkowe wydarzenie. Po raz pierwszy w historii zjazdów PTHiT odbyła się sesja poświęcona pacjentom i prowadzona przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych wraz z silną reprezentację ośmiu organizacji wspierających pacjentów hematoonkologicznych. W naszej sesji „Aktualne potrzeby i problemy polskich pacjentów z nowotworami krwi” udział wzięli przedstawiciele środowiska medycznego i Ministerstwa Zdrowia.

Podczas sesji silnie wybrzmiało, jak istotna jest współpraca ludzi z różnych kręgów, ponieważ tylko wspólnymi siłami możemy pracować nad tym, aby poprawić standardy leczenia, rehabilitacji oraz powrotu do pełni zdrowia polskich pacjentów.

Na zakończenie sesji jej uczestnicy podpisali petycję, w której przedstawione zostały najbardziej pilne potrzeby polskiego pacjenta hematoonkologicznego. Dokument ten został złożony przez przedstawicieli Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych na ręce ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz wicepremiera Piotra Glińskiego.

Sesja pacjentów podczas XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów była dla nas – organizacji wspierających pacjentów – bardzo ważna. Była też okazją do lepszego wzajemnego poznania i inspiracją do kolejnych spotkań i wspólnych działań na rzecz ludzi chorujących na nowotwory krwi.