Informacja prasowa

DKMS i Be The Match połączyły siły, by pomagać dzieciom z chorobami układu krwiotwórczego

Uruchomienie Programu "Wsparcie Publicznego Systemu Opieki Zdrowotnej przez DKMS we współpracy z Be The Match Na Rzecz Ochrony Chorych", którego celem jest zwiększenie dostępu do transplantacji dla Pacjentów potrzebujących przeszczepienia szpiku w Republice Południowej Afryki.

21.02.2022

DKMS i Be The Match USA uruchomiły wspólny program pilotażowy dla młodych mieszkańców Republiki Południowej Afryki, którzy chorują na nowotwory krwi oraz inne zagrażające życiu choroby, takie jak anemia aplastyczna. Dzięki programowi „Wsparcie Publicznego Systemu Opieki Zdrowotnej przez DKMS we współpracy z Be The Match” obie organizacje non-profit umożliwią ośmiu pacjentom z tego kraju, w wieku od 0 do 18 lat, potrzebującym przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy, otrzymanie leczenia ratującego życie.

Co 5 minut u kogoś w RPA diagnozuje się nowotwór krwi lub inną dziedziczną chorobę krwi. Dla wielu Pacjentów przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych jest jedyną szansą na przeżycie. Tylko jedna trzecia Pacjentów znajduje zgodnego dawcę we własnej rodzinie, z tego względu większość musi skorzystać z pomocy Dawcy niespokrewnionego, którego odpowiednie cechy tkankowe są jak najbardziej zgodne z cechami Pacjenta.

O ile publiczny system opieki zdrowotnej w RPA w pełni pokrywa koszty przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych dla Pacjentów, którzy znaleźli zgodnego Dawcę w swojej rodzinie, o tyle Pacjenci, którzy są zakwalifikowani do transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionych Dawców, na drodze do przeszczepienia borykają się z dwoma poważnymi problemami: konieczne jest znalezienie zgodnego Dawcy i pokrycie przez Pacjentów kosztów związanych z całą procedurą dotycząca Dawcy. Obejmują one poszukiwanie zgodnego Dawcy, do czego potrzebne jest zbadanie antygenów zgodności tkankowej Pacjenta, sprawdzenie stanu zdrowia Dawcy, pobranie krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku i ich bezpieczny transport do Pacjenta. Aby ofiarować drugą szansę na życie, DKMS i Be The Match pomogą chorym. których nie stać na pokrycie kosztów związanych z procedurą poszukiwania i doboru Pawcy, a które to koszty nie są pokrywane przez publiczny system opieki zdrowotnej.

Jako międzynarodowa organizacja zaangażowana w walkę z nowotworami krwi rozszerzyliśmy naszą misję o poprawę dostępu do transplantacji dla Pacjentów w krajach o niskich i średnich dochodach. W RPA główną barierą dla Pacjentów potrzebujących Dawcy niespokrewnionego są koszty. Żadna rodzina nie powinna się martwić, że nie będzie mogła sobie pozwolić na ratujące życie leczenie dla swojego dziecka

- mówi dr Elke Neujahr, dyrektor generalna DKMS.

Współpracując w ramach tego programu z Be The Match możemy pomóc w zmniejszeniu tego finansowego obciążenia dla chorych leczonych w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej. Działając razem, możemy pomóc większej liczbie rodzin i dać rodzicom nadzieję, że ich dzieci będą miały zdrową przyszłość. Współpraca jest w tym względzie niezwykle ważna.
Be The Match jest zaangażowana w swoją globalną wizję równych szans dla wszystkich.  Kiedy przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego może być największą lub jedyną nadzieją na wyleczenie, to właśnie takie partnerstwa pomagają łączyć Dawców i Pacjentów, aby ratować życie

- dodaje Amy Ronneberg, dyrektor generalna Be The Match.

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy kontynuować współpracę z RPA, aby jeszcze bardziej pomagać w zaspokajaniu potrzeb Pacjentów poszukujących zgodnego Dawcy.

Państwowe ośrodki transplantacyjne uczestniczące w programie

Transplantacja krwiotwórczych komórek macierzystych krwi jest skomplikowaną procedurą, która wymaga specjalistycznej opieki. Państwowe ośrodki transplantacyjne w RPA dysponują zarówno możliwościami, jak i umiejętnościami w tym zakresie. Pacjenci, którzy otrzymają przeszczepienie w ramach programu będą leczeni przez doświadczonych onkologów dziecięcych w dwóch nowoczesnych klinikach: w Akademickim Szpitalu im. Steve'a Biko w Pretorii (prof. D. Reynders) oraz w Szpitalu Dziecięcym Czerwonego Krzyża War Memorial Uniwersytetu w Kapsztadzie (prof. A. Davidson).

Cieszymy się, że możemy współpracować z DKMS i Be The Match przy tej ekscytującej inicjatywie. W wielu przypadkach jedyną nadzieją dla Pacjentów z chorobami lub nowotworami krwi jest przeszczep komórek macierzystych krwi. Wierzymy, że wysiłki zmierzające do zwiększenia dostępu do przeszczepów dla większej liczby dzieci z RPA powinny być traktowane priorytetowo

- mówi onkolog dziecięcy ze Szpitala Dziecięcego Czerwonego Krzyża War Memorial, prof. Alan Davidson.

DKMS i Be The Match rozpoczynają program w RPA jako projekt pilotażowy z nadzieją na jego szybkie rozszerzenie. W związku z tym, że wielu Pacjentów potrzebuje przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego, poszukiwanie „bliźniaka genetycznego” jest jak szukanie igły w stogu siana. Dawcy pochodzący z RPA mają unikalne cechy tkankowe (HLA), co sprawia, że zdecydowanie brakuje ich w światowej bazie danych. W związku z tym konieczne jest zarejestrowanie jak największej liczby potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, aby zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia zgodnych Dawców dla Pacjentów z RPA.

Programy pomocowe DKMS

Jeśli chcemy zapobiec cierpieniu rodzin po stracie bliskiej osoby, musimy pomagać tam, gdzie pomoc jest potrzebna! Aby zapewniać szanse na drugie życie, przekraczamy granice, współpracujemy globalnie i nie cofamy się przed niczym, aby pomóc chorym. Każdy Pacjent cierpiący na nowotwór krwi lub zagrażającą życiu chorobę krwi zasługuje na taką szansę. Dlatego też stworzyliśmy kilka programów pomocowych, aby zwiększyć dostęp do transplantacji i znacząco poprawić sytuację Pacjentów, szczególnie tych mieszkających w krajach o niskich i średnich dochodach

- podkreśla dr Elke Neujahr.

Masz pytania lub potrzebujesz więcej materiałów?
Magdalena Przysłupska
Rzecznik prasowy