Informacja prasowa

84 proc. Polaków chętnie pomaga innym! Jak wspieramy potrzebujących? Wyniki ogólnopolskiego badania Fundacji DKMS

Czy Polacy pomoc mają zapisaną w genach? Tak! Potwierdza to ogólnopolskie badanie, przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja b.r. przez agencję badawczą Biostat. Celem było sprawdzenie, jaki stosunek do pomagania mają Polacy. Wyniki napawają optymizmem i pokazują, że jesteśmy altruistami!

20.05.2021

Czy chętnie udzielamy pomocy?

Uczestnicy badania zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, dotyczące tego, czy udzielają szeroko rozumianej pomocy osobom potrzebującym. Aż 84 proc. ankietowanych zadeklarowało, że pomaga innym, z czego odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło blisko 18 proc. badanych, a nieco ponad 66 proc. - „raczej tak”. Pomocy „raczej nie udziela” 14 proc. badanych, a 2 proc. ankietowanych w ogóle nie angażuje się w takie działania. Co ciekawe, wyniki pokazują, że kobiety częściej niż mężczyźni deklarują udzielnie pomocy innym („zdecydowanie tak”) – odpowiednio: 21 proc. do 14 proc.

Chęć udzielania pomocy
Chęć udzielania pomocy

Wolontariat, wsparcie finansowe czy psychiczne?

Pomagać można na wiele sposobów – i my, Polacy, doskonale to wiemy. Bo każda forma jest dobra, jeśli realnie może wesprzeć osoby potrzebujące. Respondenci, którzy wzięli udział
w badaniu wskazali formy pomocy, w jakie się angażują.

 • 34 proc. ankietowanych preferuje udzielanie pomocy innym w formie materialnej innej niż pieniężna.
 • 31 proc. badanych wskazało na formę pieniężną.
 • Blisko 21 proc. respondentów preferuje czynną formę pomocy, np. wolontariat.
 • Prawie 14 proc. woli udzielać wsparcia duchowego czy psychicznego.
Preferowane formy pomocy

Badanie pokazuje, że na jeden temat - jakim jest pomaganie - mamy różne spojrzenia, które kształtują się odmiennie w poszczególnych grupach wiekowych.

Warto podkreślić, że badani z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lata) znacząco rzadziej niż respondenci z pozostałych grup wskazywali, iż preferowaną przez nich formą pomagania innym jest wsparcie pieniężne (19 proc.), ale za to częściej niż pozostali deklarowali wsparcie duchowe (23 proc.). Co warto podkreślić, również ta grupa respondentów najchętniej angażuje się czynną formę pomocy, jaką jest wolontariat, opieka, praca (23 proc.). Z kolei badani w wieku od 35 do 44 lat częściej od pozostałych wskazywali, że wybieraną przez nich formą udzielania pomocy jest wsparcie materialne, ale odmienne od pieniężnego (40 proc.). Na wsparcie finansowe najchętniej wskazywali respondenci z grupy wiekowej 25-34 lata (36 proc.).

Preferowane formy pomocy

Pomoc innym w trakcie pandemii

W badaniu sprawdzono również, czy w ciągu ostatniego roku, zdominowanego przez pandemię, Polacy włączali się w działania pomocowe.

 • Niemal 4/5 badanych w ciągu ostatniego roku włączyło się w działania pomocowe.
 • Nieco ponad 1/5 respondentów udzieliła w tej kwestii odpowiedzi negatywnej, z czego co dwudziesty respondent nie włączył się w działania pomocowe, ponieważ nie widział takiej potrzeby.

Ankietowani, którzy zadeklarowali, że pomagali innym w trakcie pandemii, wspierali potrzebujących w następujący sposób:

 • Niemal 3/5 badanych przyznało, że udzieliło pomocy poprzez przekazanie 1% podatku.
 • Mniej niż połowa ankietowanych wsparła pieniężne zbiórki publiczne na leczenie chorych.
 • Prawie 1/3 respondentów wsparła zbiórki żywności.
 • Więcej niż 1/4 dostarczała zakupy dla chorych na COVID-19.
 • Niemal 1/4 badanych przyznała, że w ciągu ostatniego roku udzielała pomocy seniorom.
 • Prawie 1/5 oddawała krew i/lub pomagała w schroniskach dla zwierząt.
 • W przypadku odpowiedzi „inne” respondenci najczęściej wskazywali na przekazywanie odzieży potrzebującym.
Inne formy pomocy

Zarejestrowani Dawcy szpiku a badanie

Wśród osób biorących udział w badaniu znaleźli się również potencjalni Dawcy szpiku – stanowili 27 proc. badanych. Co ciekawe, ankietowani z tej grupy znacząco częściej wskazywali, że w ciągu ostatniego roku włączali się w działania pomocowe. Zarejestrowani potencjalni Dawcy szpiku również częściej deklarowali, że preferują czynną formę udzielania pomocy, np. wolontariat.

Podzial respondentów ze względu na rejestracje jako potencjalny dawca
Podział respondentów ze względu na preferowane formy pomocy
Podział respondentów ze względu na preferowane formy pomocy
Wyniki badania bardzo nas cieszą, bo pokazują, że pomoc mamy zapisaną w genach i chcemy wspierać potrzebujących. To, co istotne, to fakt, że respondenci nie zapomnieli w trakcie pandemii o chorych na nowotwory krwi, i jako jedną z form pomocy wybierali rejestrację w bazie Dawców szpiku – 13 proc. respondentów. Bardzo ciekawe okazały się odpowiedzi zarejestrowanych potencjalnych Dawców, którzy – jak pokazują wyniki – chętniej niż inni włączają się w działania pomocowe.

mówi Magdalena Przysłupska, Rzecznik prasowy Fundacji DKMS.

Myślę, że pomaganie możemy porównać do efektu kuli śnieżnej – gdy zrobimy to raz, to chcemy działać regularnie, bo widzimy, że nasze zaangażowanie może odmienić czyjś los. Doskonałym przykładem na to są Dawcy faktyczni z bazy Fundacji DKMS. To osoby, które już bardzo pomogły, oddając potrzebującemu Pacjentowi cząstkę siebie, a mimo to chcą działać dalej na rzecz idei dawstwa szpiku, dlatego angażują się w działania Klubu Dawcy Fundacji DKMS czy akcje rejestracji. Najlepszym dowodem na to, że Polacy chcą pomagać, jest 9056 Dawców faktycznych z bazy Fundacji DKMS, którzy bezinteresownie oddali krwiotwórcze komórki macierzyste, by ratować życie drugiej osoby.

– dodaje Magdalena Przysłupska.

Pobierz informację prasową jako: