Informacja prasowa

82 000 nowych potencjalnych dawców szpiku i 1438 dawców faktycznych, którzy podarowali szansę na życie

Fundacja DKMS podsumowała 2023 rok

10.01.2024

To bez wątpienia był rok akcji! I to nie jednej, bo aż 1700 stacjonarnych akcji rejestracji, podczas których do bazy Fundacji DKMS dołączyło 47 tys. osób. Ale potencjalnych dawców w 2023 roku było więcej! Kolejne 35 tys. zarejestrowało się online, zamawiając pakiet prosto do domu. W sumie baza Fundacji DKMS liczy ponad 1,9 mln osób. To był też rok drugich szans na życie, które 1438 faktycznych dawców szpiku z bazy Fundacji DKMS podarowało „bliźniakom genetycznym” m.in.
z Polski, USA, Niemiec czy Francji, ale również tak odległych zakątków jak Indie, Chile. Gdzie można było spotkać Fundację DKMS w minionym roku? Co udało się zrobić, by wesprzeć pacjentów hematoonkologicznych w procesie leczenia?

Cała naprzód i akcja!

Cała naprzód! – to hasło przyświecało 1700 stacjonarnym akcjom rejestracji potencjalnych dawców szpiku, zorganizowanym przez Fundację DKMS w 2023 roku. Efekt? 46 931 nowych osób w bazie! Ogromny wkład w ten sukces mieli wolontariusze, inicjatorzy Dni Dawcy, ale również sami pacjenci hematoonkologiczni, którzy doskonale wiedzą o tym, jak ważni w walce z nowotworami krwi są niespokrewnieni „bliźniacy genetyczny”. Aż 80 z nich podzieliło się swoją historią, by zwrócić uwagę lokalnych społeczności na ideę dawstwa szpiku, a ich bliscy zorganizowali liczne akcje, rejestrując aż 12 500 nowych potencjalnych dawców szpiku.

Poza akcjami stacjonarnymi, rejestracji można było dokonać w dowolnym momencie roku poprzez stronę internetową fundacji. I tę wirtualną drogę do zostania potencjalnym dawcą szpiku wybrały 34 993 osoby, które wypełniły formularz online, zamówiły bezpłatny pakiet rejestracyjny prosto do domu, a następnie odesłały go na adres fundacji. Dla wielu nowych potencjalnych dawców szpiku impulsem do działania była rozpoczęta w 2023 roku kampania społeczna Fundacji DKMS „W Tobie nadzieja na dopasowanie”: https://www.youtube.com/watch?v=0DMuXUM6-p4 oraz liczne aktywności fundacji w mediach społecznościowych.

Idea dawstwa szpiku w szkołach i na uczelniach

W 2023 roku już po raz kolejny młodzi ludzie pokazali, że pomoc mają zapisaną w genach! W ramach projektu edukacyjnego #KOMÓRKOMANIA, który od 2016 roku zrzesza wokół pomocy pacjentom hematoonkologicznym uczniów i nauczycieli z całej Polski, w szkołach odbyły się 502 akcje rejestracji. Wolontariusze zarejestrowali blisko 9 500 potencjalnych dawców szpiku! Warto podkreślić, że projekt niesie realną pomoc osobom chorym, ale wyposaża również młodych ludzi w wiedzę z zakresu idei dawstwa szpiku oraz uwrażliwia ich na kwestię bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

Swoją moc, energię i zaangażowanie w ideę dawstwa szpiku pokazała również społeczność akademicka, która w minionym roku obchodziła 10-lecie wspólnych działań z Fundacją DKMS! Jak zwykle studenci nie zawiedli. W wiosenną i zimową edycję projektu HELPERS’ GENERATION zaangażowało się 177 studenckich liderów, którzy wraz z wolontariuszami przeprowadzili 138 akcji na blisko 100 uczelniach
w całej Polsce. Podczas nich do bazy potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS dołączyło 12 559 osób!

W tym roku czerwone namioty Fundacji DKMS pojawiły się po raz pierwszy na Juwenaliach, a uczestnicy studenckiego święta udowodnili, że to okazja do energicznego i głośnego koncertowania, ale i doskonały moment na zrobienie czegoś dobrego. W efekcie, podczas Juwenaliów w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Gliwicach i Gdańsku w bazie potencjalnych dawców szpiku zarejestrowało się blisko 600 osób.

Wsparcie dla akcji rejestracyjnych HELEPRS’ GENERATION okazywało wiele firm, transport publiczny oraz media. Studentom z Warszawy, w dniu startu zimowej edycji projektu, udało się rozświetlić PGE Narodowy hasłem „Oddaj Szpik”, a wrocławski spodek wyświetlał logotyp Fundacji DKMS. Taką moc mają studenci!

Doceniając zaangażowanie liderów projektu, Fundacja DKMS po raz kolejny ogłosiła konkurs stażowy dla studentów. Wśród jego laureatów znaleźli się studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wykazali się najbardziej kreatywnymi pomysłami w zakresie edukacji na temat idei dawstwa szpiku oraz promocji akcji rejestracji na swoich uczelniach. Nagrodzeni liderzy odbyli sześciotygodniowy płatny staż w Fundacji DKMS, która pokryła również koszty ich zakwaterowania.

Pomaganie w rytmie rocka!

Już po raz czwarty podczas Pol’and’Rock Festival Fundacja DKMS gościła w strefie ASP, w której uczestnicy mogli dowiedzieć się o idei dawstwa szpiku. Prowadzone od lat wspólne działania Fundacji DKMS i WOŚP przynoszą wspaniałe efekty. Tylko podczas tegorocznego, 29. Pol'and'Rock Festival, do bazy potencjalnych dawców szpiku dołączyły 1 004 osoby, a na przestrzeni wieloletniej współpracy aż 22 000!

Ponad 9500 telefonów do dawców potencjalnych

Tym, na co czekają już zarejestrowani potencjalni dawcy szpiku, jest telefon z Fundacji DKMS z informacją, że mogą komuś pomóc. W 2023 roku taką wiadomość otrzymało ponad 9500 potencjalnych dawców szpiku! Warto podkreślić, że nie każdy telefon kończy się pobraniem. To, czy do niego dojdzie, zależy m.in. od stanu zdrowia dawcy, które jest szczegółowo sprawdzane przed donacją, a także kondycji pacjenta i planu leczenia – a ten w każdym momencie może ulec zmianie. Jeśli telefon zadzwoni, najważniejsze jest jednak to, aby potencjalni dawcy podtrzymali swoją gotowość do pomocy drugiemu człowiekowi, a także aktualizowali swoje dane, gdy ulegną zmianie, by ewentualny kontakt z nimi był szybki i bezproblemowy.
W 2023 roku 9 242 potencjalnych dawców szpiku zaktualizowało swoje dane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji DKMS.

Dawcy faktyczni w 2023 roku

W minionym roku łącznie 1481 osób z bazy Fundacji DKMS oddało cząstkę siebie, by ratować życie pacjentów chorujących na nowotwory krwi. 1438 z nich to osoby, które w 2023 roku po raz pierwszy zostały dawcą szpiku, a 43 dawców zrobiło to po raz kolejny, zyskując miano Zasłużonych Dawców Przeszczepu. Szpik i krwiotwórcze komórki macierzyste od dawców z Fundacji DKMS najczęściej trafiały do pacjentów
z Polski, USA i Niemiec, a także Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Ale dawcy z Polski dali szansę na życie również „bliźniakom genetycznym” z odległych zakątków świata, takich jak Kazachstan (2 pobrania komórek macierzystych), RPA (2 pobrania), Chile (2 pobrania), Indie (6 pobrań), Urugwaj (1 pobranie), czy Wyspa Reunion (1 pobranie).

Spotkania z pacjentami i dawcami

Po trzech latach pandemicznych ograniczeń, Fundacja DKMS wróciła do stacjonarnych spotkań. W maju, by celebrować obchody Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi, do siedziby fundacji przyjechało 52 pacjentów wraz z rodzinami. W październiku natomiast, w świętowaniu Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku udział wzięło ponad 70 faktycznych dawców szpiku z całej Polski, którzy uszyli maskotki dla małych pacjentów z klinik w Poznaniu i Gdańsku. Spotkania z dawcami oraz pacjentami, którzy walkę
z nowotworem krwi mają już za sobą, są najlepszym dowodem na to, jaką moc działania ma idea dawstwa szpiku.

Działania Fundacji DKMS na rzecz pacjentów i polskiej hematoonkologii

Fundacja DKMS jako Ośrodek Dawców Szpiku skupia się na rejestracji potencjalnych dawców, by każdy potrzebujący przeszczepienia pacjent znalazł zgodnego „bliźniaka genetycznego”, ale działa również na rzecz poprawy warunków i jakości leczenia pacjentów z nowotworami oraz chorobami układu krwiotwórczego. W 2023 roku fundacja obchodziła 5-lecie rozpoczęcia Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, którego celem jest kompleksowa pomoc pacjentom hematoonkologicznym – od momentu diagnozy, poprzez leczenie, aż do całkowitego wyzdrowienia. W jego ramach, w minionym roku Fundacja DKMS:

  • Wsparła finansowo 15 oddziałów hematoonkologicznych, przekazując im darowizny na łączną kwotę 3 492 000 zł, które przeznaczono na zakup sprzętu medycznego lub remonty. Środki pochodzą z programu DAR Fundacji DKMS.
  • W ramach 2. edycji programu grantowego „Dotacja Fundacji DKMS” wyłoniła 10 zwycięskich projektów, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów hematologicznych, które dofinansowała kwotą blisko 650 000 zł. Głównym celem Dotacji Fundacji DKMS jest przekazanie środków finansowych tym organizacjom, które swoimi projektami niosą pomoc psychologiczną pacjentom hematologicznym oraz ich bliskim w procesie leczenia i zdrowienia.
  • Przyznała Grant Naukowy Fundacji DKMS w ramach 5. już edycji konkursu, skierowanego do młodych naukowców z dziedziny hematologii. Dwa zwycięskie projekty z zakresu transplantologii hematologicznej i terapii komórkowych zostały wsparte kwotą 400 000 zł. Wyniki 5. edycji konkursu zostały ogłoszone podczas XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
  • Razem z Fundacją „Mam Marzenie” spełniła 40 marzeń małych pacjentów, zmagających się z chorobami hematoonkologicznymi.
  • W ramach współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda przekazała 50 000 zł na budowę trzeciego domu Ronalda McDonalda w Międzylesiu przy Centrum Zdrowia Dziecka.
  • Wzięła udział w 16. ONKOBIEGU, organizowanym przez Stowarzyszenie SARCOMA. Uczestnicy wydarzenia pokonali dystans 25 477 km i „wybiegali” kwotę 587 000 zł na wsparcie pacjentów oraz profilaktykę. Z zebranych środków SARCOMA sfinansuje m.in. protezy, opiekę psychoonkologów oraz nierefundowane leki i zabiegi.

W minionym roku Fundacja DKMS pomagała innym, ale również sama otrzymała ogromne wsparcie od darczyńców, którzy przekazali łącznie 3 719 896 zł, by idea dawstwa szpiku mogła być propagowana
i pomagała osobom walczącym z nowotworami krwi. W 2023 roku działania Fundacji DKMS wsparło ponad 8 000 darczyńców indywidualnych, a ponad 25 000 osób przekazało swoje 1,5% właśnie na rzecz fundacji. Zebrane fundusze zostały przeznaczone na kompleksowe wsparcie pacjentów hematoonkologicznych, obejmujące m.in. profesjonalną pomoc psychoonkologiczną, wsparcie klinik w zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego oraz remontach oddziałów, a także pokrycie kosztów rejestracji i przebadanie potencjalnych dawców szpiku.

Z całego serca dziękujemy wszystkim dawcom, pacjentom, środowisku medycznemu, wolontariuszom, mediom, partnerom i przyjaciołom Fundacji DKMS za ogromne zaangażowanie oraz rok wypełniony dobrem, pomocą i drugimi szansami na życie. Jesteśmy wdzięczni również naszym darczyńcom, dzięki którym możemy rozwijać wszystkie projekty fundacji i wspierać rozwój polskiej transplantologii. Jesteście dla nas ogromnym wsparciem i utwierdzacie nas w tym, że to, co robimy każdego dnia, jest ważne i potrzebne. Dziękujemy Wam wszystkim za to, że jesteście częścią tej pięknej idei, jaką jest dawstwo szpiku, i krzewicie ją w swoim otoczeniu.

– podsumowała Ewa Magnucka-Bowkiewicz, Prezes Fundacji DKMS.

Masz pytania lub potrzebujesz więcej materiałów?
Magdalena Przysłupska
Rzecznik prasowy